Uutisia 10.3.2015

Tilastokeskuksen tilastoille hyvä arvosana eurooppalaiselta arviointiryhmältä

Korjaus. Uutista on korjattu 23.3.2015

Tänä vuonna 150 vuotta täyttävän Tilastokeskuksen tilastotuotanto todetaan eurooppalaisten asiantuntijoiden arviointiraportissa laadukkaaksi ja luotettavaksi. Suomen erityisenä vahvuutena pidetään tilastontuottajien puolueettomuutta ja kansalaisten luottamusta tilastoihin.

Euroopan tilastoviraston Eurostatin käynnistämässä vertaisarvioinnissa kansainväliset arviointiryhmät tekevät parhaillaan arviointeja Euroopan tilastovirastoissa siitä, kuinka hyvin ne noudattavat Euroopan tilastojen käytännesääntöjä. Käytännesäännöt koskevat muun muassa tilastotoimen riippumattomuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua.

Suomessa tilastontuottajat toimivat yhteistyössä

Suomea koskevassa raportissa kiitetään virallisen tilaston tuottajien laajaa yhteistyötä ja laajamittaista rekistereiden käyttöä, joka tuo tilastontuottajien toimintaan kustannustehokkuutta.

Rekisteritietojen lisäksi tilastoihin tarvitaan tietoja myös suoraan yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Tilastotietojen kattavuuden ja luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni tutkimukseen valituista vastaa kyselyihin ja haastattelututkimuksiin.
– Kansainväliset arvioijat pitävät erityisen innovatiivisena Tilastokeskuksen SurveyLaboratoriota, jossa kehitetään kyselytutkimusten haastattelumenetelmiä ja lomakkeita, sanoo kehittämispäällikkö Sirkku Mertanen.

Hyvänä esimerkkinä muille tilastoalan toimijoille nostetaan esille myös monipuolinen yhteistyö yliopistojen kanssa. Tilastokeskus tarjoaa esimerkiksi tutkimuksiin yksikkötason aineistoja, joita on mahdollista käyttää Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa tai etäkäyttöpalvelun kautta.

Käyttäjiä huomioitava entistä enemmän

Arviointiraportissa esitetään myös suosituksia parannuskohteista.

– Suositusten mukaan käyttäjiä tulisi huomioida entistä enemmän ja tilastojen selkeyteen ja saatavuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Raportissa korostetaan myös tilastojen tuotannon, laadun ja hallinnollisten aineistojen saatavuuden varmistamista yhteiskunnan uusien haasteiden edessä, toteaa Sirkku Mertanen.

– Arviointiraportin suositukset ovat suurelta osin samansuuntaisia Tilastokeskuksen strategian kanssa, ja monet asiakohdista ovat jo mukana kehittämistyössämme.  Tilastokeskus on myös ottanut käyttöön sosiaalisen median kanavia tavoittaakseen uusia käyttäjiä ja saadakseen käyttäjiltä palautetta.

Arviointiraportti kokonaisuudessan Eurostatin sivuilla (pdf, 34 s.)

Suomen virallisen tilaston (SVT) portaali

Tilastokeskuksen SurveyLaboratorio

Tiedonkeruiden esittely

Tieto&trendit-blogi

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Sirkku Mertanen 029 551 2489