Raportointi

Inventaariolähetykset

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi koostuu kansallisesta inventaarioraportista (NIR) (pdf) sekä määrämuotoisista taulukoista (CRF-taulut (xls) ja SEF-tauluista (xls)).

Viimeisin inventaariolähetys (vuosien 1990–2020 päästötiedot):

Inventaarioraportti sisältää tiedot muun muassa kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien kehityksestä ja päästölähteistä, päästölaskennassa käytetyistä menetelmistä, oletuksista ja tietolähteistä, uudelleenlaskennoista, epävarmuustarkastelusta sekä laadunvarmistuksesta ja tarkastuksista.

CRF-tauluihin kootaan varsinaiset Ilmastosopimuksen mukaiset päästötiedot sektoreittain, lähteittäin ja kaasuittain sekä laskennassa käytettyjä taustatietoja. Taulukot vuodesta 1990 alkaen löytyvät UNFCCC:n sivuilta päivitettyinä viimeisimmän YK-lähetyksemme mukaisesti.

Inventaariotietoihin lisätään Energiaviraston tuottamat SEF-taulut. Taulukot sisältävät tietoja päästörekisterissä olevista päästö- ja päästövähennysyksiköistä ja niiden siirroista eri maiden rekisterien välillä.

Kansallinen inventaarioraportti sekä taulukot toimitetaan vuosittain EU:lle ja YK:n Ilmastosopimukselle seuraavasti:
- 15.1. EU:lle (alustavat tiedot),
- 15.3. EU:lle,
- 15.4. YK:n Ilmastosopimukselle.

Inventaarion tulokset julkaistaan suomenkielellä säännöllisesti tilastojulkistuksessa.  

Maaraportti

Noin neljän vuoden välein tuotetaan ns. maaraportti (national communication), joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot mm. kansallisista olosuhteista, ilmastostrategiasta sekä politiikkatoimista päästöjen vähentämiseksi.

Kaksivuotisraportti

Kaksivuotisraportissa (Biennial Report) ilmastosopimuksen osapuolet raportoivat ilmastopolitiikan edistymisestä.

Päivitetty 17.11.2022