Laatu tilastotuotannossa 20.5.2008 -kurssi

Laatu kertoo kyvystämme täyttää eri osapuolten odotukset ja vaatimukset.
Millainen on laadukas tilasto ja millaisia muita odotuksia ja vaatimuksia tilastotuotantoon kohdistetaan? Miten laadukas tilasto aikaansaadaan ja mistä näkökulmista tilastojen ja tilastotuotannon laatua voidaan arvioida?

Kurssin sisältö

Kurssilla perehdyt tilastojen ja tilastotuotannon laadun ulottuvuuksiin. Tutustut tilastojen tuotantoprosessin eri vaiheisiin, eri tiedonkeruumenetelmien ominaispiirteisiin ja niihin liittyviin laadunhallinnan menettelyihin ja hyviin käytäntöihin.

Kurssilla opit, mitä tilaston tekijän tulee ottaa huomioon tilastotutkimusta suunniteltaessa, tietoja kerättäessä ja käsiteltäessä sekä niistä raportoitaessa. Kurssista saat myös varmuutta tilastotiedon laadun arviointiin käyttäjän näkökulmasta.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu tilastojen ja tilastotuotannon laadusta kiinnostuneille. Kurssista hyötyvät sekä tilastotuotannon työprosessien eri vaiheissa työskentelevät että tilastojen käyttäjät. Kurssi soveltuu hyvin esimerkiksi tutkijoille ja muille tilastotiedon tuottajille sekä tilastoilla raportoiville.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajat ovat Tilastokeskuksen asiantuntijoita. Kurssin vetäjänä toimii kehittämispäällikkö Jussi Melkas.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Kurssin hinta: 280 € (+ alv 22 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 6.5.2008
Ilmoittaudu

Ohjelma

Tiistai 20.5.

  8.30 -   9.00    Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.00 -   9.20   Johdanto päivään: Millainen on laadukas tilasto?
 - mistä laadussa on kysymys
 - tilastotuotannon osapuolet ja eri näkökulmien vaatimukset
Tilastopäällikkö Rami Peltola, Tilastokeskus
  9.20 -   9.55   Tilastojen ja tilastotuotannon laatukriteeristöt
 - Code of Practice -käytännesäännöt
 - Suomen virallisen tilaston laatukriteerit
 - tilastoeettiset periaatteet
Kehittämispäällikkö Jussi Melkas, Tilastokeskus
  9.55 - 10.15   Tilastotuotantoprosessi
Kehittämispäällikkö Jussi Melkas, Tilastokeskus
10.15 - 10.25   Tauko
10.25 - 11.45   Eri tiedonkeruumenetelmien ominaispiirteet
 - suunnittelu, tiedonkeruu ja raportointi
Tutkija Markku Nieminen, Tilastokeskus
11.45 - 12.30   Lounas
12.30 - 13.15   Kyselylomake tiedonkeruussa
 - toimivuuden ja käytettävyyden testaus
Tutkija Petri Godenhjelm, Tilastokeskus
13.15 - 13.55   Tutustuminen SurveyLaboratorioon ja päiväkahvit
14.00 - 14.45   Tilastoaineiston tarkistus
 -puuttuvuudet, virheet ja niiden käsittely
Tilastopäällikkö Ville Tolkki, Tilastokeskus
14.45 - 15.30   Tietosuoja ja tilastolliset tietosuojamenetelmät
 -tietosuoja lainsäädännössä
 - tilastolliset tietosuojamenetelmät
Tutkija Janika Konnu, Tilastokeskus
15.30 - 16.00   Laadun arvioinnin työkalut tilastotuotannossa
Tilastopäällikkö Rami Peltola, Tilastokeskus
16.00 - 16.15   Yhteenveto päivästä, loppukeskustelu ja kurssin päättäminen
Kehittämispäällikkö Jussi Melkas, Tilastokeskus

Päivitetty 30.4.2008