Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Yleisen arvonlisäverokannan nostaminen vaikuttaa eniten pienituloisimpiin

19.4.2024
Twitterissä: @TuomasParikka
Kuva: Kari Likonen

Maksettujen arvonlisäverojen osuus käytettävissä olevista tuloista kasvaa alv-kannan korottamisen myötä pieni­tuloisimmilla 0,71 ja suuri­tuloisimmilla 0,41 prosentti­yksikköä. Lukuja on korjattu 19.4. klo 15.  Uusissa luvuissa on huomioitu alennetun 10 prosentin kannan hyödykkeiden (pl. sanoma- ja aikakauslehdet) siirto 14 prosentin alv-kantaan.

Alkuviikosta uutisoitiin hallituksen sopineen yleisen arvonlisävero­kannan korottamisesta 25,5 prosenttiin.

Viime viikolla valmistuneella kotitalouksien kulutus -tilaston aineistolla voi laskea arvonlisävero­kannat kulutus­menoille per kotitalous ja tarkastella niitä väestö­ryhmittäin.

Maksettujen arvonlisä­verojen osuus käytettävissä olevista rahatuloista on laskettu tämänhetkisen yleisen alv-kannan (24 %) mukaan sekä korotettuna hallituksen kaavailemaan 25,5 prosenttiin. Alennetuissa verokannoissa on huomioitu makeisten siirtyminen yleiseen alv-kantaan sekä muiden paitsi sanoma- ja aikakauslehtien siirtäminen 14 prosentin alv-kantaan. Kuviossa 1 on esitetty näiden osuuksien erotus prosentti­yksikköinä tulo­kymmenyksittäin.

Kuvio 1. Alv-osuuden muutos käytettävissä olevista rahatuloista tulo­kymmenyksittäin, %-yksikköä
Kuvio 1. Alv-osuuden muutos käytettävissä olevista rahatuloista tulo¬kymmenyksittäin, %-yksikköä. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, Kulutustutkimus ja kirjoittajan laskelmaLukuja on korjattu 19.4. klo 15. Uusissa luvuissa on huomioitu alennetun 10 prosentin kannan hyödykkeiden (pl. sanoma- ja aikakauslehdet) siirto 14 prosentin alv-kantaan.

Keskeinen johtopäätös on, että yleisen arvonlisävero­kannan nousu kärjistäisi entisestään eroa tulojakauman ääripäissä.

Muutos vaikuttaisi suhteellisesti eniten pienituloisimpiin, joilla maksettujen arvonlisä­verojen osuus käytettävissä olevista rahatuloista kasvaisi 0,71 prosentti­yksikköä, kun suuri­tuloisimmilla se kasvaisi 0,41 prosentti­yksikköä.

Tarkempaa analyysiä arvonlisä­verojen väestö­ryhmittäisestä kohdentumisesta on tulossa Tieto&trendit -artikkelina alkusyksystä.

 

Kirjoittaja on yliaktuaari ja työskentelee Tilastokeskuksen yhteiskunta­tilastoissa kulutus­tutkimuksen parissa.

Aiheesta aiemmin:

Arvonlisävero häivyttää progression vaikutuksen pieni­tuloisimmilta

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
3.5.2024
Karen Asplund, Teemu Koskiniemi, Mirjami Rajala, Timo Ristimäki, Elina Somervuori

Tilastokeskus vastaa julkisyhteisöjen velkaa koskevien tietojen tuottamisesta, sisällöstä ja raportoinnista Eurostatille. Tulkintoja ohjaa EU-lainsäädäntö ja komission valvontaprosessi. Tuotamme tilastotietoa säädösten mukaisesti riippumatta siitä, näyttävätkö Suomea koskevat velkaluvut hyviltä tai huonoilta.

Blogi
1.12.2022
Markus Korhonen, Anna Mustonen

Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavat hyvinvointialueet tuovat paitsi muutoksia kansantalouden tilinpidon tilastojulkaisuihin myös epävarmuutta muutosvaiheen tilastotietoihin. Ensimmäisen kerran uutta sektoriluokitusta käytetään kesäkuussa 2023 julkaistavassa Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain -tilastossa.

Blogi
24.1.2022
Anna Mustonen

Finnveran vientitakuut ja erityistakaukset esitetään jatkossa valtion takauskannan sijaan erillisessä, lakisääteisille takauksille varatussa kohdassa julkisyhteisöjen vastuiden julkaisussa. Muutoksen myötä Suomen valtion takausten vertailtavuus muihin EU-maihin paranee.

Artikkeli
13.8.2021
Olli-Pekka Aaltonen

Suomessa julkisyhteisöillä on rahoitusvaroja selvästi enemmän kuin velkaa. Rahoitusvarat ja velat ovat kuitenkin jakautuneet epätasaisesti julkisyhteisöjen sektoreiden välillä. Rahoitusvarat ovat kasvaneet finanssikriisistä vuodesta 2008 lähtien melko tasaisesti, ja reilun kahdentoista vuoden jälkeen ne ovat yhteensä yli 190 miljardia euroa korkeammalla tasolla. Korona on kuitenkin tuonut rahoitusvaroihin ja velkoihin myös suuria vaihteluita.

tk-icons