Ämnen
Transport och turism

I vägtrafikolyckor dog 16 personer i augusti 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, augusti
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 375 i augusti 2022. I dessa dog 16 och skadades 448 personer. Antalet döda var 8 färre än i augusti 2021 och antalet skadade 41 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Huvudpunkter

 • Det hände 375 vägtrafikolyckor med personskada i augusti 2022.
 • I vägtrafikolyckor dog 16 och skadade 448 personer.
 • Av dem som dog färdades 6 med personbil, 4 med motorcykel. 3 fotgängare och 3 cyklister dog.
 • Av de döda var 9 män och 7 kvinnor.

Vägtrafikolyckor i januari-augusti

Under januari-augusti 2022 var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 046. I olyckorna dog 119 och skadades 2 570 personer. Antalet döda var 19 färre och antalet skadade 81 fler än under motsvarande period år 2021. Av dem som dog färdades 76 med personbil, 17 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 14 fotgängare och 9 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Typ av olycka
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Hastighetsbegränsning
  • Typ av olycka
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Hastighetsbegränsning
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Vägtyp
  • Region
  • Olycksplats
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Inblandad
  • Vägtyp
  • Region
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Vägtyp
  • Inblandad
  • Region
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Veckodag
  • Ljusförhållanden
  • Hastighetsbegränsning
  • Vägtyp
  • Väglag
  Uppdaterad:

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Mervi Härkönen
  överaktuarie
  029 551 3254
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef