Uutisia 11.6.2015

Katsauksia alueelliseen kehitykseen

Tilastokeskuksen Kuntakatsaus- ja Seutukunta- ja maakuntakatsaus -julkaisut tarjoavat tiivistetysti ja visuaalisesti nopean läpileikkauksen Suomen kunnista, seutukunnista ja maakunnista. Vertailutiedot esitetään havainnollisina karttoina tai diagrammeina.

Seutukunta- ja maakuntakatsaus 2015 tarjoaa valmiiksi muokattua aluetietoa Suomen 70 seutukunnasta ja 19 maakunnasta. Tietoja esitetään myös koko maan tasolla. Katsaus sisältää yli 200 havainnollista diagrammia ja teemakarttaa. Katsauksen aiheet käsittelevät muun muassa väestöä, asumista, elinkeinoelämää, bruttokansantuotetta, työllisyyttä, koulutusta ja julkista taloutta. Seutukunta- ja maakuntakatsauksessa aluevertailussa ovat mukana myös työssäkäyntialueet.

Seutukunta- ja maakuntakatsaus 2015 -julkaisun runsaasta tietosisällöstä käy ilmi muun muassa, että:

  • Helsingin, Tampereen ja Turun seutukuntien alueella asui 40 prosenttia koko maan väestöstä vuonna 2014.
  • Väestö kasvoi viime vuonna 20 seutukunnassa, suhteellisesti eniten Oulun ja Helsingin seutukunnissa. Oulun seutukunnassa väestönkasvu painottui syntyneiden enemmyyteen ja Helsingin seutukunnassa muuttoliikkeeseen.
  • Vuonna 2013 Loimaan, Kyrönmaan ja Ålands landsbygdin seutukunnissa vakinaisesti asutuista asunnoista yli 80 prosenttia oli omistusasuntoja.
  • Eniten asuntovelkaa oli Helsingin seutukunnan asuntokunnilla, keskimäärin yli 121 000 euroa asuntovelallista asuntokuntaa kohden. Koko maassa asuntovelat olivat keskimäärin 93 623 euroa asuntovelallista asuntokuntaa kohden.
  • Tutkintoa vailla olevien 25–29-vuotiaiden osuus oli vuonna 2013 suurin Ahvenanmaan seutukunnissa, yli 24 prosenttia ikäluokasta. Koko maassa vastaava luku oli 16,3 prosenttia.
  • Alkutuotanto työllisti vuoden 2012 työssäkäyntitietojen mukaan eniten Kaustisen seutukunnassa, 21,6 prosenttia seutukunnan työvoimasta. Koko maassa alkutuotanto työllisti 3,4 prosenttia.

Kuntakatsaus 2015 on kokoomajulkaisu, jossa kaikki Suomen 317 kuntaa laitetaan eri ilmiöiden suhteen järjestykseen. Kuntakatsaus 2015 sisältää 70 aiheesta yhteensä 140 havainnollista diagrammia ja teemakarttaa. Tarkasteltavista muuttujista esitetään koko Suomea kuvaava kunnittainen teemakartta ja ilmiön ääripäitä selventävä diagrammiesitys, jossa on mukana 45 "parasta" ja 45 "huonointa" kuntaa.

Kuntakatsaus 2015 -julkaisusta käy ilmi muun muassa, että:

  • Väestömäärältään pienimmässä kunnassa, Sottungassa, väestön keski-ikä oli viime vuonna maan korkein, 56,4 vuotta, ja alle 15-vuotiaiden osuus oli kunnassa vain 4 prosenttia.
  • Yrittäjien osuus työllisistä oli vuonna 2013 suurin Lestijärvellä, yli 30 prosenttia, ja pienin Vaasassa, 6 prosenttia. Koko maassa yrittäjien osuus oli 10,7 prosenttia.
  • Työllisten määrä väheni vuonna 2013 koko maassa 1,6 prosenttia. Paltamossa työllisten määrä väheni lähes 15 prosenttia.
  • 66,8 prosenttia työllisistä kävi vuonna 2012 työssä omassa kunnassaan. Kuusamossa, Rovaniemellä ja Mikkelissä omassa kunnassa työssäkäyviä oli yli 90 prosenttia.

Julkaisut ovat tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta. Kuntakatsaus- ja Seutukunta- ja maakuntakatsaus -julkaisut löytyvät myös pdf-versioina Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja Sirkku Hiltunen 029 551 6373