Uutisia 2.2.2015

Kaupan kehitys alavireistä valtaosassa maakuntia

Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto supistui vuoden 2014 tammi-syyskuussa koko maassa 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Myönteisimmin kauppa kehittyi Pirkanmaalla, jossa liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia.

Kaupan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa neljässä maakunnassa. Pirkanmaalla kasvua kertyi kaikilla kolmella neljänneksellä, mutta erityisesti tammi-maaliskuussa, jolloin lisäys oli 4,3 prosenttia. Satakunnassa liikevaihto kohosi tammi-syyskuussa 0,9 prosenttia. Myös Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla liikevaihto lisääntyi hieman edellisvuoden vertailuajanjaksosta.

Liikevaihto supistui eniten Kymenlaaksossa, jossa laskua oli tammi-syyskuussa 3,9 prosenttia. Myös Pohjanmaalla edellisvuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta jäätiin 2,1 prosenttia.

Maakuntien kaupan liikevaihdon vuosimuutos tammi-syyskuussa 2014

Suuret yritykset hallitsivat Pirkanmaalla ja Satakunnassa

Pirkanmaalla kaupan liikevaihdon kasvuun vaikuttivat eniten suuret, yli 20 henkilöä työllistävät yritykset. Suurten yritysten liikevaihto kasvoi eniten kahdella ensimmäisellä neljänneksellä: tammi-maaliskuussa 7 prosenttia ja huhti-kesäkuussa 5,8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Suuret kaupan toimijat olivat myös Satakunnassa kolmannen vuosineljänneksen kasvun takana. Niiden liikevaihto kohosi heinä-syyskuussa peräti 12,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Pienet ja keskisuuret yritykset veivät laskuun Kymenlaaksossa ja Pohjanmaalla

Kymenlaaksossa liikevaihto laski kaikissa yrityskokoluokissa, mutta eniten pienissä (alle 5 henkilöä työllistävissä) ja keskisuurissa (5–20 henkilöä työllistävissä) yrityksissä. Toisella ja kolmannella neljänneksellä pienten ja keskisuurten yritysten vaikutus toimialan laskuun oli ensimmäistä neljännestä merkittävämpi.

Pohjanmaalla suuret yritykset kasvattivat liikevaihtoaan kaikilla tarkastelluilla vuosineljänneksillä. Pienet ja keskisuuret yritykset veivät toimialan kuitenkin maakunnassa laskuun.

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta tietoja yritysten suhdannekehityksestä

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tekemään erityisselvitykseen, jonka osana tuotettiin myös kasvukatsaus. Kasvukatsaus kertoo, millaiset yritykset ovat kehityksen takana ja millaisella pohjalla toimialan ja tarkasteltavan muuttujan kehitys on.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa alueellisia suhdannetietoja koko talouden, teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä palveluiden päätoimialoilta erityisselvityksinä. Aluetasona voidaan kuvata maakunnan, seutukunnan tai kunnan kehitystä.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja:
Seija Karttunen 029 551 2741, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3459
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu