Toimialoittainen yritystietopalvelu

Tilastokeskuksen toimialoittainen yritystietopalvelu on tietokantapalvelu, joka sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia taulukoita. Palvelun tietojen avulla voi tarkastella elinkeinoelämän rakenteita ja suhdanteita. Tiedot tukevat suunnittelua, seurantaa ja päätöksentekoa.

Palvelu sisältää

 • nopeaa suhdannetietoa
 • laajoja vuosiaineistoja
 • tietoa yrityksistä koko- ja kasvuluokittain
 • alueellisia tietoja tarkimmalla toimialatasolla

Palvelu on maksullinen. Yrityksiä koskevat ilmaiset taulukot ovat saatavana StatFin-tietokannasta ja Toimipaikkalaskurista.

Yritystietopalvelun tietokannat

Toimialoittainen yritystietopalvelu koostuu viidestä itsenäisestä tietokannasta, joihin voi tilata käyttöoikeuksia. Tietokantoja käytetään selaimessa toimivalla PxWeb-sovelluksella, jolla tietoja voi tarkastella suoraan selaimessa esimerkiksi kuvioina ja josta tietoja voi tallentaa omiin järjestelmiin. 

 • Kasvukatsaus

  Kasvukatsauksen avulla selviää, mitä on eri toimialojen liikevaihdon sekä palkkasumman kasvun taustalla.

  Aluejako

  Koko maa
 • Kasvuyritykset

  Kasvuyritysten tiedot kuvaavat muun muassa kasvuyritysten määrää, kasvuyrityksissä luotuja työpaikkoja, nuoria kasvuyrityksiä ja kasvun taustoja.

  Aluejako

  Seutukunta
  Maakunta
  Koko maa
 • Kunnittainen toimipaikkatilasto

  Kunnittaisesta toimipaikkatilastosta saa tarkalla toimialajaottelulla tietoja kunnan yritysten toiminnasta sekä uusimmalla että tilastovuoden aluejaottelulla. Sisältää myös tietoa yrityskokoluokittain.

  Aluejako

  Kunta
  Seutukunta
  Maakunta
  ELY-keskus
  Koko maa
 • Pienyritysten suhdannetiedot

  Pienyritysten suhdannetiedot paljastavat, miten teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualueiden pienyrityksillä menee.

  Aluejako

  Seutukunta
  Maakunta
  Koko maa
 • Tilinpäätöstiedot

  Tilinpäätöstiedoista saa tarkalla toimialajaottelulla tietoa tuloslaskelman ja taseen eristä ja niistä johdetuista tunnusluvuista.

  Aluejako

  Koko maa