Nuoret matkalla työelämään 4.3.2008 -kurssi

Suomen väestö ikääntyy ja samalla työvoimamme sekä vanhenee että vähenee. Miten korvataan suurten ikäluokkien aiheuttama poistuma työelämästä?

Katseet kohdistuvat nuoriin - pystyvätkö he vastaamaan haasteeseen? Missä nuoret nyt toimivat ja viettävät aikaansa, milloin siirtyvät työelämään, millaisissa ammateissa työskentelevät ja miten tulevat toimeen?

Millaiselta nuorten tulevaisuus näyttää? Uhkaako osaa syrjäytyminen? Onko nuorten valitsemille koulutusaloille kysyntää myös tulevaisuudessa? Onko mahdollisesti tulossa sittenkin työntekijän markkinat?

Kurssin sisältö

Kurssilla saat ajankohtaisen katsauksen nuorten matkasta työelämään: opiskelusta, ammateista, tuloista ja ajankäytöstä. Suomalaisten nuorten ajankäyttöä vertaillaan myös muiden eurooppalaisten nuorten ajankäyttöön. Kurssilla saat kuulla, miten tulevaisuuden ammattien kysyntää arvioidaan, millaiselle osaamiselle on tulevaisuudessa todella tarvetta, millaisia työhön ja koulutukseen liittyviä toiveita nuorilla itsellään on, onko nuorten syrjäytyminen ongelma ja mikä on nuorten työkokemuksen merkitys tulevaisuudessa, jos tulossa ovat työntekijän markkinat.

Kenelle

Kurssi sopii työllisyys- ja työmarkkinakysymyksiä seuraaville sekä työn ja koulutuksen muutoksista ja nuorten oloista kiinnostuneille.

Kouluttajat

Luennoijat ovat Tilastokeskuksen, Opetushallituksen, Nuorisotutkimusverkoston ja Stakesin asiantuntijoita. Kurssin vetäjänä toimii kehittämispäällikkö Päivi Keinänen Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Kurssin hinta: 280 € (+ alv 22 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.2.2008

Ohjelma

tiistai 4.3.2007

  8.45 -   9.15    Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 -   9.30   Kurssin avaus, johdatus päivän teemaan
Kehittämispäällikkö Päivi Keinänen, Tilastokeskus
  9.30 - 10.30   Työvoima ikääntyy - nuoristako pelastus?
- ajankohtainen työllisyys- ja työttömyystilanne
- työvoiman tarjonnan kehitysnäkymät 2010-luvulla
- nuoret työvoimareservinä
Erikoistutkija Pekka Tossavainen, Tilastokeskus
10.30 - 10.40   Tauko
10.40 - 11.40   Koulutustarpeiden muutokset ja niiden ennakointi -
millaiselle osaamiselle on kysyntää tulevaisuudessa?
- mitä nyt opiskellaan
- työvoiman kysynnän ennakointi
- koulutustarve-ennusteiden laatiminen ja aloituspaikkojen
  suunnittelu
- millaiselle osaamiselle on tarvetta jatkossa
Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki, Opetushallitus
11.40 - 12.25   Lounas
12.25 - 13.25   Nuoret matkalla työelämään
- missä nuoret toimivat ja mitä tekevät - miten ikä vaikuttaa
- millaista työtä nuoret tekevät: ammatit, toimialat,
  epätyypilliset työsuhteet ja työajat
Kehittämispäällikkö Päivi Keinänen, Tilastokeskus
13.25 - 14.00   Nuorten toiveet - haaveita ja pettymyksiä?
- nuorten toivealat ja -ammatit
- mitä Nuorisobarometri ja muut haastattelututkimukset
  kertovat nuorista
- mitä nuoret odottavat koulutukselta ja työltä
- nuorten syrjäytyminen
Tilastosuunnittelija Sami Myllyniemi, Nuorisotutkimusverkosto
14.00 - 14.20   Kahvi
14.20 - 14.50   Nuorten kotitalouksien tulot
- tulojen määrä ja rakenne
- köyhyysriski ja pienituloisuus
- tulokehitys
Yliaktuaari Laura Iisakka, Tilastokeskus
14.50 - 15.20   Eroaako suomalaisten nuorten ajankäyttö muiden
eurooppalaisten nuorten ajankäytöstä?
- nuorten itsenäistyminen: vanhempien luota omaan perheeseen
- suomalaisten ja eurooppalaisten nuorten ajankäytön vertailua
- opiskelu, työssäkäynti, vapaa-aika
Erikoistutkija Hannu Pääkkönen, Tilastokeskus
15.20 - 16.00   Nuoret, nuoret aikuiset, työmarkkinat ja Suomen hyvinvointi:
eri osapuolten ristiriitaiset odotukset
- jännitteinen lähtökohta: ikäluokkien kokoerot
- kansakunnan etu ja nuorten omat odotukset
- suomalaisten hyvinvointi ja pahoinvointi: näköaloja
- kansainvälistyvä työ ja osaaminen
- pitkä matka koulusta työhön: pudokkaat, välikkäät ja viivykkäät
Tulosaluejohtaja Jussi Simpura, Stakes

Päivitetty 28.2.2008