Tulonjaon kehitys Suomessa ja tavat mitata tulonjakoa
27.5.2015 -kurssi

Tulonjaon muutokset saavat usein osakseen laajaa julkisuutta, mutta tulonjaon mittaamisen peruskäsitteitä tunnetaan heikosti.

Kurssin sisältö

Kurssilla perehdytään tulonjaon mittaamisen lähdeaineistoihin ja peruskäsitteisiin sekä yleisimmin käytettyihin tulonjaon indikaattoreihin ja niiden tulkintaan.

Kurssilla käsitellään myös tulonjaon kehitystä ja alueellisia tuloeroja maassamme sekä verrataan Suomen tilannetta muihin maihin.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille tulonjakokysymysten parissa työskenteleville ja erityisesti mm. toimittajille, ammattijärjestöjen edustajille, suunnittelijoille, tutkijoille sekä kaikille hyvinvointiyhteiskunnan kehityksestä kiinnostuneille.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen asiantuntijat ja kurssin vetäjänä toimii tilastopäälikkö Juha Honkkila, Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Hinta: 350 € (+ alv 24 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus, Helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 13.5.2015

Ohjelma

Keskiviikko 27.5.2015

  8.30 –   9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 – 10.15   Tulonjaon mittaaminen: lähdeaineistot ja peruskäsitteet
- Tiedonkeruu: rekisterit ja haastattelut
Tilastopäällikkö Juha Honkkila, Tilastokeskus
10.15 – 10.30   Tauko
10.30 – 11.15   Tulonjaon indikaattorit
- Yleisimmin käytetyt indikaattorit ja niiden tulkinta
Tilastopäällikkö Juha Honkkila, Tilastokeskus
11.15 – 12.00   Tulonjaon kehitys Suomessa
Yliaktuaari Kaisa-Mari Okkonen, Tilastokeskus
12.00 – 12.45   Lounas
12.45 – 13.30   Alueelliset tuloerot Suomessa
Suunnittelija Pekka Ruotsalainen, Tilastokeskus
13.30 – 13.45   Kahvi
13.45 – 14.45   Kansainvälinen vertailu
- EU:n tulo- ja elinolotutkimus (EU-SILC)
- OECD:n tulonjakotietokanta
Erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto, Tilastokeskus
14.45 – 16.00   Lainsäädäntömuutosten tulonjakovaikutusten
tutkimus mikrosimuloinnin avulla
Tutkija Olli Kärkkäinen, Eduskunnan tietopalvelu
16.00 –16.15   Loppukeskustelu, kurssin päättäminen
Tilastopäällikkö Juha Honkkila, Tilastokeskus

 


Päivitetty 18.5.2015