Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkisten menojen hintaindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/jmhi/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: Julkinen talousKansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) mittaa valtiontalouden ja kuntatalouden (kuntien ja kuntayhty-mien) menojen hintakehitystä. Indeksejä on käytetty valtiontalouden ja kuntien päätöksenteossa sekä erilaisissa tutkimuksissa. Indeksit soveltuvat kiinteähintaisiin laskelmiin, julkisen talouden ja menojen volyymimuutosten arviointiin. Indeksin perusvuotena on 2015, jota merkitään luvulla 100. Painorakenne koskee valtiolla vuoden 2014 tilipäätöstietojen mukaista menorakennetta ja kuntien sekä kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen mukaista menorakennetta.

Tietosisältö

Indeksipistelukuja valtion budjettitalouden ja kunta-alan menojen hintakehityksestä. Tietoja käytetään mm. julkisen alan kiinteähintaisissa laskelmissa deflaattorina. Perustiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Julkisten menojen hintaindeksin luokitukset valtiontaloudessa hallinnonala ja menolaji, kuntataloudessa, kunnissa ja kuntayhtymissä tehtäväalue ja menolaji.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oma tietojen keruu, muut hintatilastot.

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin 7 viikon kuluttua tilastoitavan vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Indeksit ovat ennakollisia kunnes ansiotasoindeksin tiedot ovat lopullisia.

Aikasarja

Tietoja vuodesta 1975 lähtien. Tällä hetkellä on käytössä julkisten menojen hintaindeksi 2015=100.

Asiasanat

indeksit, hintaindeksit, julkisten menojen hintaindeksi, julkiset menot, valtion menot, julkinen talous, kunnallistalous, valtiontalous

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/jmhi/yht.html

Lisätietoja

Kokonaispisteluvut Tilastokatsauksia –julkaisussa ja Suomen tilastollisessa vuosikirjassa.


Päivitetty 30.11.2018