Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Asuntoja valmistui ennätysmäärä viime vuonna

25.2.2020
Twitterissä: @paavokokkonen
Kuva: Shutterstock

Asuntotuotanto nousi jälleen uuteen ennätykseen viime vuonna. Onko tuotanto ollut järkevällä tasolla?

Asuntotuotannon mittarina on tyypillisesti käytetty valmistuneiden asuntojen kappalemäärää, mikä on kuvion 1 mukaan nyt huippulukemissa. Tuotannon hiipumisesta on kuitenkin näkynyt jo merkkejä myönnetytyissä rakennusluvissa ja aloitetuissa rakennushankkeissa.

Tänään ilmestyneen rakennus- ja asuntotuotantotilaston julkistuksen mukaan myönnetyt rakennusluvat ovat jatkaneet laskuaan vuonna 2019.

Onko viime vuosien asuntotuotanto suurimmilla kaupunkialueilla ollut kestävällä tasolla?

Kuvio 1. Asuntotuotanto vuosittain
Kuvio 1. Asuntotuotanto vuosittain. Lähde: Tilastokeskus, Rakennettu ympäristö -palvelu
Lähde: Tilastokeskus, Rakennettu ympäristö -palvelu

 

Asuntotuotantoa on tapana suhteuttaa alueen väkilukuun tai väestönmuutokseen, jolloin sitä pystyy paremmin vertailemaan eri alueiden välillä. Asuntotuotannon ja väestönmuutoksen moninaisiin syy-seuraussuhteisiin voi olla kuitenkin hankala päästä kiinni näillä yksinkertaisilla mekanismeilla.

Esimerkkinä väkilukuun suhteutetusta asuntotuotannon ongelmasta voisi mainita Kouvolan, joka on Suomen mittakaavassa asukasluvultaan melko suuri kaupunki, mutta toisaalta potenut viime vuosina synkkää muuttotappiota.

Vuonna 2018 Vantaa taas oli Suomen muuttovoittoisin kunta. Suurin osa muuttovoitosta tuli Helsingistä muuttaneista ihmisistä.

Rakennetaanko Suomessa asuntoja niille alueille, jonne ihmiset oikeasti haluavat muuttaa vai joutuvatko he muuttamaan sinne, missä asuntoja on tarjolla?

Peilaan tässä kirjoituksessa asuntotuotannon toteutumista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksiin, joita valtio sopii Suomen suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.

Näissä sopimuksissa sopijapuolena toimivat valtion puolesta useat eri ministeriöt ja virastot. Sopimuksia laadittaessa mukana on siis ollut useiden eri alojen asiantuntijoiden substanssiosaamista. Nykyiset MAL-sopimukset ovat sovittu vuosille 2016–2019, mikä sopii omaan tarkasteluuni myös ajallisesti.

Toistaiseksi MAL-sopimukset on tehty vain Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa.

Suurimpien kaupunkialueiden tarkastelu on kuitenkin mielekästä, sillä kaupungistumisen myötä näille alueille kohdistuu myös valtavasti kysyntää.

Kuviosta 2 nähdään, että ainoastaan Helsinki ja KUUMA-seutu (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti) ovat jääneet MAL-sopimukseen asetetuista tavoitteista.

Helsingin seudulla vajetta on paikannut etenkin Vantaa, joka on tuottanut 65 prosenttia enemmän asuntoja kuin MAL-sopimus velvoitti.

Kuvio 2. Asuntotuotanto vuosina 2016-2019
Kuvio 2. Asuntotuotanto vuosina 2016-2019. Lähde: Tilastokeskus, Rakennettu ympäristö -palvelu
Lähde: Tilastokeskus, Rakennettu ympäristö -palvelu

Myös Tampere ja Turku ovat ylittäneet MAL-tavoitteet reilusti. MAL-tavoitteisiin nähden kaupungeissa valmistui 61 prosenttia ja 49 prosenttia enemmän asuntoja.

Valtiovarainministeriön rakennusalan suhdanneryhmän uusimman raportin mukaan lisääntynyt tarjonta on hillinnyt asuntojen hintojen nousua.

Näyttääkin siltä, että runsaalla uudisasuntotuotannolla voi olla vaikutusta uusien osakeasuntojen kehitykseen, sillä esimerkiksi Vantaalla hinnat ovat pysyneet lähes entisellä tasolla.

Toisaalta uusien osakeasuntojen hinnat ovat kuitenkin nousseet Tampereella ja Turussa enemmän kuin keskimäärin koko maassa. Uusien osakeasuntojen hintojen kehityksen perusteella vaikuttaisikin siltä, että MAL-tavoitteiden ylitys Turussa ja Tampereella on ollut perusteltua.

Ilmiö ei tietenkään ole näin suoraviivainen ja esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti syksyllä laajan artikkelin Kivistöstä ja alueen myymättömistä asunnoista. Asuntotuotannon suunnittelussa tuleekin ottaa monta eri tekijää huomioon. Rakentamista tulisi tarkastella myös kaupungin sisäisesti, jolloin uusien asuntojen sijoittuminen tulisi paremmin näkyviin.

Iso kysymys on, pystytäänkö suurimpien kasvavien kaupunkien keskustoihin ylipäätään rakentamaan lisää asuntoja vastaamaan lisääntyvää kysyntää. Mikäli vastaus on ei, niin kysynnän ja tarjonnan mukaan näillä halutuimmilla alueilla hinnat tulevat nousemaan.

Kotitalouksien merkittävin varallisuuserä on oma asunto. Ääriesimerkkinä asuntotuotannon ongelmista voi seurata se, että varallisuus tulee keskittymään niille, jotka näiltä halutuilta alueilta jo valmiiksi omistavat asunnon tai sattuvat sellaisen sieltä perimään. Tähän alueelliseen eriarvoistumiseen pystytään kuitenkin vaikuttamaan esimerkiksi kiinteistöverotusta uudistamalla.

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilastokeskuksen yritystilastot -yksikössä.  

Lähteet:

Ympäristöministeriö, Maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) sopimukset

Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Tilastokeskus, Kotitalouksien varallisuus

Lue samasta aiheesta:

Blogi
18.9.2023
Reetta Karinluoma, Nata Kivari, Tapio Kuusisto

Suomen talouden kokonaiskuva on kaksijakoinen. Rakentamisen ja teollisuuden hiipuminen ja korkojen nousu synkentävät näkymiä. Valoa luovat energiainvestoinnit ja edelleen hyvä työllisyys­tilanne. Kotitalouksien velkaantumisaste on kääntynyt laskuun.

Blogi
15.6.2023
Ilkka Lehtinen

Asuntomarkkinoiden pohja on saavutettu ja syksyllä alkaa nousu, kertovat kiinteistönvälitystoimistojen ja pankkien esittämät ennusteet. Perustuvatko nämä ennusteet faktatietoon vaiko pikemminkin toiveajatteluun? Tilasto­­keskuksesta eläköitynyt hinta-asian­tuntija Ilkka Lehtinen arvioi blogissaan asuntomarkkinoiden kehitysnäkymiä.

Artikkeli
14.11.2022
Otto Kannisto, Martti Korhonen, Paula Paavilainen, Anu Rämö

Asuntomarkkinakatsaus kertoo, että asuntojen reaalihinnat ovat laskussa. Vuokrat ovat nousseet selvästi yleistä inflaatiota hitaammin. Kohonnut kustannustaso luo paineita korotuksille jatkossa, joita kuitenkin vuokra-asuntojen runsas tarjonta voi hillitä. Markkinoille valmistuu tänä ja ensi vuonna vielä runsaasti uusia asuntoja, vaikka myönnettyjen rakennuslupien määrä kääntyi jo viime vuonna laskuun. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin lokakuussa asuntokauppaa vähiten kymmeneen vuoteen.

Blogi
23.2.2021
Paula Paavilainen

Asuntorakentaminen voidaan julistaa yhdeksi koronavuoden voittajaksi. Asunnoille myönnetyt rakennusluvat ja uusien aloitettujen asuntohankkeiden hyvä kehitys sekä piristynyt asuntokauppa ennakoivat alalle myös hyvää tulevaisuutta. Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen tarjonta myynti-ilmoitusten perusteella sen sijaan laahaa jäljessä vuoden 2019 lukemista.

Artikkeli
29.10.2020
Paavo Kokkonen, Martti Korhonen, Anu Rämö, Elina Vuorio

Asuntokauppa on toipunut varsin nopeasti kevään shokista, mutta uusien asuntojen rakentaminen on vähenemässä. Tilastokeskuksen asumisen ja rakentamisen asiantuntijat kertovat kehityksestä myös, että

 

- Asuntojen hinta- ja vuokrakehityksessä erot alueiden välillä ja sisällä kasvavat edelleen.

- Vanhojen asuntojen kauppa kävi heinä-syyskuussa hyvin.

- Kuluttajien asunnonosto- ja lainanottoaikeet ovat korkealla tasolla, mutta pientä pudotusta syyskuun huipuista.

- Tyhjien asuntojen määrä lisääntyy edelleen koko maassa.

tk-icons