Paikkatietoanalyysit

Tilastoaineistoissa olevien sijaintitietojen avulla voidaan tehdä erilaisia sijaintiin perustuvia selvityksiä, joissa lasketaan esim. etäisyyksiä, verrataan erilaisia alueita keskenään tai tuotetaan tietoja tietyn vyöhykkeen, etäisyysalueen tai asiakkaan omien aluejakojen perusteella. Tuloksia voidaan esittää kartalla tai laskelmina.

Asiakkaan sijaintitietoja sisältävät tietoaineistot voidaan myös yhdistää Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin. Koordinaattitietojen puuttuessa asiakkaan aineistoille voidaan luoda koordinaattitiedot hakemalla koordinaattitieto esim. osoitteen perusteella, ns .geokoodauksella.

Paikkatietoanalyyseihin soveltuvat erityisen hyvin Tilastokeskuksen väestöä, koulutusta, työssäkäyntiä, rakennuksia ja asuntoja kuvaavat rekisteriaineistot (ks. henkilöitä ja asumista koskevat rekisteriaineistot), joissa on mukana tilastoyksiköiden tarkat sijaintitiedot koordinaatteina.

Tilastokeskus ei toimita yhtä tilastoyksikköä, esim. rakennusta kuvaavaa tietoa. Poikkeuksena ovat yritysrekisterin palvelukannan toimipaikkakohtaiset tiedot ja esim. oppilaitosten koordinaattitiedot, joita voidaan käyttää paikkatietoanalyyseissä yksikkötasolla.

Paikkatietoanalyysit ovat maksullista palvelutoimintaa ja ne hinnoitellaan työhön käytetyn ajan perusteella. Esimerkkejä paikkatietoanalyysikartoista.