Ämnen
Samhällsekonomi

Utfallet av skatter och obligatoriska socialförsäkringsavgifter ökade med 6,4 procent år 2022

meddelande | Skatter och avgifter av skattenatur 2022

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade utfallet av skatter och obligatoriska socialförsäkringsavgifter med 6,4 procent år 2022. Utfallet av de flesta skatteslagen ökade jämfört med året innan och uppgick till totalt 115,2 miljarder euro. Skattekvoten var 43,2 procent år 2022. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialförsäkringsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten.

Huvudpunkter

  • Utfallet av alla inkomst- och kapitalskatter ökade med 9,1 % och var 42,7 md €.
  • Utfallet av de obligatoriska socialskyddsavgifterna ökade med 5,2 % och var 31,8 md €.
  • Utfallet av skatter på varor och tjänster ökade med 4,7 % och var 36,6 md €.
  • Utfallet av punktskatter minskade med 0,3 % och uppgick till 7,8 md €.
  • Minskade utfall visade också bland annat överlåtelseskatten (-8,5 %), vinstmedlen från penningspelsverksamheten (-8,7 %) och fordonsskatten (-2,2 %).

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.03.2023

Revideringar

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Skatt
  • Sektor
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matias Hämäläinen
överaktuarien
029 551 3737
Ansvarig avdelningschef