Ämnen
Transport och turism

Statistik över vägtrafikolyckor

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller information om vägtrafikolyckor med personskador och om personer som varit delaktiga i dem. Uppgifterna baserar sig på vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom. Uppgifterna offentliggörs månatligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2023, december, preliminär
meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2023, november, preliminär
meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2023, oktober, preliminär
meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2023, september, preliminär
meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2023, augusti, preliminär
meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2023, juli, preliminär

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Vägtrafikanter som dött i vägtrafikolyckor efter åldersgrupp

Sammanställning av vägtrafikolyckor 1931-2023*

Personskadeolyckor i olika datakällor 1995-2023*

Personskador till följd av vägtrafikolyckor efter kön och olyckans allvarlighet 2015M01-2023M12*

Personskador i vägtrafikolyckor efter åldersgrupp, år, allvarlighet, kön och trafikant

Vägtrafikolyckor och deras personskador efter hastighetsbegränsning (km/h) och allvarlighet 2003-2023*

Döda och allvarligt skadade i vägtrafikolyckor i olika källmaterial 2014–2023*

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Vägtrafikolyckor och deras personskador efter inblandade, kommun, vägstyp och år

Trafikolyckor som ledde till personskador efter landskap, antal ackumulerade sedan början av 2023*, preliminära uppgifter

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mervi Härkönen
överaktuarie
029 551 3254
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna