Tiedote 29.2.2008

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 4,4 prosenttia vuonna 2007. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 179 miljardia euroa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto oli 1,3 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 1,0 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,5 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Bruttokansantuotteen volyymin muutokset 1998 - 2007, %

Kansantalouden kysyntää lisäsivät viime vuonna vienti, kulutus sekä investoinnit. Viennin volyymi kasvoi 4,8 prosenttia. Kulutuksen volyymi kasvoi 2,8 prosenttia ja investoinnit 7,6 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 4,1 prosenttia.

Kulutusmenoista lisääntyivät yksityiset kulutusmenot 3,7 prosenttia ja julkiset kulutusmenot 0,8 prosenttia. Yksityiset investoinnit kasvoivat 8,1 prosenttia ja julkiset investoinnit 3,4 prosenttia. Investoinneista eniten kasvoivat toimitilainvestoinnit, 20 prosenttia. Kone- ja kalustoinvestoinnit kasvoivat 6,2 prosenttia ja asuntoinvestoinnit enää puoli prosenttia. Investointiaste kohosi 20,3 prosenttiin.

Teollisuuden arvonlisäys kasvoi 5,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Merkittävintä kasvu oli metalliteollisuudessa, jonka arvonlisäys kasvoi 10 prosenttia. Myös rakentaminen jatkui vilkkaana, arvonlisäys kasvoi 7,5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Palvelualojen arvonlisäys kasvoi yhteensä 3,5 prosenttia. Yksityiset palvelut kasvoivat 4,5 prosenttia ja julkiset palvelut 0,8 prosenttia. Kauppa lisääntyi 5,1 prosenttia ja liikenne 2,6 prosenttia. Alkutuotannon arvonlisäys kasvoi 16,8 prosenttia hyvän sadon ja hakkuiden ansiosta.

Yritysten voitot kasvoivat selvästi

Yritysten toimintaylijäämä kasvoi 13 prosenttia edellisestä vuodesta ja yritysten yrittäjätulo 11 prosenttia. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Yritysten voitot olivat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 24 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Osinkoja yritykset maksoivat 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime vuonna nimellisesti 16 prosenttia, enemmän kuin aikoihin.

Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat 2,4 prosenttia

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 4 prosenttia ja reaalisesti 2,4 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 5,9 prosenttia, omaisuus- ja yrittäjätulot 2,4 prosenttia ja sosiaalietuudet 2,6 prosenttia. Välittömiä veroja maksettiin 6,2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5,4 prosenttia. Juoksevat tulot eivät riittäneet kulutusmenojen kattamiseen, joten säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli -3,8 prosenttia. Kotitalouksien velkaantuminen kasvoi edelleen: velkaantumisaste ylitti yhden vuoden käytettävissä olevan tulon ja oli syyskuun lopussa 101,8 prosenttia.

Julkisyhteisöjen ylijäämä kasvoi 9,5 miljardiin euroon

Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna 3,6 miljardia euroa ylijäämäinen. Valtion verotulot kasvoivat 6 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti vain 2,2 prosenttia ja maksetut tulonsiirrot 1,8 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli miltei tasapainossa, alijäämä oli vain 0,1 miljardia euroa. Kuntien verotulot kasvoivat 7,7 prosenttia ja kulutusmenot nimellisesti 5,1 prosenttia.

Yhteensä julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä oli 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, suurin vuoden 2000 jälkeen. EMU-velka oli 35,4 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen aleni edellisen vuoden 48,9 prosentista 47,5 prosenttiin. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta aleni viime vuonna 43,1 prosenttiin. Vuoden 2006 veroaste oli 43,5 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, ennakkotietoja, vuosi 2007 ja 4. neljännes. Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina. Tilastokeskus

Lisätietoja:
Kansantalouden tilinpito: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Olli Savela (09) 1734 3316, skt.95@tilastokeskus.fi
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka: Mika Sainio (09) 1734 2686, Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Tiedotteeseen liittyvät tilastojulkistukset:
Kansantalouden tilinpito
Neljännesvuositilinpito
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
Veroaste