Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Fastighetspriser

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över fastighetspriser beskriver prisnivåerna och prisförändringen på egnahemshus och egnahemshustomter på kvartals- och årsnivå. Vid framställningen av statistiken används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var priserna på gamla egnahemshus på samma nivå under tredje kvartalet 2022 som året innan även om antalet av köp minskade. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna på gamla egnahemshus med 3 procent. I början av hösten 2022 gjordes ungefär 17 procent färre köp av gamla egnahemshus än under motsvarande period året innan.

Läs mer

meddelande | Fastighetspriser 2022, 3:e kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anu Rämö
överaktuarie
029 551 3450
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna