Tiedote 8.3.2011

Palkkasumman kasvu pysähtyi valtionhallinnossa

Koko julkisen sektorin palkkasumma kasvoi vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä runsaat 2 prosenttia. Palkkasumman kehitys oli kuitenkin valtionhallinnossa ja paikallishallinnossa hyvin erilainen. Valtionhallinnossa palkkasumman kasvu tyrehtyi kokonaan usean vuoden tasaisen kasvun jälkeen: loka-joulukuussa palkkasumma pieneni 0,1 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Paikallishallinnossa palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia. Koko vuoden 2010 palkkasumman kasvu oli julkisella sektorilla 3,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuoreimmasta erityisselvityksestä.

Yksityisten yritysten, julkisen sektorin sekä koko talouden palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin, %

Palkkasummaan vaikuttavat muutokset työllisyydessä ja ansiotasossa. Julkisella sektorilla työllisten määrä pieneni vuonna 2009 runsaan prosentin verran niin paikallishallinnossa kuin valtionhallinnossakin. Palkkasumman kasvu koko julkisella sektorilla johtuikin tuolloin ainoastaan ansiotason kasvamisesta. Vuonna 2010 julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli seurausta työpaikkojen määrän kääntymisestä kasvuun samalla kun ansiotaso kehittyi edelleen positiivisesti.

Vuoden 2010 loppua kohden valtionhallinnossa ja paikallishallinnossa kehitys lähti kulkemaan eri suuntiin. Valtionhallinnossa vuonna 2009 alkanut työpaikkojen määrän väheneminen jatkui edelleen. Samaan aikaan valtionhallinnon ansiotason nousu hidastui, jolloin palkkasumman kasvu pysähtyi kokonaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Paikallishallinnossa sen sijaan työpaikkojen määrä kääntyi vuonna 2010 jälleen nousuun, jonka seurauksena siellä myös palkkasumma jatkoi kasvamistaan.

Yksityisten yritysten palkkasumma kasvoi

Yksityisten yritysten maksama palkkasumma on kääntynyt taantuman jälkeen reippaaseen kasvuun. Vuonna 2009 yksityisten yritysten maksama palkkasumma romahti, ja palkkasumman lasku jatkui vielä vuoden 2010 alussa. Toisella vuosipuoliskolla yksityisten yritysten palkkasumma kääntyi kasvuun, ja loka-joulukuussa palkkasumman kasvu kiihtyi jo 5,3 prosenttiin edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Koko vuoden palkkasumman kasvu oli 1,3 prosenttia.

Vuoden 2009 romahdus yksityisten yritysten maksamassa palkkasummassa johtui työllisyyden heikkenemisestä. Työpaikkojen määrä laski yksityisissä yrityksissä vielä vuonna 2010, mutta lasku oli kuitenkin sen verran pientä, että ansiotason positiivinen kehitys nosti yksityisten yritysten palkkasumman kasvuun. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä työpaikkojen määrä yksityisissä yrityksissä oli jo kääntynyt kasvuun, mikä kiihdytti palkkasumman kasvua vuoden loppua kohden.

Julkisen sektorin osuus palkkasummasta kasvaa

Erot palkkasumman kehittymisessä julkisella sektorilla ja yksityisissä yrityksissä vaikuttavat koko talouden palkkarakenteeseen. Yksityisten yritysten maksaman palkkasumman osuus on pienentynyt, ja samalla julkisen sektorin osuus koko talouden palkkasummasta on kasvanut.

Vuonna 2010 yksityiset yritykset maksoivat vajaat 60 prosenttia koko maan palkoista. Julkisen sektorin eli paikallishallinnon ja valtionhallinnon yhteenlaskettu palkkasumma oli noin puolet yksityisten yritysten maksamasta palkkasummasta. Julkisen sektorin sisällä paikallishallinnon palkkojen osuus on merkittävä: paikallishallinnon palkkojen määrä on noin kolminkertainen valtionhallinnon palkkoihin verrattuna.

Eri sektoreiden osuudet koko talouden palkkasummasta vuonna 2010, %

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuoreeseen erityisselvitykseen. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa yritystoiminnan kehityksestä. Suhdannetietoja tuotetaan esimerkiksi liikevaihdosta, kotimaan myynnistä ja viennistä, palkkasummasta sekä henkilöstömäärästä. Tietoja voidaan laskea muun muassa alueittain, toimialoittain, valitusta yritysryhmästä tai yrityksistä kokoluokittain.

Tilastokeskuksen käyttämään sektoriluokitukseen voi tutustua osoitteessa http://www.stat.fi/fi/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20000101 .

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes (09) 1734 3682, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu