Suhdannekuvaus uudistuu 17.4.2008 -kurssi

Kurssi täynnä!

Tilastokeskus ja muut tilastontuottajat julkaisevat paljon lukuja taloutemme tilasta: BKT:n ja markkinoiden muutoksista, yritystoiminnasta, hintakehityksestä, työllisyydestä, rahamarkkinoista ja kuluttajien luottamuksesta. Luvut muodostavat tietoperustan, jonka pohjalta voidaan seurata ja analysoida talouden suhdannevaihteluita.

Informaation määrä kasvaa koko ajan, mutta on hankalaa tietää, mitkä luvut ja indikaattorit ovat tärkeitä seurata.

Suhdanteita ja suhdannekäänteitä pyritään ennakoimaan seuraamalla mm. seuraavia indikaattoreita: kuluttajabarometria, teollisuuden volyymi-indeksiä, kaupan suhdannetilastoja, kokonaistuotannon kuukausikuvaajaa, kansantalouden neljännesvuositilinpitoa sekä kuluttajahintoja, työllisyyslukuja ja palvelujen liikevaihtokuvaajia.

Yritystoiminnan monimutkaistuminen ja kansainvälistyminen vaikeuttavat ilmiöiden mittaamista ja suhdannetilastojen tuotantoa. Suhdannetilastoissa on meneillään uudistusohjelma, jonka johdosta tilastojen menetelmät uudistuvat ja luotettavuus kohenee. Ensimmäiset uudistukset näkyvät tilastoissa jo tammi-huhtikuussa ja muita tärkeitä parannuksia on suunnitteilla.

Kurssin sisältö

Kurssilla saat runsaasti tietoa suhdannetilastoista ja perehdyt keskeisten indikaattorien sisältöön, käyttöön ja tulkintaan.

Ennen kaikkea saat tilastojen tulkinnan kannalta tärkeää tietoa toteutuneista ja meneillään olevista uudistuksista mm. teollisuustuotannon volyymi-indeksissä, kokonaistuotannon kuukausikuvaajassa sekä kansantalouden neljännesvuositilinpidossa. Näistä on asiantuntijapiireissä keskustelu paljon viime aikoina, ja saat tietää taustat keskustelulle ja keskustelun yhteydet suhdannetilastojen kehittämiseen.

Kurssilla on mahdollisuus käsitellä myös aiheeseen liittyviä, osallistujien etukäteen lähettämiä kysymyksiä. Esitä kysymyksesi ilmoittautumisen yhteydessä.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka käyttävät ja tulkitsevat suhdannetietoa työssään. Kurssista hyötyvät kaikki, jotka seuraavat talouskehitystä ja haluavat kehittää tai päivittää valmiuksiaan seurannan pohjaksi.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina ovat Tilastokeskuksen asiantuntijat. Päivän vetäjänä toimii tilastojohtaja Kari Molnar Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Kurssin hinta: 280 € (+ alv 22 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 3.4.2008

Ohjelma

torstai 17.4.2008

  8.45 -   9.15    Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 - 10.00   Suhdanteet ja niiden kuvaaminen tilastoilla
- peruskäsitteet
- suhdannevaihtelut
Tilastojohtaja Kari Molnar, Tilastokeskus
10.00 - 10.50   Suhdannetilastojen kehittäminen
- uudistuspaineet
- uudistukset
- kehittämishaasteet jatkossa
Kehittämispäällikkö Anu Peltola, Tilastokeskus
10.50 - 11.00   Tauko
11.00 - 11.45   Kansantalouden tilinpito suhdannekuvaajana
- kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
- neljännesvuositilinpito
- vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausitietojen yhteys
Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius, Tilastokeskus
11.45 - 12.30   Lounas
12.30 - 13.15   Teollisuuden suhdannetilastojen kehittäminen
- kansainväliset vertailuanalyysit, metodologinen
   benchmarking
- suhdannekuvauksen uudistus
- deflatointi
- teollisuustuotannon volyymi-indeksi
- tuottajahintaindeksi
Erikoissuunnittelija Aki Savolainen, Tilastokeskus
13.15 - 14.00   Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, mikä muuttuu?
- kehittämistoimet ja niiden vaikutukset
- uudet laskentatavat, revisiot
Yliaktuaari Kari Rautio, Tilastokeskus
14.00 - 14.20   Kahvi
14.20 - 15.00   Työllisyys ja työttömyys suhdanteissa
- ajankohtainen työllisyys- ja työttömyystilanne
   työvoimatutkimuksen pohjalta
- työvoiman kysyntä ja tarjonta 1990-2007
- talouskasvu ja työllisyys
Erikoistutkija Pekka Tossavainen, Tilastokeskus
15.00 - 15.45   Kuluttajien taloustunnelmat
- kuluttajabarometri
Yliaktuaari Pertti Kangassalo, Tilastokeskus
15.45 - 16.15   Loppukeskustelu, yhteenveto päivästä ja
kurssin päättäminen

Tilastojohtaja Kari Molnar, Tilastokeskus

Päivitetty 7.4.2008