Pxnet2-alkuiset tietokantalinkit poistuvat kokonaan käytöstä

Maksuttomien tilastotietokantojemme linkit alkavat merkkijonolla pxdata.stat.fi. Jos olet vielä käyttänyt tietokantoihimme linkkejä, jotka alkavat merkkijonolla pxnet2.stat.fi, siirry käyttämään uusia linkkejä. Vanhat linkit lakkaavat toimimasta 16.11.2022.

Tällaiset osoitealut lakkaavat toimimasta pxnet2.stat.fi.

Tällaiset osoitealut toimivat:  pxdata.stat.fi.

Muutos koskee myös rajapintakutsuja ja tallennettuja hakuja. 

Aiempi uudelleenohjaus poistetaan käytöstä

Tilastokeskuksen maksuttomat PxWeb-tietokannat siirrettiin uuteen osoitteeseen 5.10.2022. Ilmoitimme ennen muutosta, että vanhat linkit ohjataan uudelleen uuteen osoitteeseen, mutta nyt joudumme poistamaan uudelleenohjauksen käytöstä. 

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

Tietokantojen osoitteet

Muutos koskee vain seuraavia tietokantoja:

 • StatFin
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ [suositeltava osoitemuoto]
  https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
  https://pxweb2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
 • Kuntien avainluvut
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_avainluvut
 • Paavo
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto
 • Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Hyvinvointialueet/
 • Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_talous_ja_toiminta/
 • Kokeelliset tilastot
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/
 • Maahanmuuttajat ja kotoutuminen
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Maahanmuuttajat_ja_kotoutuminen/
 • Toimipaikkalaskuri
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Toimipaikkalaskuri/
 • Ympäristötilinpidon avainluvut
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/ymp/ymp__taulukot/
 • Kestävän kehityksen YK-indikaattorit
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/SDG/
 • Väestölaskenta 1987–2010
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Explorer/Explorer__Vaestolaskenta/vaestolaskenta.px/ 

Miksi StatFinillä on monta osoitetta?

StatFin-tietokannan osoitteessa on aiemmin näkynyt palvelin, jolla tietokanta sijaitsee. Keväällä 2022 StatFin siirrettiin uudelle palvelimelle pxweb2, ja lisäksi tietokannassa otettiin käyttöön aliasosoite, joka alkoi merkkijonolla statfin.stat.fi. Aliasosoitteen tarkoitus on estää jatkossa palvelinmuutoksista aiheutuvat linkkimuutokset. Tässä vaiheessa StatFinillä oli kaksi toimivaa osoitetta.

Kun aloimme siirtää muita tietokantoja, huomasimme, että valitsemamme aliasosoite statfin.stat.fi saattaa antaa väärän kuvan muiden tietokantojen käyttäjille. Sekaannusten välttämiseksi päätimme aloittaa kaikkien maksuttomien tietokantojemme osoitteet merkkijonolla pxdata.stat.fi.

Voit käyttää mitä tahansa uusista osoitteista, myös rajapintakutsuissa, mutta Tilastokeskuksen sivuilla siirrymme käyttämään pxdata.stat.fi-alkuista osoitetta.