Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Rekkarallin hiipuminen kertoo tuotannon romahduksesta pikaennakossa

9.4.2020
Twitterissä: @lindroospontus
Kuva: Shutterstock

Väyläviraston liikenteen automaattisten mittauspisteiden keräämä avoin data rekkojen lukumäärästä osoittaa, että Suomen tuotanto on laskenut maalis-huhtikuussa koronaviruspandemian ja sen torjuntatoimien johdosta.

Väyläviraston dataa hyödyntävä ennuste ennustaa maaliskuulle 2,4 prosenttia ja huhtikuulle 4 prosenttia laskua edellisvuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna. Ns. LAM-tietojen mukaisen rekkojen lukumäärän ja Suomen tuotannon suhdannekuvaajan välinen korrelaatio on historiallisesti ollut merkittävä.

Tilastokeskus on viime vuosina panostanut nopeutusmenetelmien kehittämiseen sekä kansainvälisessä että kansallisessa yhteistyössä. Nopeutusmenetelmiä on käytetty onnistuneesti niin liikevaihtokuvaajien tuotannossa kuin koko talouden tuotantoa kuvaavan tuotannon pikaennakon tekemisessä.

Näissä molemmissa tilastoissa aineistona on käytetty Tilastokeskuksen yrityksiltä keräämää myyntitietoa, mutta menetelmiä voi hyvin laajentaa käyttämään muita, vielä tätäkin nopeampia aineistoja.

Tällä kertaa estimoinnin pohjana on käytetty Tilastokeskuksen ja Etlan yhteistyössä kehittämää menetelmää, joka hyödyntää Väyläviraston liikenteen automaattisten mittauspisteiden keräämää avointa dataa (LAM-data).

Paulo Fornaron ja Henri Luomarannan (2020) kehittämää talouden suhdanteita kuvaavaa menetelmää on sovelletusti käytetty ennustamaan maaliskuun ja huhtikuun talouskehitystä. Huomioitavaa on, että tässä käytetty menetelmä on kevennetty versio Fornaron ja Luomarannan menetelmästä, ja sen vuoksi tulokset saattavat vaihdella.

Kuvio 1 näyttää Tuotannon suhdannekuuvaajan (TSK) ja LAM-tietojen mukaisen rekkojen lukumäärän välisen merkittävän korrelaation. Ennusteessa on käytetty Uudellamaalla sijaitsevien LAM-mittauspisteiden tietoja. 

Kuvio 1. Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja LAM-tietojen rekkojen lukumäärän välinen korrelaatio
Kuvio 1. Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja LAM-tietojen rekkojen lukumäärän välinen korrelaatio
 

Tämän ennakon tuotantomenetelmä perustuu sovelletusti Fornaron ja Luomarannan kehittämään menetelmään. Pohjatietona käytetään Väyläviraston julkaisemia Liikenteen automaattisia mittaustietoja, joiden avulla voidaan mitata relevantin liikenteen vilkkautta ja täten arvioida talouden kehitystä. Koko tuotantomenetelmää on kuvattu tarkemmin Empirical Economicsin julkaisemassa artikkelissa.

Tilastokeskus julkaisee seuraavan yritysten myyntitietoihin perustuvan pikaestimaatin 21.4. LAM-tietoihin perustuva ennuste voidaan tuottaa pikaestimaattia nopeammin, koska tiedot ovat avoimesti saatavilla ja ne päivittyvät jatkuvasti.

Ennuste ei ole Tilastokeskuksen virallinen julkistus, mutta se vastaa poikkeustilan synnyttämään tietotarpeeseen nopeammin kuin virallisesti tuotetut tiedot. LAM-tietoihin perustuva ennuste tullaan tarvittaessa julkaisemaan säännöllisesti poikkeustilan aikana. Tiedot on julkaistu ja julkaistaan jatkossa sekä Tilastokeskuksen että Etlan kotisivuilla.

 

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksessa yritystilastojen parissa. Estimaatin kehittämisestä ja tuotannosta erityiskiitos kuuluu Etlan Paolo Fornarolle ja YK:n Henri Luomarannalle.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

tk-icons