Ämnen
Företag

Totalt 219 konkurser anhängiggjordes i augusti 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, augusti
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 219 konkurser i augusti 2022, dvs. 51 konkurser fler än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs var totalt 681, vilket är 28 årsverken färre än i augusti året innan.

Huvudpunkter

  • Totalt 219 konkurser anhängiggjordes i augusti 2022.
  • I augusti 2022 var antalet årsverken i de företag som söktes i konkurs totalt 681.
  • För att förhindra en konkursvåg till följd av coronapandemin begränsades ansökan om konkurs genom temporära lagändringar 1.5.2020–30.9.2021.

Kvantitativt sett flest konkurser anhängiggjordes inom näringsgrenen övriga tjänster

I augusti 2022 anhängiggjordes kvantitativt sett minst konkurser inom näringsgrenen jordbruk, skogsbruk och fiske, dvs. 8 konkurser. På motsvarande sätt anhängiggjordes kvantitativt sett flest konkurser inom näringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 75 konkurser. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långt när alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i uttryckets egentliga mening. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • År
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • År
  • Näringsgren
  • Juridisk form
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Kommun
  • År
  • Näringsgren_luok
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tommi Veistämö
överaktuarie
029 551 3546
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef