Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 15,2 procent i augusti 2022 från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, augusti
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 15,2 procent från augusti 2021 till augusti 2022. Årsförändringen av kostnaderna varierade efter delindex från 23,2 procent för beläggningar till 9,2 procent för betongkonstruktioner.

Huvudpunkter

  • Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 15,2 % från året innan.
  • Årsförändringen av kostnaderna varierade efter delindex från 23,2 procent för beläggningar till 9,2 procent för betongkonstruktioner.
  • Sett till kostnadsfaktorer var kostnadsökningarna störst när det gäller kostnaderna för den egna utrustningen (27,8 %) och materialkostnaderna (18,5 %).
  • Ökningen av totalindexet påverkades mest av dyrare motorbrännolja, bitumen och köpta transporttjänster.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
23.09.2022

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100 enligt delindex, augusti 2022

23.09.2022

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, totalindex efter kostnadsfaktor, augusti 2022

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kostnadsfaktor
  • Delindex
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Index basår
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aaro Laakkonen
överaktuarie
0295513868
Ansvarig avdelningschef