Uutisia 13.3.2015

Palvelualan ja rakentamisen liikevaihto pk-yritysten varassa

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2014 yhteensä 2,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Loppuvuonna kasvu kiihtyi 4 prosenttiin. Viime vuonna palvelualan kasvu oli ainoastaan pienten ja keskisuurten yritysten varassa, kun taas suurten yritysten liikevaihto supistui. Toimialoista erityisesti ohjelmistoala ja tietopalveluala kasvattivat liikevaihtoaan.

Rakentamisen toimialan liikevaihto kasvoi vuonna 2014 yhteensä 2,1 prosenttia. Palvelualan tapaan myös rakentamisen kasvu nojautui pk-yrityksiin. Liikevaihdon kasvu voimistui loppuvuodesta kaikilla rakentamisen toimialoilla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvua oli eniten maa- ja vesirakentamisen toimialalla, 5,4 prosenttia.

Kaupan alan yritysten liikevaihto supistui viime vuonna vajaan prosentin. Loppuvuodesta liikevaihdon lasku kiihtyi kaiken kokoisissa kaupan yrityksissä. Etenkin keskisuuret kaupat kärsivät loppuvuonna. Ennakkotietojen mukaan kaupan yritysten liikevaihto väheni vuoden 2015 tammikuussa 8,8 prosenttia.

Päätoimialoista teollisuuden liikevaihto kehittyi vuonna 2014 heikoimmin: vähennys oli 1,7 prosenttia. Kuten kaupassa, myös teollisuuden yritysten liikevaihdon lasku syveni loppuvuonna. Teollisuudessa heikkoa kehitystä ohjasivat lähes yksinomaan suuret yritykset.

Päätoimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksoilla IV/2014 ja 2014, % (TOL 2008)

Tiedot ovat otteita eri toimialojen liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten liiketoiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista.

Kasvukatsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun erityisselvitykseen. Kasvukatsaus kertoo muun muassa erikokoisten yritysten vaikutuksesta toimialan kehitykseen. Pienillä yrityksillä tarkoitetaan alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja keskisuurilla 50–250 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Suuriksi yrityksiksi määritellään yli 250 henkilöä työllistävät yritykset. Kasvukatsauksia on mahdollista tilata teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen eri toimialoilta.

Lisätietoja päätoimialojen liikevaihtokuvaajista:
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Atte Lintilä 029 551 2914
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Atte Lintilä 029 551 2914
Kaupan liikevaihtokuvaaja, Milka Suomalainen 029 551 2912
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Anna Muurainen 029 551 2670

Lisätietoa kasvukatsauksesta: Satu Elho 029 551 2994, Aki Niskanen 029 551 2657,
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi