Uutisia 15.6.2015

Päätoimialoista rakentaminen kasvaa nyt nopeimmin

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa rakentamisen toimialan liikevaihto kasvoi vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 5,1 prosenttia. Vuotta aiemmin kasvua oli vain 1,4 prosenttia. Alkuvuonna liikevaihto voimistui kaikilla rakentamisen toimialoilla. Maa- ja vesirakentaminen kasvoi lähes 11 prosenttia, mihin vaikutti yksistään pienten, alle 50 henkilöä työllistävien yritysten vireä kasvu.

Palvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 4,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu kaksinkertaistui vuoden takaisesta. Palvelualan kasvu oli ainoastaan pienten ja keskisuurten yritysten varassa. Toimialoista erityisesti ohjelmistoala ja tietopalveluala kasvattivat liikevaihtoaan.

Samaan aikaan kaupan alan yritysten kehitys heikkeni edelleen: liikevaihto supistui 2,8 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan kaupan yritysten liikevaihto väheni huhtikuussa 3,3 prosenttia. Vähittäiskaupan toimiala kehittyi hyvin vaihtelevasti: kellot ja kultasepäntuotteet, urheiluvälineet, veneet ja kodintekniikka tekivät kauppansa hyvin, kun taas ruoan, vaatteiden ja jalkineiden myynti oli heikkoa.

Päätoimialoista teollisuuden liikevaihto väheni samaa tahtia kaupan alan yritysten kanssa. Teollisuudessa heikkoa kehitystä ohjasivat lähes yksinomaan suuret yritykset. Kotimaan myynti supistui 3,4 prosenttia ja vientiliikevaihto 2,4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Päätoimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksoilla I/2015 ja I/2014, % (TOL 2008)

Tiedot ovat otteita eri toimialojen liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten liiketoiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista.

Kasvukatsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun erityisselvitykseen. Kasvukatsaus kertoo muun muassa erikokoisten yritysten vaikutuksesta toimialan kehitykseen. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja keskisuurilla 50–250 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Suuriksi yrityksiksi määritellään yli 250 henkilöä työllistävät yritykset. Kasvukatsauksia on mahdollista tilata teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen eri toimialoilta.

Lisätietoja päätoimialojen liikevaihtokuvaajista:
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Atte Lintilä 029 551 2914
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Atte Lintilä 029 551 2914
Kaupan liikevaihtokuvaaja, Milka Suomalainen 029 551 2912
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Anna Muurainen 029 551 2670

Lisätietoa kasvukatsauksesta: Satu Elho 029 551 2994, Aki Niskanen 029 551 2657,
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi