Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Katosadosta kelpo tili

11.9.2018

Syksyn viljasadon pienuudesta ja viljelijöiden vaikeasta asemasta on puhuttu paljon. Tämän vuoden ja kahden seuraavan vuoden valtion budjetteihin on lisätty määrä­rahoja katovuoden vahinkojen korvaamiseksi.

Mutta miltä tämän vuoden vilja­sato itse asiassa näyttää? Onko viljelijöiden saama viljatili todella romahtamassa?

Myös maataloudessa pätee kansantalous­tieteen peruskaava: Hinta kertaa määrä on arvo. Viljan osalta määrä on tänä vuonna pieni, mutta hinta hyvä ja loppu­tuloksena edellis­­vuosia parempi tili.

Lisäksi sadon laatu on parempi ja korjuu­olosuhteet paremmat kuin vuosiin.

Tuottajahinnat hurjassa nousussa

Suomen lisäksi vilja­sato jää pieneksi koko Euroopassa. Tämä nostaa ja on jo nostanut viljojen tuottaja­hintoja (taulukko 1).

Taulukko 1. Viljojen tuottaja­hinnat tonnilta 2016­–2018
  2016 2017 2018
  Hinta €/tn Hinta €/tn Hinta €/tn
Ohra 112 132 191
Kaura 122 137 200
Vehnä 135 146 196
Ruis 160 162 190

Lähteet: Luken tilasto­tietokanta, viljojen tuottaja­hinnat syyskuu 2016 ja 2017 sekä Hankkija Oy:n viljojen päivän hinnat 8.9.2018.

Ohran tuottajahinta on noussut vuodesta 2016 vuoteen 2018 yli 70 prosenttia. Vehnän hinta on noussut samaan aikaan reilut 45 prosenttia. Kauran tuottaja­hinta on noussut 64 prosenttia ja rukiin 19 prosenttia. Viljojen tuottaja­hinta on noussut vuodesta 2017 keski­määrin 42 prosenttia.

Leivän hinnassa viljan tuottaja­hinnan osuus on noin kolme prosenttia. Viljan hinnan nousu aiheuttaa leivän kauppa­hintaan noin puolen­toista prosentin nousu­paineen tänä syksynä.

Lisäksi tämän vuoden pienempi sato on laadukkaampaa eli sadosta suurempi osuus menee arvokkaammaksi leipä­viljaksi. Viljan kuivattamiseenkaan ei ole energiaa juuri tarvittu.

Ohran ja vehnän osalta tuottaja­hinnat on estimoitu leipä­viljan ja rehu­viljan hinnoista. Ohrasta noin 80 prosenttia on yleensä rehu­ohraa. Valta­osa vehnästä on normaali­vuosina kalliimpaa mylly­vehnää.

Sadon määrä laski, arvo entistä suurempi

Tämän vuoden vilja­sato tulee olemaan Luonnonvarakeskus Luken arvion mukaan 2,7 miljardia kiloa, lähes 25 prosenttia vähemmän kuin vuosina 2016 ja 2017. Tästä huolimatta koko sadon arvo tulee olemaan lähes kymmenen prosenttia suurempi kuin viime vuonna. (Taulukko 2)

Taulukko 2. Vilja­sadon määrä ja arvo 2016­–2018
  2016  2017  2018   
Viljalaji Mrd kg Arvo, milj. € Mrd kg Arvo, milj. € Mrd kg Arvo, milj. e Osuus sadosta
Ohra 1,6 210 1,6 206 1,2 230 0,45
Kaura 1,1 134 1,1 147 0,8 165 0,31
Vehnä 0,8 108 0,8 114 0,6 118 0,22
Ruis 0,1 14 0,1 14 0,1 13 0,03
Koko sato 3,6 467 3,5 481 2,7 526 1,00

Lähde: Luke, ­sadon määrä 2016-2018 vilja­lajeittain. Eri viljojen osuudet ja kilo­määrät on laskettu vuosien 2016-2018 määrien keski­arvojen mukaisesti. Vuoden 2018 tiedot ennakollisia.

Samalla kun puhutaan kato­vuodesta, voitaisiin puhua myös ihan hyvästä sato­vuodesta – rahallisen tuloksen puolesta.

Sadon määrä on tänä vuonna ollut todella pieni, mutta viljojen tuottaja­hintojen nousu sekä parempi laatu nostavat kokonais­sadon arvon suuremmaksi kuin vuosina 2016 ja 2017.

Lisäksi syysviljojen kylvö­olosuhteet ovat olleet erin­omaiset ja tänä syksynä rukiin ja syys­vehnän viljely­alat nousevat.

 

Ilkka Lehtinen on Tilasto­­keskuksesta eläköitynyt hinta-asian­tuntija.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
19.10.2022
Ilkka Lehtinen

Pellervon taloustutkimus (PTT) on ennustanut ruuan hinnan nousuksi tänä vuonna 11 prosenttia. Mihin ennuste perustuu, nousevatko kaikki hinnat ja mitkä nousevat nopeimmin?

Blogi
23.11.2021
Ilkka Lehtinen

Kohoavat kustannukset eivät enää automaattisesti siirry kuluttaja­hintoihin takavuosien tapaan, kirjoittaa hinta-asiantuntija, joka näkee tämän hetken tilanteessa yhtäläisyyttä kolmen vuoden takaiseen huonoon satoon. Elintarvikkeiden hintakilpailu on kovaa, ja tavallinen viljelijä jää siinä pelissä teollisuuden ja kaupan jalkoihin.

Artikkeli
18.7.2019
Ilkka Lehtinen

Viime vuoden huono viljasato ei juuri nostanut ruuan kuluttajahintoja. Vilja- ja lihatuotteiden kuluttajahinnoissa viljojen tuottajahintojen osuus on pieni, tärkeämpi rooli on teollisuuden ja kaupan palkoilla ja kuljetuksilla.  

Artikkeli
28.6.2016
Marianne Rautelin

Maatalouden tuotantokustannukset ovat kallistuneet EU-jäsenyyden aikana miltei 60 prosenttia, kun vastaavasti tuottajahinnat ovat nousseet vain viidenneksen. Maatalouden rakennemuutokselle ei näy loppua, vaikka viljelijän nykyahdinkoon kuluvana vuonna onkin luvassa pientä helpotusta. 

tk-icons