Uutisia 31.3.2015

Tilastokeskuksen yt-neuvottelujen perusteella 19 palvelussuhdetta päättyy

Tilastokeskus ilmoitti helmikuussa päättyneiden yt-neuvottelujen jälkeen valmistelevansa enintään 21 henkilön irtisanomista taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Irtisanottavien määräksi on nyt vahvistunut 7 henkilöä, 12 henkilön palvelussuhde päättyy muilla järjestelyillä.

Tilastokeskuksen yt-neuvottelujen käynnistyessä joulukuussa 2014 irtisanomistarpeeksi arvioitiin 45 henkilöä. Työvoiman vähentämistarve on kokonaisuudessaan yhteensä 70 henkilötyövuotta. Suuri osa säästötavoitteesta pystytään saavuttamaan eläköitymisten kautta sekä vapaaehtoisilla toimilla kuten lomarahojen vaihdoilla.

Yt-neuvottelujen taustalla on Tilastokeskuksen toiminnan rahoituksen kiristyminen olennaisesti vuodesta 2014. Jo toteutetut, toiminnan eri osa-alueisiin liittyneet säästötoimet kuten tilastojen lakkautukset eivät riitä paikkaamaan rahoitusvajetta. Säästötarve on vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 miljoonaa euroa.

Säästökohteita etsittäessä on pyritty löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat luotettavan tilastotiedon tehokkaan tuottamisen jatkossakin ja joista aiheutuisi käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa.

Lisätietoja: pääjohtaja Marjo Bruun 029 551 2565, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

 

Tiedote 16.2.2015: Tilastokeskuksen yt-neuvottelut päättyneet

Tiedote 9.12.2014: Tilastokeskus käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön vähentämistarpeesta