Ämnen
Samhällsekonomi

Sektorräkenskaper kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sektorräkenskaper kvartalsvis är en del av nationalräkenskaperna och beskriver produktionen, inkomstbildningen, fördelningen och användningen av inkomster inom varje institutionell sektor samt den nettoutlåning som följer av dessa transaktioner. Uppgifterna produceras med hjälp av indikatorer och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

Hushållens skulder har korrikerads efter ett tekniskt fel för kvartaler 2022Q1-2022Q3 i tabeller 11ii och 122a
Läs mer om korrigeringen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen minskade hushållens säsongrensade sparkvot under juli–september från föregående kvartal. Under juli–september var sparkvoten -3,5 procent. Konsumtionsutgifterna, som direkt påverkas av den höga inflationen, ökade relativt sett mer än den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var ungefär på samma nivå som föregående kvartal. Företagens vinstkvot sjönk från föregående kvartal och var 32,5 procent. Företagssektorns investeringskvot var på samma nivå som föregående kvartal och uppgick till 26,6 procent.

Läs mer

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 1:a kvartalet
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
12.01.2023

Hushållens investering- och sparkvot

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3
11,612,612,813,213,112,913,413,213,413,113,013,012,612,512,312,312,111,911,811,311,411,111,012,011,812,813,512,212,913,113,013,813,613,713,913,613,813,313,213,513,013,513,112,813,013,613,914,515,115,115,6
12.01.2023

Icke-finansiella företagens vinst- och investeringskvot

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna