Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Fler sysselsatta och arbetslösa i augusti 2022 än året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, augusti
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 30 000 fler i augusti 2022 än året innan. Antalet arbetslösa var i augusti 8 000 fler än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i augusti 73,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent.

Huvudpunkter

  • I augusti 2022 var antalet sysselsatta 2 618 000 och antalet arbetslösa 187 000.
  • Antalet sysselsatta var 30 000 fler och antalet arbetslösa 8 000 fler jämfört med augusti året innan.
  • Antalet sysselsatta män var 10 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 19 000 fler än under motsvarande period året innan.
  • Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i augusti 73,6 %.
  • Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 7,1 %

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tatu Leskinen
överaktuarie
029 551 3285
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef