Tiedote 9.6.2008

Maakunnissa rakennettiin viime vuonna kiivaasti

Tilastokeskuksen erityisselvityksen mukaan rakentamisen liikevaihto kasvoi vuoden 2007 aikana ripeästi kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Suotuisinta rakentamisen liikevaihdon kehitys oli Satakunnassa, jossa kasvua kertyi peräti 29 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Toiseksi ylsi Itä-Uusimaa, jossa liikevaihto kasvoi runsaan viidenneksen edellisvuodesta. Keskimäärin rakentamisen liikevaihto kasvoi Manner-Suomen maakunnissa lähes 16 prosenttia vuotta aiemmasta.

Uusin Rakentamisen toimialakatsausosoittaa, että viime vuoden aikana rakentamisen painopiste siirtyi asuntorakentamisesta toimitilarakentamiseen. Kaikkiaan vuodesta 2007 tuli rakentamisen huippuvuosi sitten 1990-luvun taitteen. Kuitenkin vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla rakennusalan kasvu alkoi hieman laantua.

Rakentamisen liikevaihdon kehitys eri maakunnissa vuonna 2007

Kasvu kaksinkertaistui Satakunnassa

Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottaman Kasvukatsauksen mukaan Satakunnan rakentamisen liikevaihto lisääntyi viime vuonna 29 prosenttia vuotta aiemmasta. Maakunnan kasvuvauhti ohitti vuoden 2007 aikana Itä-Uudenmaan. Vaikka Satakunnan koko talouden liikevaihdosta yli puolet syntyy teollisuudessa, rakentaminen on selvästi nopeimmin kasvava päätoimiala. Vuonna 2007 rakentamisen kasvunopeus peräti kaksinkertaistui vuotta aiemmasta.

Lähes 70 prosenttia Satakunnan liikevaihdon kasvusta syntyi isoissa, vähintään 20 henkilöä työllistävissä rakennusyrityksissä. Jopa 47 prosenttia maakunnan rakennusyrityksistä kasvoi liikevaihdoltaan voimakkaasti, yli 15 prosenttia vuotta aiemmasta. Kehitykseen vaikuttivat suotuisimmin sellaiset yritykset, jotka toimivat yksinomaan Satakunnassa ja joiden kaikki toimipaikat olivat rakentamisen alalla.

Itä-Uudellamaalla myös pienimmät vauhdissa

Toiseksi vauhdikkaimmin rakentamisen liikevaihto kasvoi viime vuonna Itä-Uudellamaalla, 21 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli kuitenkin lähes 9 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin Satakunnassa.

Itä-Uudellamaalla kasvu tuli Satakuntaa tasaisemmin kaiken kokoisista rakennusalan yrityksistä. Pienimmät eli alle 5 henkilöä työllistävät yritykset aikaansaivat liikevaihdon kasvusta viidenneksen. Kuten Satakunnassa, myös Itä-Uudellamaalla lähes puolet rakennusyrityksistä oli sellaisia, joiden liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia vuotta aiemmasta. Kaikkiaan liikevaihtoaan onnistui kasvattamaan 58 prosenttia maakunnan rakennusyrityksistä.

Keski-Pohjanmaan kehitys kaksijakoinen

Viime vuonna hitaimpaan rakentamisen kasvuun jäätiin Keski-Pohjanmaalla, jossa rakentaminen kasvoi noin 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Kehitystä jarrutti liikevaihdon supistuminen pienissä, alle 5 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Viime vuosi oli maakunnan päätoimialoille hyvin kaksijakoinen: vaikka rakentamisessa jäätiin hännille, teollisuuden ja koko talouden liikevaihto kasvoivat Keski-Pohjanmaalla Manner-Suomen maakunnista kaikkein nopeimmin.

Vaikka Uusimaa joutui rakentamisen liikevaihdon kasvunopeudessa tyytymään kahdeksanteen sijaan, siellä tuotetaan ylivoimaisesti suurin osa eli 36 prosenttia Manner-Suomen rakentamisen liikevaihdosta. Satakunnan osuus on noin 4 prosenttia ja Itä-Uudenmaan osuus noin 2 prosenttia.

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta alueellista yritystietoa

Rakentamisen liikevaihdon alueelliset tiedot perustuvat Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun erityisselvityksenä tuottamiin suhdannekuvaajiin. Maakuntien rakentamisen kehitystä on eritelty tarkemmin Kasvukatsausindikaattorin avulla. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla.

Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain. Toimipaikkatasoiset suhdannetiedot poikkeavat säännöllisesti julkaistuista, yritystasoisista rakentamisen liikevaihtokuvaajista. Toimipaikat valikoituvat tarkasteluun toimipaikan toimialan perusteella yrityksen päätoimialasta riippumatta. Tarkastelussa ovat mukana kaikki rakentamisessa toimivat toimipaikat, vaikka yrityksen päätoimiala olisi muu kuin rakentaminen. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät ne päätoimisesti rakentamisessa toimivien yritysten toimipaikat, jotka eivät toimipaikan toimialan mukaan harjoita rakentamista.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa yritystoiminnan kehityksestä. Suhdannetietoja tuotetaan kahden-kolmen kuukauden viiveellä esimerkiksi liikevaihdosta, kotimaan myynnistä ja viennistä, palkkasummasta sekä henkilöstömäärästä. Tietoja voidaan laskea muun muassa alueittain, toimialoittain, valitusta yritysryhmästä tai yrityksistä kokoluokittain.

Lähteet: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus
Rakentamisen toimialakatsaus IV/2007

Lisätietoja: Satu Elho (09) 1734 2966, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu