Offentliga upphandlingar

Vad undersöker man?

Statistikcentralen samlar in uppgifter om kommunernas och samkommunernas offentliga upphandlingar med en webbenkät. Målet är att bättre förstå upphandlingsprocessen och detaljer som påverkar upphandlingen. I bakgrunden finns en strävan att utreda hur kommunsektorn bättre kan utnyttja innovativt tänkande inom den privata sektorn.

Uppgiftslämnaren, dvs. kommun eller samkommun, väljer en upphandling som man gjort enligt nedan nämnda kriterier. Alla frågor i enkäten gäller en och samma upphandling som uppfyller villkoren nedan.

Vilken offentlig upphandling gäller enkäten?

  • upphandlingen gjordes direkt i den privata sektorn och konkurrensutsattes enligt upphandlingslagen
  • produkten var antingen en vara eller en tjänst, eller både och
  • upphandlingen är ”över”, dvs. upphandlingen är slutförd eller användningen av varan/tjänsten har blivit etablerad
  • av upphandlingarna borde väljas den som har skett ”senast” dvs. för inte så länge sedan
  • av flera alternativ ska det alternativ väljas som var mest ”innovativt” och som genererade ny och betydligt förbättrad service, smidigare kommunikation eller förbättrade processer i organisationen

När och hur samlar man in uppgifter?

Besvarandet sker på internet. Statistikcentralen skickar i början av maj en inbjudan per e-post till kommunernas och samkommunernas registratorskontor. Registratorskontoret ombes förmedla meddelandet om upphandlingar till den ansvariga personen. I e-postmeddelandet finns en svarslänk via vilken man kommer till enkäten.

Svarstiden pågår fram till 19.6.2020. Om länken går till fel person eller den mest lämpade personen inte kan svara på enkäten, ber vi att ni förmedlar meddelandet till en annan person som känner till upphandlingar.

Ifyllandet av blanketten tar ungefär 15 minuter.

Dataskydd

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda svarspersoners uppgifter kan inte identifieras i undersökningsmaterialet.

Tilläggsinformation

Mera information fås enklast genom att kontakta Statistikcentralens e-postadress: 
julkisethankinnat@stat.fi

Frågor besvaras även av:

överaktuarie Hanna Koskinen, tfn 029 551 3371

Överaktuarie Juhani Saari, tfn 029 551 3575

Överaktuarie Markku Nieminen, tfn 029 551 2519

Undersökningsmaterial

Blankett (pdf)