Uutisia 16.6.2015

Tieliikenneonnettomuustiedoille uusi tilastopalvelu

Tieliikenneonnettomuustiedoille on avattu uusi maksuton tilastopalvelu. Tietokantapohjainen palvelu tarjoaa käyttäjille uusia mahdollisuuksia tieliikenneonnettomuustietojen tarkasteluun esimerkiksi kuvioiden ja taulukkopoimintojen avulla.

Tieliikenneonnettomuustilastoja on laadittu Suomessa vuodesta 1931 lähtien. Tilastotietoja ovat vuosien varrella julkaisseet eri toimijat. Viime vuosina Tilastokeskus on julkaissut yhdessä Liikenneturvan kanssa Tieliikenneonnettomuudet-tilastokirjaa. Nyt avattu uusi PX-Web-tekniikkaan pohjautuva tilastopalvelu on tuotettu yhteistyössä Tilastokeskuksen, Liikenneturvan, Liikenneviraston, liikenne- ja viestintäministeriön, Poliisin sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa.

Uusi palvelu parantaa tiedon käytettävyyttä

Uusi tilastopalvelu sisältää tietokantataulukkoja ja selauskuvioita. Tietokantataulukoihin on koottu pääosin tilastokirjaa vastaavat tiedot. Ne korvaavat paperisen julkaisun sekä Excel-muotoisen taulukkopaketin. Selauskuvioista ja niihin liittyvistä taulukoista voi nopeasti tarkastella tietoja esivalittujen muuttujien ja selausominaisuuksien suhteen.

Tietokantoihin siirtyminen antaa mahdollisuuden luokitusten laajentamiseen. Se antaa myös käyttäjälle mahdollisuuden valita vain ne tiedot, jotka sillä hetkellä kiinnostavat. Taulukoista voi piirtää kuvioita, tai tietoja voi summata tarpeen mukaan. Tiedot voi myös siirtää halutessaan käsiteltäväksi omalle työasemalle useissa eri tiedostomuodoissa, esimerkiksi Excel-muodossa.

Tieliikenneonnettomuustietojen yhdistäminen muihin tietoihin on mahdollista, sillä käyttäjä voi valita tietoja ladatessaan, käyttääkö luokitusten koodeja vai selväkielisiä nimiä. Esimerkiksi kuntakoodit valitessaan käyttäjä voi yhdistää onnettomuustietoa kuntatasolla muihin kunnasta saataviin tilastotietoihin ja tehdä näin kattavampia analyysejä.

Käyttäjä voi tallentaa luomansa kuviot sekä selauskuvioista tallennetut staattiset kuviot omalle työasemalleen ja hyödyntää niitä esimerkiksi omissa esityksissään. PX-Web-alusta mahdollistaa myös automatisoidut kyselyt rajapintaa hyödyntäen, jolloin halutut tiedot voi yhdistää osaksi omaa sovellusta. Alusta mahdollistaa myös tallennetut kyselyt, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden palata samaan näkymään myöhemmin. Tallennettuun kyselyyn voi lisätä samalla mahdollisuuden päivitysten seurantaan.

Palvelu on osa tilastokokonaisuutta

Nyt avattava palvelu täydentää tieliikenneonnettomuuksista saatavaa tietoa. Palvelu on osa tieliikenneonnettomuuksista tarjottavaa tilastotietoa Tilastokeskuksen julkaisujen, avoimen henkilövahinko-onnettomuusdatan ja muiden toimijoiden julkaisemien tieliikenneonnettomuustietojen ohella.

Vuoden 2014 tieliikenneonnettomuuksia koskevat ennakkotiedot julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla ja tilastopalvelussa kesäkuussa 2015. Vuoden 2014 lopulliset tieliikenneonnettomuustiedot samoin kuin Tilastokeskuksen rajapintapalvelussa sekä Paikkatietoikkunassa julkaistava avoin tieliikenneonnettomuuksien paikkatietoaineisto julkaistaan joulukuussa 2015. Vuoden 2014 lopulliset tieliikenneonnettomuustiedot sisältävät silloin ensimmäistä kertaa tiedon loukkaantumisen vakavuudesta.

Tieliikenneonnettomuustietojen tilastopalvelu

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3370