Ämnen
DigitaliseringFöretagUtbildning och forskning

Andelen företag som bedrivit innovationsverksamhet närmare 70 procent och nästan en femtedel av företagen fick betydande miljönytta av innovationer 2018–2020

meddelande | Innovationsverksamhet 2020

Ändring

Ändringar i statistikgrenens databastabeller. 28.4.2022 publiceras nya tabeller och gamla överförs till arkivet.
Läs mer om ändringen

Ändring

Databastabellen 13lr korrigerad 29.4.2022.
Läs mer om ändringen

Av de företag som var föremål för en undersökning som kartlägger företagens innovationsverksamhet rapporterade nästan en femtedel, 18 procent, om innovationer som medfört betydande miljönytta för miljövården åren 2018–2020. Inom industrin var andelen 25 procent av företagen och inom servicenäringarna 13 procent. Totalt var andelen företag som bedrev innovationsverksamhet 69 procent av de undersökta företagen, vilket är en högre andel än i tidigare undersökningsresultat. Uppgifterna baserar sig på en EU-undersökning om företagens innovationsverksamhet, som Statistikcentralen genomfört.

Huvudpunkter

 • Andelen företag som bedrev innovationsverksamhet var högre än i tidigare undersökningar, 69 % av alla undersökta företag.
 • Ibruktagande av processinnovationer var fortfarande det vanligaste delområdet inom innovationsverksamhet och omfattade 55 % av företagen.
 • Nästan en femtedel av företagen rapporterade om innovationer som medfört betydande miljönytta för miljövården åren 2018–2020.
 • De vanligaste miljönyttorna som nämndes för innovationer var minskad energiförbrukning eller minskat koldioxidavtryck, det vill säga minskade totala utsläpp av CO2.
 • Nästan hälften, 47 %, av de undersökta företagen uppgav att de mera permanent digitaliserat produktion eller verksamhet på grund av coronaviruspandemin.

Ändring

Ändringar i statistikgrenens databastabeller. 28.4.2022 publiceras nya tabeller och gamla överförs till arkivet.
Läs mer om ändringen

Ändring

Databastabellen 13lr korrigerad 29.4.2022.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Storleksklass
  • Innovationsverksamhet
  • Industri
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    år
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
     Tidsperiod:
     år
     Uppdaterad:
     Använda klassificeringar:
      Tidsperiod:
      år
      Uppdaterad:
      Använda klassificeringar:
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:
       Använda klassificeringar:
        Tidsperiod:
        år
        Uppdaterad:
        Använda klassificeringar:
         Tidsperiod:
         år
         Uppdaterad:
         Använda klassificeringar:
          Tidsperiod:
          år
          Uppdaterad:
          Använda klassificeringar:
           Tidsperiod:
           år
           Uppdaterad:
           Databastabeller som utgått

           Kommande publikationer

           Bakgrundsuppgifter

           Dokumentation
           Instruktion för hänvisning

           Statistikexperter

           Förfrågningar i första hand
           Mervi Niemi
           planerare
           029 551 3263
           Ansvarig avdelningschef