code;level;classificationItemName; "'SSS'";0;"Totalt"; "'ATX'";9;"A-X Hela ekonomin (00-99)"; "'0XS13'";9;"0, exkl. S13, Branscher totalt, privata sektorer"; "'ATXS11'";9;"A-X, S11 Totalt, Privatsektron"; "'0S13'";9;"0, S13 Branscher totalt, Offentligt samfund"; "'A_B'";9;"A, B  Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09)"; "'ALKUT'";9;"A Primärproduktion"; "'A'";1;"A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03)"; "'A01'";2;"01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill"; "'A011TA016'";9;"011-016 Jordbruk"; "'A011'";3;"011 Odling av ett- och tvååriga växter"; "'A0111'";4;"0111 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter"; "'A01110'";5;"01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter"; "'A0112'";4;"0112 Odling av ris"; "'A01120'";5;"01120 Odling av ris"; "'A0113'";4;"0113 Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar"; "'A01131'";5;"01131 Odling av grönsaker på friland (exkl. potatis och sockerbeta)"; "'A01132'";5;"01132 Odling av grönsaker i växthus"; "'A01133'";5;"01133 Odling av potatis"; "'A01134'";5;"01134 Odling av sockerbetor"; "'A0114'";4;"0114 Odling av sockerrör"; "'A01140'";5;"01140 Odling av sockerrör"; "'A0115'";4;"0115 Odling av tobak"; "'A01150'";5;"01150 Odling av tobak"; "'A0116'";4;"0116 Odling av fiberväxter"; "'A01160'";5;"01160 Odling av fiberväxter"; "'A0119'";4;"0119 Odling av andra ett- och tvååriga växter"; "'A01191'";5;"01191 Odling av prydnadsväxter"; "'A01199'";5;"01199 Odling av andra ettåriga växter"; "'A012'";3;"012 Odling av fleråriga växter"; "'A0121'";4;"0121 Odling av druvor"; "'A01210'";5;"01210 Odling av druvor"; "'A0122'";4;"0122 Odling av tropiska och subtropiska frukter"; "'A01220'";5;"01220 Odling av tropiska och subtropiska frukter"; "'A0123'";4;"0123 Odling av citrusfrukter"; "'A01230'";5;"01230 Odling av citrusfrukter"; "'A0124'";4;"0124 Odling av kärnfrukter och stenfrukter"; "'A01240'";5;"01240 Odling av kärnfrukter och stenfrukter"; "'A0125'";4;"0125 Odling av andra frukter, bär samt nötter"; "'A01250'";5;"01250 Odling av andra frukter, bär samt nötter"; "'A0126'";4;"0126 Odling av oljehaltiga frukter"; "'A01260'";5;"01260 Odling av oljehaltiga frukter"; "'A0127'";4;"0127 Odling av växter för dryckesframställning"; "'A01270'";5;"01270 Odling av växter för dryckesframställning"; "'A0128'";4;"0128 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter"; "'A01280'";5;"01280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter"; "'A0129'";4;"0129 Odling av andra fleråriga växter"; "'A01290'";5;"01290 Odling av andra fleråriga växter"; "'A013'";3;"013 Odling av plantskoleväxter"; "'A0130'";4;"0130 Odling av plantskoleväxter"; "'A01300'";5;"01300 Odling av plantskoleväxter"; "'A014'";3;"014 Husdjursskötsel"; "'A0141'";4;"0141 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras"; "'A01410'";5;"01410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras"; "'A0142'";4;"0142 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar"; "'A01420'";5;"01420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar"; "'A0143'";4;"0143 Uppfödning av hästar och andra hästdjur"; "'A01430'";5;"01430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur"; "'A0144'";4;"0144 Uppfödning av kameler och kameldjur"; "'A01440'";5;"01440 Uppfödning av kameler och kameldjur"; "'A0145'";4;"0145 Uppfödning av får och getter"; "'A01450'";5;"01450 Uppfödning av får och getter"; "'A0146'";4;"0146 Uppfödning av svin"; "'A01461'";5;"01461 Grisproduktion"; "'A01462'";5;"01462 Uppfödning av svin som snart skall slaktas"; "'A0147'";4;"0147 Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä"; "'A01471'";5;"01471 Äggproduktion"; "'A01472'";5;"01472 Kycklingproduktion"; "'A01479'";5;"01479 Annan fjäderfäskötsel"; "'A0149'";4;"0149 Uppfödning av andra djur"; "'A01491'";5;"01491 Pälsnäring"; "'A01492'";5;"01492 Renskötsel"; "'A01499'";5;"01499 Annan djurskötsel"; "'A015'";3;"015 Blandat jordbruk"; "'A0150'";4;"0150 Blandat jordbruk"; "'A01500'";5;"01500 Blandat jordbruk"; "'A016'";3;"016 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter"; "'A0161'";4;"0161 Service till växtodling"; "'A01611'";5;"01611 Stödtjänster till växtodling"; "'A01612'";5;"01612 Att hålla odlingsmark odlingsbar"; "'A0162'";4;"0162 Service till husdjursskötsel"; "'A01620'";5;"01620 Service till husdjursskötsel"; "'A0163'";4;"0163 Bearbetning av skördade växter"; "'A01630'";5;"01630 Bearbetning av skördade växter"; "'A0164'";4;"0164 Bearbetning av utsäde"; "'A01640'";5;"01640 Bearbetning av utsäde"; "'A017_A03'";9;"017, 03 Jakt och fiske"; "'A017'";3;"017 Jakt och service i anslutning härtill"; "'A0170'";4;"0170 Jakt och service i anslutning härtill"; "'A01700'";5;"01700 Jakt och service i anslutning härtill"; "'A02_A03'";9;"02, 03 Skogsbruk; Fiske"; "'A02'";2;"02 Skogsbruk"; "'A021'";3;"021 Skogshushållning och skogsskötsel"; "'A0210'";4;"0210 Skogshushållning och skogsskötsel"; "'A02100'";5;"02100 Skogshushållning och skogsskötsel"; "'A022'";3;"022 Drivning"; "'A0220'";4;"0220 Drivning"; "'A02200'";5;"02200 Drivning"; "'A023'";3;"023 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä"; "'A0230'";4;"0230 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä"; "'A02300'";5;"02300 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä"; "'A024'";3;"024 Service till skogsbruk"; "'A0240'";4;"0240 Service till skogsbruk"; "'A02400'";5;"02400 Service till skogsbruk"; "'A025'";9;"025 Skogs netto tillväxt"; "'A03'";2;"03 Fiske och vattenbruk"; "'A031'";3;"031 Fiske"; "'A0311'";4;"0311 Saltvattensfiske"; "'A03110'";5;"03110 Saltvattensfiske"; "'A0312'";4;"0312 Sötvattensfiske"; "'A03120'";5;"03120 Sötvattensfiske"; "'A032'";3;"032 Vattenbruk"; "'A0321'";4;"0321 Fiskodling i saltvatten"; "'A03210'";5;"03210 Fiskodling i saltvatten"; "'A0322'";4;"0322 Fiskodling i sötvatten"; "'A03220'";5;"03220 Fiskodling i sötvatten"; "'BTSXK'";9;"B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66)"; "'BTF'";9;"B-F Förädling (05-43)"; "'BTE'";9;"B-E Hela industrin (05-39)"; "'BTE_G46_H_JTK_M71TM73'";9;"B-E, 46, H, J-K, 71-73"; "'BTD_G'";9;"B-D, G Industri och handel (05-35, 45-47)"; "'BTD'";9;"B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (05-35)"; "'B_C'";9;"B, C Utvinning av mineral och tillverkning (05-33)"; "'BTU'";9;"B-U Brancher"; "'B'";1;"B Utvinning av mineral (05-09)"; "'B05_B06'";9;"05, 06 Kolutvinning, utvinning av råpetroleum och naturgas"; "'B05TB09'";9;"05-09 Utvinning av mineral"; "'B05'";2;"05 Kolutvinning"; "'B051'";3;"051 Stenkolsutvinning"; "'B0510'";4;"0510 Stenkolsutvinning"; "'B05100'";5;"05100 Stenkolsutvinning"; "'B052'";3;"052 Brunkolsutvinning"; "'B0520'";4;"0520 Brunkolsutvinning"; "'B05200'";5;"05200 Brunkolsutvinning"; "'B06TB09'";9;"06-09 Utvinning av mineral exkl. kolutvinning"; "'B06_B09'";9;"06, 09 Utvinning av råpetroleum och naturgas; service till utvinning"; "'B06'";2;"06 Utvinning av råpetroleum och naturgas"; "'B061'";3;"061 Utvinning av råpetroleum"; "'B0610'";4;"0610 Utvinning av råpetroleum"; "'B06100'";5;"06100 Utvinning av råpetroleum"; "'B062'";3;"062 Utvinning av naturgas"; "'B0620'";4;"0620 Utvinning av naturgas"; "'B06200'";5;"06200 Utvinning av naturgas"; "'B07'";2;"07 Utvinning av metallmalmer"; "'B071'";3;"071 Järnmalmsutvinning"; "'B0710'";4;"0710 Järnmalmsutvinning"; "'B07100'";5;"07100 Järnmalmsutvinning"; "'B072'";3;"072 Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm"; "'B0721'";4;"0721 Utvinning av uran- och toriummalm"; "'B07210'";5;"07210 Utvinning av uran- och toriummalm"; "'B0729'";4;"0729 Utvinning av annan malm"; "'B07290'";5;"07290 Utvinning av annan malm"; "'B08'";2;"08 Annan utvinning av mineral"; "'B081'";3;"081 Utvinning av sand, grus, sten och lera"; "'B0811'";4;"0811 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer"; "'B08111'";5;"08111 Brytning av natursten"; "'B08112'";5;"08112 Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit"; "'B08113'";5;"08113 Brytning av skiffer"; "'B0812'";4;"0812 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin"; "'B08120'";5;"08120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin"; "'B089'";3;"089 Diverse övrig utvinning av mineral"; "'B0891'";4;"0891 Brytning av kemiska mineral"; "'B08910'";5;"08910 Brytning av kemiska mineral"; "'B0892'";4;"0892 Torvutvinning"; "'B08920'";5;"08920 Torvutvinning"; "'B0893'";4;"0893 Saltutvinning"; "'B08930'";5;"08930 Saltutvinning"; "'B0899'";4;"0899 Övrig utvinning av mineral"; "'B08990'";5;"08990 Övrig utvinning av mineral"; "'B09'";2;"09 Service till utvinning"; "'B091'";3;"091 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning"; "'B0910'";4;"0910 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning"; "'B09100'";5;"09100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning"; "'B099'";3;"099 Stödtjänster till annan utvinning"; "'B0990'";4;"0990 Stödtjänster till annan utvinning"; "'B09900'";5;"09900 Stödtjänster till annan utvinning"; "'CTE'";9;"C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39)"; "'C'";1;"C Tillverkning (10-33)"; "'C10TC15_C18TC23_C31_C32'";9;"10-15, 18-23, 31-32 Övrig industri"; "'C10TC15_C18_C23_C31TC33'";9;"10-15, 18, 23, 31-33 Övrig industri"; "'C10TC15'";9;"10-15 Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder"; "'C10TC12'";9;"10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc."; "'C10_C11'";9;"10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl"; "'C10'";2;"10 Livsmedelsframställning"; "'C101'";3;"101 Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror"; "'C1011'";4;"1011 Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött"; "'C10110'";5;"10110 Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött"; "'C1012'";4;"1012 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött"; "'C10120'";5;"10120 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött"; "'C1013'";4;"1013 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning"; "'C10130'";5;"10130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning"; "'C102'";3;"102 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur"; "'C1020'";4;"1020 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur"; "'C10200'";5;"10200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur"; "'C103'";3;"103 Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker"; "'C1031'";4;"1031 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis"; "'C10310'";5;"10310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis"; "'C1032'";4;"1032 Juice- och safttillverkning"; "'C10320'";5;"10320 Juice- och safttillverkning"; "'C1039'";4;"1039 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker"; "'C10390'";5;"10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker"; "'C104'";3;"104 Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter"; "'C1041'";4;"1041 Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter"; "'C10410'";5;"10410 Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter"; "'C1042'";4;"1042 Matfettstillverkning"; "'C10420'";5;"10420 Matfettstillverkning"; "'C105'";3;"105 Mejerivaru- och glasstillverkning"; "'C1051'";4;"1051 Mejerivarutillverkning"; "'C10510'";5;"10510 Mejerivarutillverkning"; "'C1052'";4;"1052 Glasstillverkning"; "'C10520'";5;"10520 Glasstillverkning"; "'C106'";3;"106 Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse"; "'C1061'";4;"1061 Tillverkning av kvarnprodukter"; "'C10610'";5;"10610 Tillverkning av kvarnprodukter"; "'C1062'";4;"1062 Stärkelsetillverkning"; "'C10620'";5;"10620 Stärkelsetillverkning"; "'C107'";3;"107 Tillverkning av bageri- och mjölprodukter"; "'C1071'";4;"1071 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk"; "'C10710'";5;"10710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk"; "'C1072'";4;"1072 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk"; "'C10720'";5;"10720 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk"; "'C1073'";4;"1073 Tillverkning av pastaprodukter"; "'C10730'";5;"10730 Tillverkning av pastaprodukter"; "'C108'";3;"108 Annan livsmedelsframställning"; "'C1081'";4;"1081 Sockertillverkning"; "'C10810'";5;"10810 Sockertillverkning"; "'C1082'";4;"1082 Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer"; "'C10820'";5;"10820 Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer"; "'C1083'";4;"1083 Framställning av te och kaffe"; "'C10830'";5;"10830 Framställning av te och kaffe"; "'C1084'";4;"1084 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel"; "'C10840'";5;"10840 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel"; "'C1085'";4;"1085 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter"; "'C10850'";5;"10850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter"; "'C1086'";4;"1086 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat"; "'C10860'";5;"10860 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat"; "'C1089'";4;"1089 Framställning av andra livsmedel"; "'C10890'";5;"10890 Framställning av andra livsmedel"; "'C109'";3;"109 Framställning av beredda djurfoder"; "'C1091'";4;"1091 Framställning av beredda fodermedel"; "'C10910'";5;"10910 Framställning av beredda fodermedel"; "'C1092'";4;"1092 Framställning av mat till sällskapsdjur"; "'C10920'";5;"10920 Framställning av mat till sällskapsdjur"; "'C11'";2;"11 Framställning av drycker"; "'C110'";3;"110 Framställning av drycker"; "'C1101'";4;"1101 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker"; "'C11010'";5;"11010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker"; "'C1102'";4;"1102 Framställning av vin från druvor"; "'C11020'";5;"11020 Framställning av vin från druvor"; "'C1103'";4;"1103 Framställning av cider och andra fruktviner"; "'C11030'";5;"11030 Framställning av cider och andra fruktviner"; "'C1104'";4;"1104 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker"; "'C11040'";5;"11040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker"; "'C1105'";4;"1105 Framställning av öl"; "'C11050'";5;"11050 Framställning av öl"; "'C1106'";4;"1106 Framställning av malt"; "'C11060'";5;"11060 Framställning av malt"; "'C1107'";4;"1107 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska"; "'C11070'";5;"11070 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska"; "'C12'";2;"12 Tobaksvarutillverkning"; "'C120'";3;"120 Tobaksvarutillverkning"; "'C1200'";4;"1200 Tobaksvarutillverkning"; "'C12000'";5;"12000 Tobaksvarutillverkning"; "'C13_C14'";9;"13, 14 Textilvaru- och klädertillverkning"; "'C13_C14_C17_C20_C21_C24TC30'";9;"13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order)"; "'C13TC15'";9;"13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri"; "'C13_C14_C16TC18'";9;"13, 14, 16-18 Textilvaru- och klädertillverkning; sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion"; "'C13'";2;"13 Textilvarutillverkning"; "'C131'";3;"131 Garntillverkning"; "'C1310'";4;"1310 Garntillverkning"; "'C13100'";5;"13100 Garntillverkning"; "'C132'";3;"132 Vävnadstillverkning"; "'C1320'";4;"1320 Vävnadstillverkning"; "'C13200'";5;"13200 Vävnadstillverkning"; "'C133'";3;"133 Blekning, färgning och annan textilberedning"; "'C1330'";4;"1330 Blekning, färgning och annan textilberedning"; "'C13300'";5;"13300 Blekning, färgning och annan textilberedning"; "'C139'";3;"139 Annan textilietillverkning"; "'C1391'";4;"1391 Tillverkning av trikåväv"; "'C13910'";5;"13910 Tillverkning av trikåväv"; "'C1392'";4;"1392 Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror"; "'C13921'";5;"13921 Tillverkning av inredningstextilier"; "'C13922'";5;"13922 Tillverkning av presenningar, segel och andra sydda textilprodukter"; "'C1393'";4;"1393 Tillverkning av mattor"; "'C13930'";5;"13930 Tillverkning av mattor"; "'C1394'";4;"1394 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning"; "'C13940'";5;"13940 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning"; "'C1395'";4;"1395 Tillverkning av bondad duk"; "'C13950'";5;"13950 Tillverkning av bondad duk"; "'C1396'";4;"1396 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier"; "'C13960'";5;"13960 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier"; "'C1399'";4;"1399 Övrig textilietillverkning"; "'C13990'";5;"13990 Övrig textilietillverkning"; "'C14'";2;"14 Tillverkning av kläder"; "'C141'";3;"141 Tillverkning av kläder, utom pälsvaror"; "'C1411'";4;"1411 Tillverkning av läder- och skinnkläder"; "'C14110'";5;"14110 Tillverkning av läder- och skinnkläder"; "'C1412'";4;"1412 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder"; "'C14120'";5;"14120 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder"; "'C1413'";4;"1413 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder"; "'C14130'";5;"14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder"; "'C1414'";4;"1414 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar"; "'C14140'";5;"14140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar"; "'C1419'";4;"1419 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör"; "'C14190'";5;"14190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör"; "'C142'";3;"142 Tillverkning av pälsvaror"; "'C1420'";4;"1420 Tillverkning av pälsvaror"; "'C14200'";5;"14200 Tillverkning av pälsvaror"; "'C143'";3;"143 Tillverkning av trikåvaror"; "'C1431'";4;"1431 Tillverkning av strumpor"; "'C14310'";5;"14310 Tillverkning av strumpor"; "'C1439'";4;"1439 Tillverkning av andra trikåvaror"; "'C14390'";5;"14390 Tillverkning av andra trikåvaror"; "'C15_C23_C27_C31TC33'";9;"15, 23, 27, 31-33 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror; tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter; tillverkning av elapparatur; tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater"; "'C15'";2;"15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m."; "'C151'";3;"151 Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning"; "'C1511'";4;"1511 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning"; "'C15110'";5;"15110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning"; "'C1512'";4;"1512 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m."; "'C15120'";5;"15120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m."; "'C152'";3;"152 Tillverkning av skodon"; "'C1520'";4;"1520 Tillverkning av skodon"; "'C15200'";5;"15200 Tillverkning av skodon"; "'C16TC18'";9;"16-18 Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion"; "'C16_C17'";9;"16-17 Skogindustri"; "'C16'";2;"16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler"; "'C161'";3;"161 Sågning och hyvling av trä"; "'C1610'";4;"1610 Sågning och hyvling av trä"; "'C16100'";5;"16100 Sågning och hyvling av trä"; "'C162'";3;"162 Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d."; "'C1621'";4;"1621 Tillverkning av faner och träbaserade skivor"; "'C16211'";5;"16211 Tillverkning av plywood och faner"; "'C16212'";5;"16212 Tillverkning av spånskivor"; "'C16213'";5;"16213 Tillverkning av fiberskivor"; "'C1622'";4;"1622 Tillverkning av sammansatta parkettstavar"; "'C16220'";5;"16220 Tillverkning av sammansatta parkettstavar"; "'C1623'";4;"1623 Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier"; "'C16231'";5;"16231 Tillverkning av trähus"; "'C16239'";5;"16239 Annan tillverkning av byggnadssnickerier"; "'C1624'";4;"1624 Träförpackningstillverkning"; "'C16240'";5;"16240 Träförpackningstillverkning"; "'C1629'";4;"1629 Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d."; "'C16290'";5;"16290 Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d."; "'C17_C18'";9;"17, 18 Pappers- och pappersvarutillverkning; Grafisk produktion"; "'C17'";2;"17 Pappers- och pappersvarutillverkning"; "'C171'";3;"171 Massa-, pappers- och papptillverkning"; "'C1711'";4;"1711 Massatillverkning"; "'C17110'";5;"17110 Massatillverkning"; "'C1712'";4;"1712 Pappers- och papptillverkning"; "'C17120'";5;"17120 Pappers- och papptillverkning"; "'C172'";3;"172 Tillverkning av pappers- och pappvaror"; "'C1721'";4;"1721 Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar"; "'C17211'";5;"17211 Tillverkning av papperssäckar och -påsar"; "'C17212'";5;"17212 Tillverkning av wellpapp samt pappers- och kartongförpackningar"; "'C1722'";4;"1722 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper"; "'C17220'";5;"17220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper"; "'C1723'";4;"1723 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d."; "'C17230'";5;"17230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d."; "'C1724'";4;"1724 Tapettillverkning"; "'C17240'";5;"17240 Tapettillverkning"; "'C1729'";4;"1729 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror"; "'C17290'";5;"17290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror"; "'C18_C23_C31_C32'";9;"18, 23, 31, 32 Övrig industri"; "'C18'";2;"18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar"; "'C181'";3;"181 Grafisk produktion"; "'C1811'";4;"1811 Tryckning av dagstidningar"; "'C18110'";5;"18110 Tryckning av dagstidningar"; "'C1812'";4;"1812 Annan tryckning"; "'C18120'";5;"18120 Annan tryckning"; "'C1813'";4;"1813 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)"; "'C18130'";5;"18130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)"; "'C1814'";4;"1814 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning"; "'C18140'";5;"18140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning"; "'C182'";3;"182 Reproduktion av inspelningar"; "'C1820'";4;"1820 Reproduktion av inspelningar"; "'C18200'";5;"18200 Reproduktion av inspelningar"; "'C19TC23'";9;"19-23 Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d."; "'C19TC22'";9;"19-22 Kemisk industri"; "'C19'";2;"19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter"; "'C191'";3;"191 Tillverkning av stenkolsprodukter"; "'C1910'";4;"1910 Tillverkning av stenkolsprodukter"; "'C19100'";5;"19100 Tillverkning av stenkolsprodukter"; "'C192'";3;"192 Petroleumraffinering"; "'C1920'";4;"1920 Petroleumraffinering"; "'C19200'";5;"19200 Petroleumraffinering"; "'C20_C21'";9;"20, 21 Kemisk industri och läkemedelsindustri"; "'C20'";2;"20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter"; "'C201'";3;"201 Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form"; "'C2011'";4;"2011 Industrigasframställning"; "'C20110'";5;"20110 Industrigasframställning"; "'C2012'";4;"2012 Tillverkning av färgämnen"; "'C20120'";5;"20120 Tillverkning av färgämnen"; "'C2013'";4;"2013 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier"; "'C20130'";5;"20130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier"; "'C2014'";4;"2014 Tillverkning av andra organiska baskemikalier"; "'C20140'";5;"20140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier"; "'C2015'";4;"2015 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter"; "'C20150'";5;"20150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter"; "'C2016'";4;"2016 Basplastframställning"; "'C20160'";5;"20160 Basplastframställning"; "'C2017'";4;"2017 Tillverkning av syntetiskt basgummi"; "'C20170'";5;"20170 Tillverkning av syntetiskt basgummi"; "'C202'";3;"202 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter"; "'C2020'";4;"2020 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter"; "'C20200'";5;"20200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter"; "'C203'";3;"203 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m."; "'C2030'";4;"2030 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m."; "'C20300'";5;"20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m."; "'C204'";3;"204 Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar"; "'C2041'";4;"2041 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel"; "'C20410'";5;"20410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel"; "'C2042'";4;"2042 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar"; "'C20420'";5;"20420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar"; "'C205'";3;"205 Tillverkning av andra kemiska produkter"; "'C2051'";4;"2051 Sprängämnestillverkning"; "'C20510'";5;"20510 Sprängämnestillverkning"; "'C2052'";4;"2052 Tillverkning av lim och gelatin"; "'C20520'";5;"20520 Tillverkning av lim och gelatin"; "'C2053'";4;"2053 Tillverkning av eteriska oljor"; "'C20530'";5;"20530 Tillverkning av eteriska oljor"; "'C2059'";4;"2059 Tillverkning av övriga kemiska produkter"; "'C20590'";5;"20590 Tillverkning av övriga kemiska produkter"; "'C206'";3;"206 Konstfibertillverkning"; "'C2060'";4;"2060 Konstfibertillverkning"; "'C20600'";5;"20600 Konstfibertillverkning"; "'C21'";2;"21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel"; "'C211'";3;"211 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter"; "'C2110'";4;"2110 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter"; "'C21100'";5;"21100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter"; "'C212'";3;"212 Tillverkning av läkemedel"; "'C2120'";4;"2120 Tillverkning av läkemedel"; "'C21200'";5;"21200 Tillverkning av läkemedel"; "'C22_C23'";9;"22, 23 Tillverkning av gummi- och plastvaror samt tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter"; "'C22'";2;"22 Tillverkning av gummi- och plastvaror"; "'C221'";3;"221 Tillverkning av gummivaror"; "'C2211'";4;"2211 Tillverkning av däck och slangar; regummering"; "'C22110'";5;"22110 Tillverkning av däck och slangar; regummering"; "'C2219'";4;"2219 Annan gummivarutillverkning"; "'C22190'";5;"22190 Annan gummivarutillverkning"; "'C222'";3;"222 Plastvarutillverkning"; "'C2221'";4;"2221 Tillverkning av plasthalvfabrikat"; "'C22210'";5;"22210 Tillverkning av plasthalvfabrikat"; "'C2222'";4;"2222 Plastförpackningstillverkning"; "'C22220'";5;"22220 Plastförpackningstillverkning"; "'C2223'";4;"2223 Byggplastvarutillverkning"; "'C22230'";5;"22230 Byggplastvarutillverkning"; "'C2229'";4;"2229 Annan plastvarutillverkning"; "'C22290'";5;"22290 Annan plastvarutillverkning"; "'C23_C31TC33'";9;"23, 31-33 Övrig industri"; "'C23'";2;"23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter"; "'C231'";3;"231 Glas- och glasvarutillverkning"; "'C2311'";4;"2311 Framställning av planglas"; "'C23110'";5;"23110 Framställning av planglas"; "'C2312'";4;"2312 Bearbetning av planglas"; "'C23120'";5;"23120 Bearbetning av planglas"; "'C2313'";4;"2313 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas"; "'C23130'";5;"23130 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas"; "'C2314'";4;"2314 Tillverkning av glasfiber"; "'C23140'";5;"23140 Tillverkning av glasfiber"; "'C2319'";4;"2319 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror"; "'C23190'";5;"23190 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror"; "'C232'";3;"232 Tillverkning av eldfasta produkter"; "'C2320'";4;"2320 Tillverkning av eldfasta produkter"; "'C23200'";5;"23200 Tillverkning av eldfasta produkter"; "'C233'";3;"233 Tillverkning av byggmaterial av lergods"; "'C2331'";4;"2331 Tillverkning av keramiska tegel och plattor"; "'C23310'";5;"23310 Tillverkning av keramiska tegel och plattor"; "'C2332'";4;"2332 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel"; "'C23320'";5;"23320 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel"; "'C234'";3;"234 Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter"; "'C2341'";4;"2341 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar"; "'C23410'";5;"23410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar"; "'C2342'";4;"2342 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar"; "'C23420'";5;"23420 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar"; "'C2343'";4;"2343 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d."; "'C23430'";5;"23430 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d."; "'C2344'";4;"2344 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter"; "'C23440'";5;"23440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter"; "'C2349'";4;"2349 Framställning av andra keramiska produkter"; "'C23490'";5;"23490 Framställning av andra keramiska produkter"; "'C235'";3;"235 Tillverkning av cement, kalk och gips"; "'C2351'";4;"2351 Tillverkning av cement"; "'C23510'";5;"23510 Tillverkning av cement"; "'C2352'";4;"2352 Tillverkning av kalk och gips"; "'C23520'";5;"23520 Tillverkning av kalk och gips"; "'C236'";3;"236 Tillverkning av varor av betong, cement och gips"; "'C2361'";4;"2361 Tillverkning av betongvaror för byggändamål"; "'C23610'";5;"23610 Tillverkning av betongvaror för byggändamål"; "'C2362'";4;"2362 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål"; "'C23620'";5;"23620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål"; "'C2363'";4;"2363 Tillverkning av fabriksblandad betong"; "'C23630'";5;"23630 Tillverkning av fabriksblandad betong"; "'C2364'";4;"2364 Tillverkning av murbruk"; "'C23640'";5;"23640 Tillverkning av murbruk"; "'C2365'";4;"2365 Tillverkning av fibercementvaror"; "'C23650'";5;"23650 Tillverkning av fibercementvaror"; "'C2369'";4;"2369 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips"; "'C23690'";5;"23690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips"; "'C237'";3;"237 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten"; "'C2370'";4;"2370 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten"; "'C23700'";5;"23700 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten"; "'C239'";3;"239 Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter"; "'C2391'";4;"2391 Slipmedelstillverkning"; "'C23910'";5;"23910 Slipmedelstillverkning"; "'C2399'";4;"2399 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter"; "'C23990'";5;"23990 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter"; "'C24TC26_C28'";9;"24-26, 28 Metallindustri exkl. tillverkning av elapparatur och transportmedel"; "'C24TC30_C33'";9;"24-30, 33 Metallindustri"; "'C24TC30'";9;"24-30 Metallindustri"; "'C24_C25_C28TC30_C33'";9;"24, 25, 28-30, 33 Metallindustri utom tillverkn. av elapparatur och elektroniska produkter"; "'C24_C25'";9;"24-25 Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater"; "'C24'";2;"24 Stål- och metallframställning"; "'C241'";3;"241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar"; "'C2410'";4;"2410 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar"; "'C24100'";5;"24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar"; "'C242'";3;"242 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål"; "'C2420'";4;"2420 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål"; "'C24200'";5;"24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål"; "'C243'";3;"243 Annan primärbearbetning av stål"; "'C2431'";4;"2431 Tillverkning av kalldragen stålstång"; "'C24310'";5;"24310 Tillverkning av kalldragen stålstång"; "'C2432'";4;"2432 Tillverkning av kallvalsade stålband"; "'C24320'";5;"24320 Tillverkning av kallvalsade stålband"; "'C2433'";4;"2433 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål"; "'C24330'";5;"24330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål"; "'C2434'";4;"2434 Tillverkning av kalldragen ståltråd"; "'C24340'";5;"24340 Tillverkning av kalldragen ståltråd"; "'C244'";3;"244 Framställning av andra metaller än järn"; "'C2441'";4;"2441 Framställning av ädla metaller"; "'C24410'";5;"24410 Framställning av ädla metaller"; "'C2442'";4;"2442 Framställning av aluminium"; "'C24420'";5;"24420 Framställning av aluminium"; "'C2443'";4;"2443 Framställning av bly, zink och tenn"; "'C24430'";5;"24430 Framställning av bly, zink och tenn"; "'C2444'";4;"2444 Framställning av koppar"; "'C24440'";5;"24440 Framställning av koppar"; "'C2445'";4;"2445 Framställning av andra metaller"; "'C24450'";5;"24450 Framställning av andra metaller"; "'C2446'";4;"2446 Tillverkning av kärnbränsle"; "'C24460'";5;"24460 Tillverkning av kärnbränsle"; "'C245'";3;"245 Gjutning av metall"; "'C2451'";4;"2451 Gjutning av järn"; "'C24510'";5;"24510 Gjutning av järn"; "'C2452'";4;"2452 Gjutning av stål"; "'C24520'";5;"24520 Gjutning av stål"; "'C2453'";4;"2453 Gjutning av lättmetall"; "'C24530'";5;"24530 Gjutning av lättmetall"; "'C2454'";4;"2454 Gjutning av andra metaller"; "'C24540'";5;"24540 Gjutning av andra metaller"; "'C25'";2;"25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater"; "'C251'";3;"251 Byggnadsmetallvarutillverkning"; "'C2511'";4;"2511 Tillverkning av metallstommar och delar därav"; "'C25110'";5;"25110 Tillverkning av metallstommar och delar därav"; "'C2512'";4;"2512 Tillverkning av dörrar och fönster av metall"; "'C25120'";5;"25120 Tillverkning av dörrar och fönster av metall"; "'C252'";3;"252 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall"; "'C2521'";4;"2521 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning"; "'C25210'";5;"25210 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning"; "'C2529'";4;"2529 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall"; "'C25290'";5;"25290 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall"; "'C253'";3;"253 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning"; "'C2530'";4;"2530 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning"; "'C25300'";5;"25300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning"; "'C254'";3;"254 Tillverkning av vapen och ammunition"; "'C2540'";4;"2540 Tillverkning av vapen och ammunition"; "'C25400'";5;"25400 Tillverkning av vapen och ammunition"; "'C255'";3;"255 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi"; "'C2550'";4;"2550 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi"; "'C25500'";5;"25500 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi"; "'C256'";3;"256 Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten"; "'C2561'";4;"2561 Beläggning och överdragning av metall"; "'C25610'";5;"25610 Beläggning och överdragning av metall"; "'C2562'";4;"2562 Metallegoarbeten"; "'C25620'";5;"25620 Metallegoarbeten"; "'C257'";3;"257 Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror"; "'C2571'";4;"2571 Tillverkning av bestick"; "'C25710'";5;"25710 Tillverkning av bestick"; "'C2572'";4;"2572 Tillverkning av lås och gångjärn"; "'C25720'";5;"25720 Tillverkning av lås och gångjärn"; "'C2573'";4;"2573 Tillverkning av verktyg och redskap"; "'C25730'";5;"25730 Tillverkning av verktyg och redskap"; "'C259'";3;"259 Annan metallvarutillverkning"; "'C2591'";4;"2591 Tillverkning av stålfat o.d. behållare"; "'C25910'";5;"25910 Tillverkning av stålfat o.d. behållare"; "'C2592'";4;"2592 Tillverkning av lättmetallförpackningar"; "'C25920'";5;"25920 Tillverkning av lättmetallförpackningar"; "'C2593'";4;"2593 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar"; "'C25930'";5;"25930 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar"; "'C2594'";4;"2594 Tillverkning av nitar och skruvar"; "'C25940'";5;"25940 Tillverkning av nitar och skruvar"; "'C2599'";4;"2599 Övrig metallvarutillverkning"; "'C25990'";5;"25990 Övrig metallvarutillverkning"; "'C26TC30'";9;"26-30 Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel"; "'C26_C27'";9;"26, 27 Tillverkning av elapparatur och elektronikvaror"; "'C26'";2;"26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik"; "'C261'";3;"261 Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort"; "'C2611'";4;"2611 Tillverkning av elektroniska komponenter"; "'C26110'";5;"26110 Tillverkning av elektroniska komponenter"; "'C2612'";4;"2612 Tillverkning av kretskort"; "'C26120'";5;"26120 Tillverkning av kretskort"; "'C262'";3;"262 Tillverkning av datorer och kringutrustning"; "'C2620'";4;"2620 Tillverkning av datorer och kringutrustning"; "'C26200'";5;"26200 Tillverkning av datorer och kringutrustning"; "'C263'";3;"263 Tillverkning av kommunikationsutrustning"; "'C2630'";4;"2630 Tillverkning av kommunikationsutrustning"; "'C26300'";5;"26300 Tillverkning av kommunikationsutrustning"; "'C264'";3;"264 Tillverkning av hemelektronik"; "'C2640'";4;"2640 Tillverkning av hemelektronik"; "'C26400'";5;"26400 Tillverkning av hemelektronik"; "'C265'";3;"265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur"; "'C2651'";4;"2651 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering"; "'C26510'";5;"26510 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering"; "'C2652'";4;"2652 Urtillverkning"; "'C26520'";5;"26520 Urtillverkning"; "'C266'";3;"266 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning"; "'C2660'";4;"2660 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning"; "'C26600'";5;"26600 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning"; "'C267'";3;"267 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning"; "'C2670'";4;"2670 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning"; "'C26700'";5;"26700 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning"; "'C268'";3;"268 Tillverkning av magnetiska och optiska medier"; "'C2680'";4;"2680 Tillverkning av magnetiska och optiska medier"; "'C26800'";5;"26800 Tillverkning av magnetiska och optiska medier"; "'C27'";2;"27 Tillverkning av elapparatur"; "'C271'";3;"271 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater"; "'C2711'";4;"2711 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer"; "'C27110'";5;"27110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer"; "'C2712'";4;"2712 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater"; "'C27120'";5;"27120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater"; "'C272'";3;"272 Batteri- och ackumulatortillverkning"; "'C2720'";4;"2720 Batteri- och ackumulatortillverkning"; "'C27200'";5;"27200 Batteri- och ackumulatortillverkning"; "'C273'";3;"273 Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör"; "'C2731'";4;"2731 Tillverkning av optiska fiberkablar"; "'C27310'";5;"27310 Tillverkning av optiska fiberkablar"; "'C2732'";4;"2732 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar"; "'C27320'";5;"27320 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar"; "'C2733'";4;"2733 Tillverkning av kabeltillbehör"; "'C27330'";5;"27330 Tillverkning av kabeltillbehör"; "'C274'";3;"274 Tillverkning av belysningsarmatur"; "'C2740'";4;"2740 Tillverkning av belysningsarmatur"; "'C27400'";5;"27400 Tillverkning av belysningsarmatur"; "'C275'";3;"275 Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'C2751'";4;"2751 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'C27510'";5;"27510 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'C2752'";4;"2752 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'C27520'";5;"27520 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'C279'";3;"279 Tillverkning av annan elapparatur"; "'C2790'";4;"2790 Tillverkning av annan elapparatur"; "'C27900'";5;"27900 Tillverkning av annan elapparatur"; "'C28'";2;"28 Tillverkning av övriga maskiner"; "'C281'";3;"281 Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål"; "'C2811'";4;"2811 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon"; "'C28110'";5;"28110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon"; "'C2812'";4;"2812 Tillverkning av fluidteknisk utrustning"; "'C28120'";5;"28120 Tillverkning av fluidteknisk utrustning"; "'C2813'";4;"2813 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer"; "'C28130'";5;"28130 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer"; "'C2814'";4;"2814 Tillverkning av andra kranar och ventiler"; "'C28140'";5;"28140 Tillverkning av andra kranar och ventiler"; "'C2815'";4;"2815 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring"; "'C28150'";5;"28150 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring"; "'C282'";3;"282 Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål"; "'C2821'";4;"2821 Tillverkning av ugnar och brännare"; "'C28210'";5;"28210 Tillverkning av ugnar och brännare"; "'C2822'";4;"2822 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar"; "'C28220'";5;"28220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar"; "'C2823'";4;"2823 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)"; "'C28230'";5;"28230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)"; "'C2824'";4;"2824 Tillverkning av motordrivna handverktyg"; "'C28240'";5;"28240 Tillverkning av motordrivna handverktyg"; "'C2825'";4;"2825 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll"; "'C28250'";5;"28250 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll"; "'C2829'";4;"2829 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål"; "'C28290'";5;"28290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål"; "'C283'";3;"283 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner"; "'C2830'";4;"2830 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner"; "'C28300'";5;"28300 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner"; "'C284'";3;"284 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner"; "'C2841'";4;"2841 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning"; "'C28410'";5;"28410 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning"; "'C2849'";4;"2849 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner"; "'C28490'";5;"28490 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner"; "'C289'";3;"289 Tillverkning av andra specialmaskiner"; "'C2891'";4;"2891 Tillverkning av maskiner för metallurgi"; "'C28910'";5;"28910 Tillverkning av maskiner för metallurgi"; "'C2892'";4;"2892 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner"; "'C28920'";5;"28920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner"; "'C2893'";4;"2893 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror"; "'C28930'";5;"28930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror"; "'C2894'";4;"2894 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror"; "'C28940'";5;"28940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror"; "'C2895'";4;"2895 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp"; "'C28950'";5;"28950 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp"; "'C2896'";4;"2896 Tillverkning av maskiner för gummi och plast"; "'C28960'";5;"28960 Tillverkning av maskiner för gummi och plast"; "'C2899'";4;"2899 Tillverkning av övriga specialmaskiner"; "'C28990'";5;"28990 Tillverkning av övriga specialmaskiner"; "'C29_C30'";9;"29, 30 Tillverkning av transportmedel"; "'C29'";2;"29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar"; "'C291'";3;"291 Motorfordonstillverkning"; "'C2910'";4;"2910 Motorfordonstillverkning"; "'C29100'";5;"29100 Motorfordonstillverkning"; "'C292'";3;"292 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar"; "'C2920'";4;"2920 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar"; "'C29200'";5;"29200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar"; "'C293'";3;"293 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer"; "'C2931'";4;"2931 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer"; "'C29310'";5;"29310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer"; "'C2932'";4;"2932 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer"; "'C29320'";5;"29320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer"; "'C30'";2;"30 Tillverkning av andra transportmedel"; "'C301'";3;"301 Skepps- och båtbyggeri"; "'C3011'";4;"3011 Byggande av fartyg och flytande materiel"; "'C30110'";5;"30110 Byggande av fartyg och flytande materiel"; "'C3012'";4;"3012 Byggande av fritidsbåtar"; "'C30120'";5;"30120 Byggande av fritidsbåtar"; "'C302'";3;"302 Tillverkning av rälsfordon"; "'C3020'";4;"3020 Tillverkning av rälsfordon"; "'C30200'";5;"30200 Tillverkning av rälsfordon"; "'C303'";3;"303 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d."; "'C3030'";4;"3030 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d."; "'C30300'";5;"30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d."; "'C304'";3;"304 Tillverkning av militära stridsfordon"; "'C3040'";4;"3040 Tillverkning av militära stridsfordon"; "'C30400'";5;"30400 Tillverkning av militära stridsfordon"; "'C309'";3;"309 Övrig tillverkning av transportmedel"; "'C3091'";4;"3091 Tillverkning av motorcyklar"; "'C30910'";5;"30910 Tillverkning av motorcyklar"; "'C3092'";4;"3092 Tillverkning av cyklar och invalidfordon"; "'C30920'";5;"30920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon"; "'C3099'";4;"3099 Övrig transportmedelstillverkning"; "'C30990'";5;"30990 Övrig transportmedelstillverkning"; "'C31TC33'";9;"31-33 Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater"; "'C31_C32'";9;"31, 32 Övrig tillverkning inkl. möbler"; "'B05TB09_C13TC15_C19TC23_C31TE39'";9;"05-09, 13-15, 19-23, 31-39 Övrig industri"; "'C31'";2;"31 Tillverkning av möbler"; "'C310'";3;"310 Tillverkning av möbler"; "'C3101'";4;"3101 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar"; "'C31010'";5;"31010 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar"; "'C3102'";4;"3102 Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar"; "'C31020'";5;"31020 Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar"; "'C3103'";4;"3103 Tillverkning av madrasser"; "'C31030'";5;"31030 Tillverkning av madrasser"; "'C3109'";4;"3109 Tillverkning av andra möbler"; "'C31090'";5;"31090 Tillverkning av andra möbler"; "'C32'";2;"32 Annan tillverkning"; "'C321'";3;"321 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier"; "'C3211'";4;"3211 Prägling av mynt"; "'C32110'";5;"32110 Prägling av mynt"; "'C3212'";4;"3212 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror"; "'C32120'";5;"32120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror"; "'C3213'";4;"3213 Tillverkning av bijouterier o.d."; "'C32130'";5;"32130 Tillverkning av bijouterier o.d."; "'C322'";3;"322 Tillverkning av musikinstrument"; "'C3220'";4;"3220 Tillverkning av musikinstrument"; "'C32200'";5;"32200 Tillverkning av musikinstrument"; "'C323'";3;"323 Tillverkning av sportartiklar"; "'C3230'";4;"3230 Tillverkning av sportartiklar"; "'C32300'";5;"32300 Tillverkning av sportartiklar"; "'C324'";3;"324 Tillverkning av spel och leksaker"; "'C3240'";4;"3240 Tillverkning av spel och leksaker"; "'C32400'";5;"32400 Tillverkning av spel och leksaker"; "'C325'";3;"325 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning"; "'C3250'";4;"3250 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning"; "'C32501'";5;"32501 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning (exkl. tandproteser)"; "'C32502'";5;"32502 Tillverkning av tandproteser, implantat o.d."; "'C329'";3;"329 Övrig tillverkning"; "'C3291'";4;"3291 Tillverkning av borstbinderiarbeten"; "'C32910'";5;"32910 Tillverkning av borstbinderiarbeten"; "'C3299'";4;"3299 Diverse övrig tillverkning"; "'C32991'";5;"32991 Tillverkning av skyddsutrustning"; "'C32999'";5;"32999 Tillverkning av övriga produkter"; "'C33'";2;"33 Reparation och installation av maskiner och apparater"; "'C331'";3;"331 Reparation av metallvaror, maskiner och apparater"; "'C3311'";4;"3311 Reparation av metallvaror"; "'C33110'";5;"33110 Reparation av metallvaror"; "'C3312'";4;"3312 Reparation av maskiner"; "'C33121'";5;"33121 Reparation av maskiner för allmänt bruk"; "'C33122'";5;"33122 Reparation av jord- och skogsbruksmaskiner"; "'C33123'";5;"33123 Reparation och underhåll av metallverktygsmaskiner och andra verktygsmaskiner"; "'C33129'";5;"33129 Reparation av andra specialmaskiner"; "'C3313'";4;"3313 Reparation av elektronisk och optisk utrustning"; "'C33130'";5;"33130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning"; "'C3314'";4;"3314 Reparation av elapparatur"; "'C33140'";5;"33140 Reparation av elapparatur"; "'C3315'";4;"3315 Reparation och underhåll av fartyg och båtar"; "'C33150'";5;"33150 Reparation och underhåll av fartyg och båtar"; "'C3316'";4;"3316 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster"; "'C33160'";5;"33160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster"; "'C3317'";4;"3317 Reparation och underhåll av andra transportmedel"; "'C33170'";5;"33170 Reparation och underhåll av andra transportmedel"; "'C3319'";4;"3319 Reparation av annan utrustning"; "'C33190'";5;"33190 Reparation av annan utrustning"; "'C332'";3;"332 Installation av industrimaskiner och -utrustning"; "'C3320'";4;"3320 Installation av industrimaskiner och -utrustning"; "'C33200'";5;"33200 Installation av industrimaskiner och -utrustning"; "'D_E'";9;"D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening (35-39)"; "'D35TE39'";9;"35-39 Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering"; "'D'";1;"D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)"; "'DTS_kunta'";9;"D-S Kommuner"; "'D35'";2;"35 Försörjning av el, gas, värme och kyla"; "'D351'";3;"351 Generering, överföring och distribution av elkraft"; "'D3511'";4;"3511 Generering av elektricitet"; "'D35111'";5;"35111 Generering av elektricitet med vatten- och vindkraft"; "'D35112'";5;"35112 Särproduktion av elektricitet med värmekraft"; "'D35113'";5;"35113 Samproduktion av elektricitet och fjärrvärme"; "'D35114'";5;"35114 Produktion av elektricitet med kärnkraft"; "'D35115'";5;"35115 Industrins el- och värmeproduktion för eget bruk"; "'D3512'";4;"3512 Överföring av elektricitet"; "'D35120'";5;"35120 Överföring av elektricitet"; "'D3513'";4;"3513 Distribution av elektricitet"; "'D35130'";5;"35130 Distribution av elektricitet"; "'D3514'";4;"3514 Handel med elektricitet"; "'D35140'";5;"35140 Handel med elektricitet"; "'D352'";3;"352 Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät"; "'D3521'";4;"3521 Framställning av gas"; "'D35210'";5;"35210 Framställning av gas"; "'D3522'";4;"3522 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät"; "'D35220'";5;"35220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät"; "'D3523'";4;"3523 Handel med gas via rörnät"; "'D35230'";5;"35230 Handel med gas via rörnät"; "'D353'";3;"353 Försörjning av värme och kyla"; "'D3530'";4;"3530 Försörjning av värme och kyla"; "'D35301'";5;"35301 Särproduktion och distribution av fjärrvärme och -kyla"; "'D35302'";5;"35302 Särproduktion av industrins elektricitet och kyla"; "'E'";1;"E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (36-39)"; "'E36'";2;"36 Vattenförsörjning"; "'E360'";3;"360 Vattenförsörjning"; "'E3600'";4;"3600 Vattenförsörjning"; "'E36000'";5;"36000 Vattenförsörjning"; "'E37TE39'";9;"37-39 Avfallshantering och avloppsrening"; "'E37'";2;"37 Avloppsrening"; "'E370'";3;"370 Avloppsrening"; "'E3700'";4;"3700 Avloppsrening"; "'E37000'";5;"37000 Avloppsrening"; "'E38'";2;"38 Avfallshantering; återvinning"; "'E381'";3;"381 Insamling av avfall"; "'E3811'";4;"3811 Insamling av icke-farligt avfall"; "'E38110'";5;"38110 Insamling av icke-farligt avfall"; "'E3812'";4;"3812 Insamling av farligt avfall"; "'E38120'";5;"38120 Insamling av farligt avfall"; "'E382'";3;"382 Behandling och bortskaffande av avfall"; "'E3821'";4;"3821 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall"; "'E38210'";5;"38210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall"; "'E3822'";4;"3822 Behandling och bortskaffande av farligt avfall"; "'E38220'";5;"38220 Behandling och bortskaffande av farligt avfall"; "'E383'";3;"383 Återvinning"; "'E3831'";4;"3831 Demontering av uttjänta fordon och maskiner"; "'E38310'";5;"38310 Demontering av uttjänta fordon och maskiner"; "'E3832'";4;"3832 Återvinning av källsorterat material"; "'E38320'";5;"38320 Återvinning av källsorterat material"; "'E39'";2;"39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning"; "'E390'";3;"390 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning"; "'E3900'";4;"3900 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning"; "'E39000'";5;"39000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning"; "'FTN'";9;"F-N Näringsgrenar F-N (41-82)"; "'F'";1;"F Byggverksamhet (41-43)"; "'F41TF43'";9;"41-43 Byggverksamhet"; "'F41'";2;"41 Byggande av hus"; "'F41_F432TF439'";9;"41, 432-439 Byggande av hus m.m."; "'F411'";3;"411 Utformning av byggprojekt"; "'F4110'";4;"4110 Utformning av byggprojekt"; "'F41100'";5;"41100 Utformning av byggprojekt"; "'F412'";3;"412 Byggande av bostadshus och andra byggnader"; "'F4120'";4;"4120 Byggande av bostadshus och andra byggnader"; "'F41200'";5;"41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader"; "'F42_F431'";9;"42, 431 Anläggningsarbeten m.m."; "'F42'";2;"42 Anläggningsarbeten"; "'F421'";3;"421 Anläggning av vägar och järnvägar"; "'F4211'";4;"4211 Anläggning av vägar och motorvägar"; "'F42110'";5;"42110 Anläggning av vägar och motorvägar"; "'F4212'";4;"4212 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor"; "'F42120'";5;"42120 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor"; "'F4213'";4;"4213 Anläggning av broar och tunnlar"; "'F42130'";5;"42130 Anläggning av broar och tunnlar"; "'F422'";3;"422 Allmännyttiga anläggningsarbeten"; "'F4221'";4;"4221 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp"; "'F42210'";5;"42210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp"; "'F4222'";4;"4222 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation"; "'F42220'";5;"42220 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation"; "'F429'";3;"429 Andra anläggningsarbeten"; "'F4291'";4;"4291 Vattenbyggnad"; "'F42910'";5;"42910 Vattenbyggnad"; "'F4299'";4;"4299 Övriga anläggningsarbeten"; "'F42991'";5;"42991 Utveckling av och byggherreverksamhet inom anläggningsprojekt"; "'F42999'";5;"42999 Övrig anläggningsverksamhet"; "'F43'";2;"43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet"; "'F431'";3;"431 Rivning av hus samt mark- och grundarbeten"; "'F4311'";4;"4311 Rivning av hus och byggnader"; "'F43110'";5;"43110 Rivning av hus och byggnader"; "'F4312'";4;"4312 Mark- och grundarbeten"; "'F43120'";5;"43120 Mark- och grundarbeten"; "'F4313'";4;"4313 Markundersökning"; "'F43130'";5;"43130 Markundersökning"; "'F432'";3;"432 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer"; "'F4321'";4;"4321 Elinstallationer"; "'F43210'";5;"43210 Elinstallationer"; "'F4322'";4;"4322 VVS-arbeten"; "'F43220'";5;"43220 VVS-arbeten"; "'F4329'";4;"4329 Andra bygginstallationer"; "'F43291'";5;"43291 Installation av isolering mot värme, ljud och vibrationer"; "'F43292'";5;"43292 Installation av hissar och rulltrappor"; "'F43299'";5;"43299 Övriga bygginstallationer"; "'F433'";3;"433 Slutbehandling av byggnader"; "'F4331'";4;"4331 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten"; "'F43310'";5;"43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten"; "'F4332'";4;"4332 Byggnadssnickeriarbeten"; "'F43320'";5;"43320 Byggnadssnickeriarbeten"; "'F4333'";4;"4333 Golv- och väggbeläggningsarbeten"; "'F43330'";5;"43330 Golv- och väggbeläggningsarbeten"; "'F4334'";4;"4334 Måleri- och glasmästeriarbeten"; "'F43341'";5;"43341 Måleriarbeten"; "'F43342'";5;"43342 Glasmästeriarbeten"; "'F4339'";4;"4339 Annan slutbehandling av byggnader"; "'F43390'";5;"43390 Annan slutbehandling av byggnader"; "'F439'";3;"439 Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet"; "'F4391'";4;"4391 Takarbeten"; "'F43910'";5;"43910 Takarbeten"; "'F4399'";4;"4399 Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet"; "'F43991'";5;"43991 Uthyrning av byggmaskiner med förare"; "'F43999'";5;"43999 Annan diverse specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet"; "'GTU'";9;"G-U Tjänster (45-99)"; "'GTT'";9;"G-T Tjänster (45-98)"; "'GTTXS13'";9;"G-T, pl S13 Privata tjänster"; "'GTTS13'";9;"G-T, S13 Offentligt samfunds tjänster"; "'GTN'";9;"G-N Servicenäringar (45-82)"; "'GTI'";9;"G-I Handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet (45-56)"; "'G46_H_JTK_M71TM73'";9;"46, H, J-K, 71-73 Tjänster"; "'G'";1;"G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47)"; "'G45'";2;"45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar"; "'G451'";3;"451 Handel med motorfordon utom motorcyklar"; "'G45111_G45191_G45311_G45312_G45401'";9;"45111, 45191, 45311, 45312, 45401 Partihandel med motorfordon och motorcyklar"; "'G45112_G45192_G45321_G45322_G45402'";9;"45112, 45192, 45321, 45322, 45402 Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar"; "'G45201_G45202_G45403'";9;"45201, 45202, 45403 Underhåll och reparation av motorfordon och motorcyklar"; "'G4511'";4;"4511 Handel med personbilar och lätta motorfordon"; "'G45111'";5;"45111 Partihandel med personbilar och lätta motorfordon"; "'G45112'";5;"45112 Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon"; "'G4519'";4;"4519 Handel med övriga motorfordon utom motorcyklar"; "'G45191'";5;"45191 Partihandel med lastbilar och andra tunga motorfordon"; "'G45192'";5;"45192 Detaljhandel med husvagnar och övriga motorfordon"; "'G452'";3;"452 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar"; "'G4520'";4;"4520 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar"; "'G45201'";5;"45201 Underhåll och reparation av motorfordon (exkl. däck)"; "'G45202'";5;"45202 Reparation av däck"; "'G453'";3;"453 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar"; "'G4531'";4;"4531 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar"; "'G45311'";5;"45311 Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon (exkl. däck)"; "'G45312'";5;"45312 Partihandel med däck"; "'G4532'";4;"4532 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar"; "'G45321'";5;"45321 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar (exkl. däck)"; "'G45322'";5;"45322 Detaljhandel med däck"; "'G454'";3;"454 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör"; "'G4540'";4;"4540 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör"; "'G45401'";5;"45401 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör"; "'G45402'";5;"45402 Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör"; "'G45403'";5;"45403 Underhåll och reparation av motorcyklar"; "'G46'";2;"46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon"; "'G461'";3;"461 Provisionshandel utom med motorfordon"; "'G4611'";4;"4611 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat"; "'G46110'";5;"46110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat"; "'G4612'";4;"4612 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier"; "'G46120'";5;"46120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier"; "'G4613'";4;"4613 Provisionshandel med virke och byggmaterial"; "'G46130'";5;"46130 Provisionshandel med virke och byggmaterial"; "'G4614'";4;"4614 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg"; "'G46140'";5;"46140 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg"; "'G4615'";4;"4615 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror"; "'G46150'";5;"46150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror"; "'G4616'";4;"4616 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror"; "'G46160'";5;"46160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror"; "'G4617'";4;"4617 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'G46170'";5;"46170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'G4618'";4;"4618 Provisionshandel med annat specialsortiment"; "'G46181'";5;"46181 Provisionshandel inom pappersbranschen"; "'G46189'";5;"46189 Övrig provisionshandel med annat specialsortiment"; "'G4619'";4;"4619 Provisionshandel med blandat sortiment"; "'G46190'";5;"46190 Provisionshandel med blandat sortiment"; "'G462'";3;"462 Partihandel med jordbruksvaror och levande djur"; "'G4621'";4;"4621 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder"; "'G46210'";5;"46210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder"; "'G4622'";4;"4622 Partihandel med blommor och växter"; "'G46220'";5;"46220 Partihandel med blommor och växter"; "'G4623'";4;"4623 Partihandel med levande djur"; "'G46230'";5;"46230 Partihandel med levande djur"; "'G4624'";4;"4624 Partihandel med hudar, skinn och läder"; "'G46240'";5;"46240 Partihandel med hudar, skinn och läder"; "'G463'";3;"463 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'G4631'";4;"4631 Partihandel med frukt och grönsaker"; "'G46310'";5;"46310 Partihandel med frukt och grönsaker"; "'G4632'";4;"4632 Partihandel med kött och köttvaror"; "'G46320'";5;"46320 Partihandel med kött och köttvaror"; "'G4633'";4;"4633 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett"; "'G46331'";5;"46331 Partihandel med mejeriprodukter, matolja och matfett"; "'G46332'";5;"46332 Partihandel med ägg"; "'G4634'";4;"4634 Partihandel med drycker"; "'G46340'";5;"46340 Partihandel med drycker"; "'G4635'";4;"4635 Partihandel med tobak"; "'G46350'";5;"46350 Partihandel med tobak"; "'G4636'";4;"4636 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer"; "'G46360'";5;"46360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer"; "'G4637'";4;"4637 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor"; "'G46370'";5;"46370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor"; "'G4638'";4;"4638 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur"; "'G46381'";5;"46381 Partihandel med fisk"; "'G46382'";5;"46382 Partihandel med naturprodukter"; "'G46383'";5;"46383 Partihandel med mat för sällskapsdjur"; "'G46389'";5;"46389 Övrig partihandel med andra livsmedel"; "'G4639'";4;"4639 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'G46390'";5;"46390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'G464'";3;"464 Partihandel med hushållsvaror"; "'G4641'";4;"4641 Partihandel med textilier"; "'G46411'";5;"46411 Partihandel med tyger och garn"; "'G46412'";5;"46412 Partihandel med textilvaror"; "'G4642'";4;"4642 Partihandel med kläder och skodon"; "'G46421'";5;"46421 Partihandel med kläder"; "'G46422'";5;"46422 Partihandel med skodon"; "'G4643'";4;"4643 Partihandel med hushållsapparater"; "'G46431'";5;"46431 Partihandel med hushållsapparater samt elartiklar"; "'G46432'";5;"46432 Partihandel med hemelektronik"; "'G46433'";5;"46433 Partihandel med fotoutrustning och -tillbehör"; "'G46434'";5;"46434 Partihandel inom den optiska branschen"; "'G4644'";4;"4644 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel"; "'G46441'";5;"46441 Partihandel med hushållsartiklar och -tillbehör"; "'G46442'";5;"46442 Partihandel med rengöringsmedel"; "'G4645'";4;"4645 Partihandel med parfym och kosmetika"; "'G46450'";5;"46450 Partihandel med parfym och kosmetika"; "'G4646'";4;"4646 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror"; "'G46461'";5;"46461 Partihandel med läkemedel"; "'G46462'";5;"46462 Partihandel med laboratorie- och sjukvårdsapparater"; "'G4647'";4;"4647 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar"; "'G46470'";5;"46470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar"; "'G4648'";4;"4648 Partihandel med ur och guldsmedsvaror"; "'G46480'";5;"46480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror"; "'G4649'";4;"4649 Partihandel med andra hushållsvaror"; "'G46491'";5;"46491 Partihandel med pappers- och kontorsartiklar"; "'G46492'";5;"46492 Partihandel med böcker"; "'G46493'";5;"46493 Partihandel med sportartiklar"; "'G46494'";5;"46494 Partihandel med musikartiklar"; "'G46495'";5;"46495 Partihandel med båtar och båtlivsartiklar"; "'G46496'";5;"46496 Partihandel med leksaker och spel"; "'G46499'";5;"46499 Övrig partihandel med hushållsvaror"; "'G465'";3;"465 Partihandel med IT-utrustning"; "'G4651'";4;"4651 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara"; "'G46510'";5;"46510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara"; "'G4652'";4;"4652 Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning"; "'G46521'";5;"46521 Partihandel med telekommunikationsutrustning"; "'G46522'";5;"46522 Partihandel med elektroniska komponenter"; "'G466'";3;"466 Partihandel med övriga maskiner och utrustning"; "'G4661'";4;"4661 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer"; "'G46610'";5;"46610 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer"; "'G4662'";4;"4662 Partihandel med verktygsmaskiner"; "'G46620'";5;"46620 Partihandel med verktygsmaskiner"; "'G4663'";4;"4663 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner"; "'G46630'";5;"46630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner"; "'G4664'";4;"4664 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner"; "'G46640'";5;"46640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner"; "'G4665'";4;"4665 Partihandel med kontorsmöbler"; "'G46650'";5;"46650 Partihandel med kontorsmöbler"; "'G4666'";4;"4666 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning"; "'G46660'";5;"46660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning"; "'G4669'";4;"4669 Partihandel med andra maskiner och annan utrustning"; "'G46691'";5;"46691 Partihandel med elartiklar"; "'G46692'";5;"46692 Partihandel med andra maskiner inom industrin"; "'G46699'";5;"46699 Partihandel med maskiner och apparater som inte klassificerats på annat håll"; "'G467'";3;"467 Annan specialiserad partihandel"; "'G4671'";4;"4671 Partihandel med bränslen"; "'G46711'";5;"46711 Partihandel med flytande och gasformiga bränslen"; "'G46719'";5;"46719 Partihandel med övriga bränslen"; "'G4672'";4;"4672 Partihandel med metaller och metallmalmer"; "'G46720'";5;"46720 Partihandel med metaller och metallmalmer"; "'G4673'";4;"4673 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods"; "'G46731'";5;"46731 Partihandel med virkesråvara"; "'G46732'";5;"46732 Partihandel med virkesprodukter"; "'G46733'";5;"46733 Partihandel med metall- och mineralprodukter"; "'G46734'";5;"46734 Partihandel med badrumsmöbler och -tillbehör"; "'G46735'";5;"46735 Partihandel med golvbeläggningar och tapeter"; "'G46739'";5;"46739 Allmän partihandel med byggmaterial"; "'G4674'";4;"4674 Partihandel med järnhandels- och VVS-varor"; "'G46741'";5;"46741 Partihandel med verktyg och tillbehör"; "'G46742'";5;"46742 Partihandel med värme-, vatten- och ventilationsanläggningar och -tillbehör"; "'G4675'";4;"4675 Partihandel med kemiska produkter"; "'G46750'";5;"46750 Partihandel med kemiska produkter"; "'G4676'";4;"4676 Partihandel med andra insatsvaror"; "'G46760'";5;"46760 Partihandel med andra insatsvaror"; "'G4677'";4;"4677 Partihandel med avfallsprodukter och skrot"; "'G46770'";5;"46770 Partihandel med avfallsprodukter och skrot"; "'G469'";3;"469 Övrig partihandel"; "'G4690'";4;"4690 Övrig partihandel"; "'G46901'";5;"46901 Allmän partihandel"; "'G46909'";5;"46909 Annan diverse partihandel"; "'G47'";2;"47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar"; "'G471'";3;"471 Detaljhandel med brett sortiment"; "'G47_FOOD'";9;"4711, 472 Dagligvaruhandel"; "'G47_NF_HLTH'";9;"4773-4775 Apoteksh, spec butiksh med sjukvårds-, kosmetika- och hygienartiklar"; "'G47_OTH'";9;"Övrig detaljhandel (47595, 47630, 47650, 47764, 47781, 47784-5, 47789, 4779, 478, 4791, 47990)"; "'G4711'";4;"4711 Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak"; "'G47111'";5;"47111 Stora stormarknader (över 1 000 m²)"; "'G47112'";5;"47112 Små stormarknader (över 400 m², högst 1 000 m²)"; "'G47113'";5;"47113 Självbetjäningsaffärer (över 100 m², högst 400 m²)"; "'G47114'";5;"47114 Livsmedels-, karamellkiosker o.d. (högst 100 m²)"; "'G4719'";4;"4719 Annan detaljhandel med brett sortiment"; "'G47191'";5;"47191 Självbetjäningsvaruhus (över 2 500 m²)"; "'G47192'";5;"47192 Varuhus (över 2 500 m²)"; "'G47199'";5;"47199 Mindre varuhus och andra icke specialiserade butiker (högst 2 500 m²)"; "'G472'";3;"472 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'G472X4725'";9;"4721-4724,4726,4729 Specialiserad butikshandel med livsmedel och tobak"; "'G4721'";4;"4721 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker"; "'G47210'";5;"47210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker"; "'G4722'";4;"4722 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier"; "'G47220'";5;"47220 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier"; "'G4723'";4;"4723 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur"; "'G47230'";5;"47230 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur"; "'G4724'";4;"4724 Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer"; "'G47241'";5;"47241 Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror"; "'G47242'";5;"47242 Specialiserad butikshandel med sötsaker"; "'G4725'";4;"4725 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker"; "'G47250'";5;"47250 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker"; "'G4726'";4;"4726 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror"; "'G47260'";5;"47260 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror"; "'G4729'";4;"4729 Annan specialiserad butikshandel med livsmedel"; "'G47291'";5;"47291 Glasskiosker"; "'G47292'";5;"47292 Specialiserad butikshandel med naturprodukter"; "'G47299'";5;"47299 Annan specialiserad butikshandel med dagligvaror"; "'G473'";3;"473 Specialiserad detaljhandel med drivmedel"; "'G4730'";4;"4730 Specialiserad detaljhandel med drivmedel"; "'G47301'";5;"47301 Servicestationsverksamhet"; "'G47302'";5;"47302 Specialiserad detaljhandel med bränslen från automater"; "'G474'";3;"474 Specialiserad butikshandel med datorer, ljud-, bild- och telekommunikationsutrustning"; "'G474_G4754_G47782'";9;"Detaljhandel med hemelektronik (474, 4754, 47782)"; "'G474TG477'";9;"474-477 Specialhandel totalt"; "'G4751_G47531_G47591TG47594_G47599'";9;"Detaljhandel med möbler, inrednings- och hushållsartiklar (4751,47531,47591-4,47599)"; "'G4752_G47532_G47596'";9;"4752, 47532, 47596 Spec butiksh bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas"; "'G47610_G47621_G47622'";9;"47610, 47621, 47622 Butiksh med böcker, tidningar och kontorsförbrukningsvaror"; "'G4741'";4;"4741 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel"; "'G47410'";5;"47410 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel"; "'G4742'";4;"4742 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning"; "'G47420'";5;"47420 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning"; "'G4743'";4;"4743 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning"; "'G47430'";5;"47430 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning"; "'G475'";3;"475 Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd"; "'G4751'";4;"4751 Specialiserad butikshandel med textilier"; "'G47511'";5;"47511 Specialiserad butikshandel med tyger"; "'G47512'";5;"47512 Specialiserad butikshandel med garner och handarbetstillbehör"; "'G4752'";4;"4752 Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas"; "'G47521'";5;"47521 Allmän detaljhandel med järn- och byggmaterial"; "'G47522'";5;"47522 Specialiserad butikshandel med målarfärger"; "'G47523'";5;"47523 Specialiserad butikshandel med möbler för köks- och sanitetsutrymmen"; "'G47529'";5;"47529 Annan specialiserad butikshandel inom järn- och byggbranschen"; "'G4753'";4;"4753 Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier"; "'G47531'";5;"47531 Specialiserad butikshandel med mattor och gardiner"; "'G47532'";5;"47532 Specialiserad butikshandel med tapeter och golvbeläggningar"; "'G4754'";4;"4754 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'G47540'";5;"47540 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater"; "'G4759'";4;"4759 Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar"; "'G47591'";5;"47591 Specialiserad butikshandel med möbler"; "'G47592'";5;"47592 Specialiserad butikshandel med elartiklar och belysningsarmaturer"; "'G47593'";5;"47593 Specialiserad butikshandel med gummi- och plastvaror"; "'G47594'";5;"47594 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar"; "'G47595'";5;"47595 Specialiserad butikshandel med musikinstrument och musikartiklar"; "'G47596'";5;"47596 Låssmeds- och nyckelaffärer"; "'G47599'";5;"47599 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar som inte klassificerats på annat håll"; "'G476'";3;"476 Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar"; "'G4761'";4;"4761 Specialiserad butikshandel med böcker"; "'G47610'";5;"47610 Specialiserad butikshandel med böcker"; "'G4762'";4;"4762 Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror"; "'G47621'";5;"47621 Specialiserad butikshandel med pappers- och kontorsmaterial"; "'G47622'";5;"47622 Specialiserad butikshandel med tidskrifter och tidningar"; "'G4763'";4;"4763 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild"; "'G47630'";5;"47630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild"; "'G4764'";4;"4764 Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar"; "'G47641'";5;"47641 Specialiserad butikshandel med sportartiklar och cyklar"; "'G47642'";5;"47642 Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör"; "'G4765'";4;"4765 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker"; "'G47650'";5;"47650 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker"; "'G477'";3;"477 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror"; "'G4771_G4772'";9;"4771, 4772 Specialiserad butikshandel med kläder, skor och lädervaror"; "'G4771'";4;"4771 Specialiserad butikshandel med kläder"; "'G47711'";5;"47711 Specialiserad butikshandel med damkläder"; "'G47712'";5;"47712 Specialiserad butikshandel med herrkläder"; "'G47713'";5;"47713 Specialiserad butikshandel med barnkläder"; "'G47714'";5;"47714 Specialiserad butikshandel med pälsvaror och läderkläder"; "'G47715'";5;"47715 Specialiserad butikshandel med mössor och hattar"; "'G47719'";5;"47719 Allmän detaljhandel med kläder"; "'G4772'";4;"4772 Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror"; "'G47721'";5;"47721 Specialiserad butikshandel med skodon"; "'G47722'";5;"47722 Specialiserad butikshandel med väskor"; "'G4773'";4;"4773 Apotekshandel"; "'G47730'";5;"47730 Apotekshandel"; "'G4774'";4;"4774 Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar"; "'G47740'";5;"47740 Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar"; "'G4775'";4;"4775 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar"; "'G47750'";5;"47750 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar"; "'G4776'";4;"4776 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön, gödselmedel, sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur"; "'G47761TG47763'";9;"47761-47763 Spec butiksh med blommor och andra växter, frön och gödselmedel"; "'G47761'";5;"47761 Detaljhandel med blommor"; "'G47762'";5;"47762 Blomsterkiosker"; "'G47763'";5;"47763 Specialiserad butikshandel med trädgårdsartiklar"; "'G47764'";5;"47764 Specialiserad butikshandel med sällskapsdjur, mat och tillbehör till dem"; "'G4777'";4;"4777 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken"; "'G47770'";5;"47770 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken"; "'G4778'";4;"4778 Annan specialiserad butikshandel"; "'G47781'";5;"47781 Konstaffärer"; "'G47782'";5;"47782 Specialiserad butikshandel med fotoartiklar"; "'G47783'";5;"47783 Specialiserad butikshandel med optiska artiklar"; "'G47784'";5;"47784 Specialiserad butikshandel med barnvagnar och -tillbehör"; "'G47785'";5;"47785 Specialiserad butikshandel med presentartiklar och hobbyartiklar"; "'G47789'";5;"47789 Annan specialiserad butikshandel med nya varor"; "'G4779'";4;"4779 Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor"; "'G47791'";5;"47791 Antikvitetsaffärer"; "'G47792'";5;"47792 Antikvariat"; "'G47793'";5;"47793 Auktionskammare"; "'G47799'";5;"47799 Specialiserad butikshandel med andra begagnade varor"; "'G478'";3;"478 Torg- och marknadshandel"; "'G4781'";4;"4781 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'G47810'";5;"47810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak"; "'G4782'";4;"4782 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon"; "'G47820'";5;"47820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon"; "'G4789'";4;"4789 Torg- och marknadshandel med övriga varor"; "'G47890'";5;"47890 Torg- och marknadshandel med övriga varor"; "'G479'";3;"479 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad"; "'G4791'";4;"4791 Postorderhandel och detaljhandel på Internet"; "'G47911'";5;"47911 Postorderhandel och näthandel av böcker, musik- och videoband"; "'G47912'";5;"47912 Postorderhandel och näthandel av kläder"; "'G47913'";5;"47913 Postorderhandel och näthandel med brett sortiment"; "'G47919'";5;"47919 Annan postorderhandel och näthandel"; "'G4799'";4;"4799 Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad"; "'G47990'";5;"47990 Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad"; "'HTS'";9;"H-S Tjänster"; "'HTSXK'";9;"H-S pl. K"; "'HTT'";9;"H-T, Tjänster exkl. handel (48-98)"; "'HTTXS13'";9;"H-T, exkl. S13 Privata tjänster exkl. handel"; "'HTTS13'";9;"H-T, S13 Offentligt samfunds tjänster exkl. handel"; "'HTJ_LTU'";9;"H-J, L-U Tjänster utom handel och finans- och försäkringsversamhet"; "'HTN_RTS'";9;"H-N, R-S Tjänstebrancherna (49-82, 90-96)"; "'H'";1;"H Transport och magasinering (49-53)"; "'H49TH51'";9;"49-51 Land-, sjö- och lufttransport"; "'H49'";2;"49 Landtransport; transport i rörsystem"; "'H491'";3;"491 Järnvägstransport, passagerartrafik"; "'H4910'";4;"4910 Järnvägstransport, passagerartrafik"; "'H49100'";5;"49100 Järnvägstransport, passagerartrafik"; "'H492'";3;"492 Järnvägstransport, godstrafik"; "'H4920'";4;"4920 Järnvägstransport, godstrafik"; "'H49200'";5;"49200 Järnvägstransport, godstrafik"; "'H49C'";9;"49C Busstrafik"; "'H493'";3;"493 Annan landtransport, passagerartrafik"; "'H4931'";4;"4931 Kollektivtrafik"; "'H49310'";5;"49310 Kollektivtrafik"; "'H4932'";4;"4932 Taxitrafik"; "'H49320'";5;"49320 Taxitrafik"; "'H4939'";4;"4939 Annan landtransport av passagerare"; "'H49391'";5;"49391 Reguljär fjärrtrafik med buss"; "'H49392'";5;"49392 Chartertrafik med buss"; "'H49399'";5;"49399 Övrig landtransport, passagerartrafik"; "'H49E'";9;"49E Lastbilstransporter"; "'H494'";3;"494 Vägtransport, godstrafik och flyttjänster"; "'H4941'";4;"4941 Vägtransport, godstrafik"; "'H49410'";5;"49410 Vägtransport, godstrafik"; "'H4942'";4;"4942 Flyttjänster"; "'H49420'";5;"49420 Flyttjänster"; "'H495'";3;"495 Transporter i rörsystem"; "'H4950'";4;"4950 Transporter i rörsystem"; "'H49500'";5;"49500 Transporter i rörsystem"; "'H50'";2;"50 Sjötransport"; "'H501'";3;"501 Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik"; "'H5010'";4;"5010 Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik"; "'H50101'";5;"50101 Havssjöfart, passagerartrafik"; "'H50102'";5;"50102 Kustsjöfart, passagerartrafik"; "'H502'";3;"502 Havs- och kustsjöfart, godstrafik"; "'H5020'";4;"5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik"; "'H50201'";5;"50201 Havssjöfart, godstrafik"; "'H50202'";5;"50202 Kustsjöfart, godstrafik"; "'H503'";3;"503 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik"; "'H5030'";4;"5030 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik"; "'H50300'";5;"50300 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik"; "'H504'";3;"504 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik"; "'H5040'";4;"5040 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik"; "'H50400'";5;"50400 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik"; "'H51'";2;"51 Lufttransport"; "'H511'";3;"511 Lufttransport, passagerartrafik"; "'H5110'";4;"5110 Lufttransport, passagerartrafik"; "'H51101'";5;"51101 Reguljär lufttransport"; "'H51102'";5;"51102 Icke-reguljär lufttransport"; "'H512'";3;"512 Lufttransport, godstrafik och rymdfart"; "'H5121'";4;"5121 Lufttransport, godstrafik"; "'H51210'";5;"51210 Lufttransport, godstrafik"; "'H5122'";4;"5122 Rymdfart"; "'H51220'";5;"51220 Rymdfart"; "'H52_H53'";9;"52-53 Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet"; "'H52'";2;"52 Magasinering och stödtjänster till transport"; "'H521'";3;"521 Magasinering och varulagring"; "'H5210'";4;"5210 Magasinering och varulagring"; "'H52100'";5;"52100 Magasinering och varulagring"; "'H522'";3;"522 Stödtjänster till transport"; "'H5221'";4;"5221 Stödtjänster till landtransport"; "'H52211'";5;"52211 Busstationer"; "'H52212'";5;"52212 Terminalverksamhet för vägtrafik"; "'H52213'";5;"52213 Avgiftsbelagd parkering"; "'H52219'";5;"52219 Övriga stödtjänster till landtransport"; "'H5222'";4;"5222 Stödtjänster till sjötransport"; "'H52221'";5;"52221 Hamnar"; "'H52229'";5;"52229 Övriga stödtjänster till sjötransport"; "'H5223'";4;"5223 Stödtjänster till lufttransport"; "'H52230'";5;"52230 Stödtjänster till lufttransport"; "'H5224'";4;"5224 Godshantering"; "'H52240'";5;"52240 Godshantering"; "'H5229'";4;"5229 Övriga stödtjänster till transport"; "'H52291'";5;"52291 Spedition och befraktning"; "'H52299'";5;"52299 Annan transportförmedling"; "'H53'";2;"53 Post- och kurirverksamhet"; "'H531'";3;"531 Postbefordran via nationella posten"; "'H5310'";4;"5310 Postbefordran via nationella posten"; "'H53100'";5;"53100 Postbefordran via nationella posten"; "'H532'";3;"532 Annan postbefordran samt kurirverksamhet"; "'H5320'";4;"5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet"; "'H53200'";5;"53200 Annan postbefordran samt kurirverksamhet"; "'I55_I56_L68TM70_M73TU99'";9;"55, 56, 68-70, 73-99 Övriga näringsgrenar"; "'I'";1;"I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56)"; "'I55_I56'";9;"55, 56 Hotell- och restaurangverksamhet"; "'I55'";2;"55 Hotell- och logiverksamhet"; "'I551'";3;"551 Hotellverksamhet"; "'I5510'";4;"5510 Hotellverksamhet"; "'I55101'";5;"55101 Hotell"; "'I55109'";5;"55109 Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar"; "'I552'";3;"552 Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering"; "'I5520'";4;"5520 Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering"; "'I55201'";5;"55201 Vandrarhem"; "'I55209'";5;"55209 Semesterbyar och liknande inkvartering"; "'I553'";3;"553 Campingplatsverksamhet"; "'I5530'";4;"5530 Campingplatsverksamhet"; "'I55300'";5;"55300 Campingplatsverksamhet"; "'I559'";3;"559 Annan logiverksamhet"; "'I5590'";4;"5590 Annan logiverksamhet"; "'I55901'";5;"55901 Internat och pensionat"; "'I55902'";5;"55902 Gårdsturism, bed & breakfast"; "'I55903'";5;"55903 Uthyrning av semesterstugor"; "'I55909'";5;"55909 Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll"; "'I56'";2;"56 Restaurang-, catering och barverksamhet"; "'I561'";3;"561 Restaurangverksamhet"; "'I5610'";4;"5610 Restaurangverksamhet"; "'I56101'";5;"56101 Restauranger"; "'I56102'";5;"56102 Café-restauranger"; "'I56103'";5;"56103 Matkiosker"; "'I562'";3;"562 Cateringverksamhet"; "'I5621'";4;"5621 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang"; "'I56210'";5;"56210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang"; "'I5629'";4;"5629 Övrig catering- och centralköksverksamhet"; "'I56290'";5;"56290 Övrig catering- och centralköksverksamhet"; "'I563'";3;"563 Barverksamhet"; "'I5630'";4;"5630 Barverksamhet"; "'I56301'";5;"56301 Öl- och drinkbarer"; "'I56302'";5;"56302 Caféer och kaffebarer"; "'JTU'";9;"J-U Övriga tjänster (58-99)"; "'JTR_valtio'";9;"J-R Statsektorn"; "'J'";1;"J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63)"; "'J58_J62_J63'";9;"58, 62, 63 Förlagsverksamhet; IT- och Informationstjänster"; "'J58'";2;"58 Förlagsverksamhet"; "'J581'";3;"581 Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet"; "'J5811'";4;"5811 Bokutgivning"; "'J58110'";5;"58110 Bokutgivning"; "'J5812'";4;"5812 Publicering av kataloger och sändlistor"; "'J58120'";5;"58120 Publicering av kataloger och sändlistor"; "'J5813'";4;"5813 Tidningsutgivning"; "'J58130'";5;"58130 Tidningsutgivning"; "'J5814'";4;"5814 Utgivning av tidskrifter"; "'J58141'";5;"58141 Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan"; "'J58142'";5;"58142 Utgivning av tidskrifter"; "'J5819'";4;"5819 Annan förlagsverksamhet"; "'J58190'";5;"58190 Annan förlagsverksamhet"; "'J582_J62_J631'";9;"582, 62, 631 Datatekniska tjänster"; "'J582'";3;"582 Utgivning av programvara"; "'J5821'";4;"5821 Utgivning av dataspel"; "'J58210'";5;"58210 Utgivning av dataspel"; "'J5829'";4;"5829 Utgivning av annan programvara"; "'J58290'";5;"58290 Utgivning av annan programvara"; "'J59_J60'";9;"59, 60 Audiovisuell verksamhet"; "'J59'";2;"59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning"; "'J591'";3;"591 Film-, video- och TV-programverksamhet"; "'J5911'";4;"5911 Produktion av film, video och TV-program"; "'J59110'";5;"59110 Produktion av film, video och TV-program"; "'J5912'";4;"5912 Efterproduktion av film, video och TV-program"; "'J59120'";5;"59120 Efterproduktion av film, video och TV-program"; "'J5913'";4;"5913 Film-, video- och TV-programdistribution"; "'J59130'";5;"59130 Film-, video- och TV-programdistribution"; "'J5914'";4;"5914 Filmvisning"; "'J59140'";5;"59140 Filmvisning"; "'J592'";3;"592 Ljudinspelning och fonogramutgivning"; "'J5920'";4;"5920 Ljudinspelning och fonogramutgivning"; "'J59200'";5;"59200 Ljudinspelning och fonogramutgivning"; "'J60'";2;"60 Planering och sändning av program"; "'J601'";3;"601 Sändning av radioprogram"; "'J6010'";4;"6010 Sändning av radioprogram"; "'J60100'";5;"60100 Sändning av radioprogram"; "'J602'";3;"602 Planering av TV-program och sändningsverksamhet"; "'J6020'";4;"6020 Planering av TV-program och sändningsverksamhet"; "'J60201'";5;"60201 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)"; "'J60202'";5;"60202 Avgiftsbelagda TV-kanaler"; "'J61'";2;"61 Telekommunikation"; "'J611'";3;"611 Trådbunden telekommunikation"; "'J6110'";4;"6110 Trådbunden telekommunikation"; "'J61100'";5;"61100 Trådbunden telekommunikation"; "'J612'";3;"612 Trådlös telekommunikation"; "'J6120'";4;"6120 Trådlös telekommunikation"; "'J61200'";5;"61200 Trådlös telekommunikation"; "'J613'";3;"613 Telekommunikation via satellit"; "'J6130'";4;"6130 Telekommunikation via satellit"; "'J61300'";5;"61300 Telekommunikation via satellit"; "'J619'";3;"619 Annan telekommunikation"; "'J6190'";4;"6190 Annan telekommunikation"; "'J61900'";5;"61900 Annan telekommunikation"; "'J62_J63'";9;"62, 63 IT- och Informationstjänster"; "'J62'";2;"62 IT-tjänster"; "'J620'";3;"620 IT-tjänster"; "'J6201'";4;"6201 Dataprogrammering"; "'J62010'";5;"62010 Dataprogrammering"; "'J6202'";4;"6202 IT-konsultverksamhet"; "'J62020'";5;"62020 IT-konsultverksamhet"; "'J6203'";4;"6203 Datordrifttjänster"; "'J62030'";5;"62030 Datordrifttjänster"; "'J6209'";4;"6209 Andra IT-tjänster"; "'J62090'";5;"62090 Andra IT-tjänster"; "'J63'";2;"63 Informationstjänster"; "'J631'";3;"631 Databehandling, hosting o.d.; webbportaler"; "'J6311'";4;"6311 Databehandling, hosting o.d."; "'J63110'";5;"63110 Databehandling, hosting o.d."; "'J6312'";4;"6312 Webbportaler"; "'J63120'";5;"63120 Webbportaler"; "'J639'";3;"639 Andra informationstjänster"; "'J6391'";4;"6391 Nyhetsservice"; "'J63910'";5;"63910 Nyhetsservice"; "'J6399'";4;"6399 Övriga informationstjänster"; "'J63990'";5;"63990 Övriga informationstjänster"; "'K_L'";9;"K, L Finans och försäkring, fastighetsverksamhet (64-68)"; "'K'";1;"K Finans- och försäkringsverksamhet (64-66)"; "'K64'";2;"64 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet"; "'K641'";3;"641 Monetär finansförmedling"; "'K6411'";4;"6411 Centralbanksverksamhet"; "'K64110'";5;"64110 Centralbanksverksamhet"; "'K6419'";4;"6419 Annan monetär finansförmedling"; "'K64190'";5;"64190 Annan monetär finansförmedling"; "'K642'";3;"642 Holdingverksamhet"; "'K6420'";4;"6420 Holdingverksamhet"; "'K64200'";5;"64200 Holdingverksamhet"; "'K643'";3;"643 Fonder och liknande finansiella institut"; "'K6430'";4;"6430 Fonder och liknande finansiella institut"; "'K64300'";5;"64300 Fonder och liknande finansiella institut"; "'K649'";3;"649 Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet"; "'K6491'";4;"6491 Finansiell leasing"; "'K64910'";5;"64910 Finansiell leasing"; "'K6492'";4;"6492 Annan kreditgivning"; "'K64920'";5;"64920 Annan kreditgivning"; "'K6499'";4;"6499 Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet"; "'K64990'";5;"64990 Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet"; "'K65'";2;"65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring"; "'K651'";3;"651 Försäkring"; "'K6511'";4;"6511 Livförsäkring"; "'K65110'";5;"65110 Livförsäkring"; "'K6512'";4;"6512 Annan försäkring"; "'K65121'";5;"65121 Skadeförsäkringsbolagens verksamhet"; "'K65122'";5;"65122 Skadeförsäkringsföreningars verksamhet"; "'K65129'";5;"65129 Annan skadeförsäkring"; "'K652'";3;"652 Återförsäkring"; "'K6520'";4;"6520 Återförsäkring"; "'K65200'";5;"65200 Återförsäkring"; "'K653'";3;"653 Pensionsfondsverksamhet"; "'K6530'";4;"6530 Pensionsfondsverksamhet"; "'K65300'";5;"65300 Pensionsfondsverksamhet"; "'K66'";2;"66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring"; "'K661'";3;"661 Stödtjänster till finansförmedling utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet"; "'K6611'";4;"6611 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader"; "'K66110'";5;"66110 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader"; "'K6612'";4;"6612 Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare"; "'K66120'";5;"66120 Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare"; "'K6619'";4;"6619 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet"; "'K66190'";5;"66190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet"; "'K662'";3;"662 Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet"; "'K6621'";4;"6621 Risk- och skadebedömning"; "'K66210'";5;"66210 Risk- och skadebedömning"; "'K6622'";4;"6622 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare"; "'K66220'";5;"66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare"; "'K6629'";4;"6629 Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet"; "'K66290'";5;"66290 Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet"; "'K663'";3;"663 Fondförvaltning"; "'K6630'";4;"6630 Fondförvaltning"; "'K66300'";5;"66300 Fondförvaltning"; "'L'";1;"L Fastighetsverksamhet (68)"; "'L68'";2;"68 Fastighetsverksamhet"; "'L68XL68202'";9;"68 exkl. 68202 Fastighetsverksamhet exkl. förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter"; "'L681_L68209_L683_M_N'";9;"681, 68209, 683, M, N Fastighetsverksamhet; Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; Kontorstjänster och"; "'L681_L68209_L683'";9;"681, 68209, 683 Övrig fastighetsverksamhet"; "'L681'";3;"681 Handel med egna fastigheter"; "'L6810'";4;"6810 Handel med egna fastigheter"; "'L68100'";5;"68100 Handel med egna fastigheter"; "'L682'";3;"682 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter"; "'L6820'";4;"6820 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter"; "'L68201_L68202'";9;"68201, 68202 Uthyrning och förvaltning av bostäder"; "'L68201'";5;"68201 Uthyrning av bostäder"; "'L68202'";5;"68202 Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter"; "'L6820A'";5;"6820A Hyror för kontorslokaler"; "'L6820B'";5;"6820B Hyror för affärslokaler"; "'L68209'";5;"68209 Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter"; "'L683'";3;"683 Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag"; "'L6831'";4;"6831 Fastighetsförmedling"; "'L68310'";5;"68310 Fastighetsförmedling"; "'L6832'";4;"6832 Fastighetsförvaltning på uppdrag"; "'L68320'";5;"68320 Fastighetsförvaltning på uppdrag"; "'M_N'";9;"M, N Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (69-82)"; "'M'";1;"M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75)"; "'M69TM71'";9;"69-71 Tjänster till företagsledning, Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys"; "'M69_M70'";9;"69, 70 Tjänster till företagsledning"; "'M69_M702'";9;"69-702 Juridik o ekon. konsultverksamhet; kons.tj t företag"; "'M69'";2;"69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet"; "'M691'";3;"691 Juridisk verksamhet"; "'M6910'";4;"6910 Juridisk verksamhet"; "'M69101'";5;"69101 Advokatbyråer"; "'M69102'";5;"69102 Juridiska byråer"; "'M69103'";5;"69103 Patentbyråer"; "'M69109'";5;"69109 Övrig juridisk verksamhet"; "'M692'";3;"692 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning"; "'M6920'";4;"6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning"; "'M69201'";5;"69201 Bokförings- och bokslutstjänster"; "'M69202'";5;"69202 Revisionstjänster"; "'M69209'";5;"69209 Övriga redovisningstjänster"; "'M70'";2;"70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag"; "'M701'";3;"701 Verksamheter som utövas av huvudkontor"; "'M7010'";4;"7010 Verksamheter som utövas av huvudkontor"; "'M70100'";5;"70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor"; "'M702'";3;"702 Konsulttjänster till företag"; "'M7021'";4;"7021 PR och kommunikation"; "'M70210'";5;"70210 PR och kommunikation"; "'M7022'";4;"7022 Konsultverksamhet avseende företags organisation"; "'M70220'";5;"70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation"; "'M71'";2;"71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys"; "'M711'";3;"711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d."; "'M7111'";4;"7111 Arkitektverksamhet"; "'M71110'";5;"71110 Arkitektverksamhet"; "'M7112'";4;"7112 Teknisk konsultverksamhet o.d."; "'M71121'";5;"71121 Samhällsplanering"; "'M71122'";5;"71122 Tekniska tjänster för anläggningsverksamhet"; "'M71123'";5;"71123 Konstruktionstekniska tjänster"; "'M71124'";5;"71124 VVS-teknisk planering"; "'M71125'";5;"71125 Elteknisk planering"; "'M71126'";5;"71126 Övriga byggtekniska tjänster"; "'M71127'";5;"71127 Maskin- och processplanering"; "'M71129'";5;"71129 Övriga tekniska tjänster"; "'M712'";3;"712 Teknisk provning och analys"; "'M7120'";4;"7120 Teknisk provning och analys"; "'M71201'";5;"71201 Bilbesiktning"; "'M71202'";5;"71202 Övrig teknisk provning och analys"; "'M72'";2;"72 Vetenskaplig forskning och utveckling"; "'M721'";3;"721 Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling"; "'M7211'";4;"7211 Bioteknisk forskning och utveckling"; "'M72110'";5;"72110 Bioteknisk forskning och utveckling"; "'M7219'";4;"7219 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling"; "'M72191'";5;"72191 Medicinsk forskning och utveckling"; "'M72192'";5;"72192 Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling"; "'M72193'";5;"72193 Teknisk forskning och utveckling"; "'M722'";3;"722 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling"; "'M7220'";4;"7220 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling"; "'M72200'";5;"72200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling"; "'M73TM75'";9;"73-75 Reklam och marknadsundersöknin, annan verksamhet inom juridik, ekonomi m.m., veterinärverksamhet"; "'M73'";2;"73 Reklam och marknadsundersökning"; "'M731'";3;"731 Reklamverksamhet"; "'M7311'";4;"7311 Reklambyråverksamhet o.d."; "'M73111'";5;"73111 Reklambyråer"; "'M73112'";5;"73112 Direkt- och utomhusreklam"; "'M73119'";5;"73119 Andra reklamtjänster"; "'M7312'";4;"7312 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning"; "'M73120'";5;"73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning"; "'M732'";3;"732 Marknads- och opinionsundersökning"; "'M7320'";4;"7320 Marknads- och opinionsundersökning"; "'M73200'";5;"73200 Marknads- och opinionsundersökning"; "'M74_M75'";9;"74, 75 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi m.m., veterinärverksamhet"; "'M74'";2;"74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik"; "'M741'";3;"741 Specialiserad designverksamhet"; "'M7410'";4;"7410 Specialiserad designverksamhet"; "'M74101'";5;"74101 Grafisk design"; "'M74102'";5;"74102 Inredningsplanering"; "'M74109'";5;"74109 Industriell design o.d."; "'M742'";3;"742 Fotoverksamhet"; "'M7420'";4;"7420 Fotoverksamhet"; "'M74201'";5;"74201 Fotografiateljéer"; "'M74202'";5;"74202 Fotoframkallning"; "'M743'";3;"743 Översättning och tolkning"; "'M7430'";4;"7430 Översättning och tolkning"; "'M74300'";5;"74300 Översättning och tolkning"; "'M749'";3;"749 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik"; "'M7490'";4;"7490 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik"; "'M74901'";5;"74901 Programbyråer och managertjänster"; "'M74909'";5;"74909 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik"; "'M75'";2;"75 Veterinärverksamhet"; "'M750'";3;"750 Veterinärverksamhet"; "'M7500'";4;"7500 Veterinärverksamhet"; "'M75000'";5;"75000 Veterinärverksamhet"; "'N'";1;"N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82)"; "'N77'";2;"77 Uthyrning och leasing"; "'N771'";3;"771 Uthyrning och leasing av motorfordon"; "'N7711'";4;"7711 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon"; "'N77110'";5;"77110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon"; "'N7712'";4;"7712 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon"; "'N77120'";5;"77120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon"; "'N772'";3;"772 Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk"; "'N7721'";4;"7721 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning"; "'N77210'";5;"77210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning"; "'N7722'";4;"7722 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor"; "'N77220'";5;"77220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor"; "'N7729'";4;"7729 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk"; "'N77290'";5;"77290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk"; "'N773'";3;"773 Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar"; "'N7731'";4;"7731 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap"; "'N77310'";5;"77310 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap"; "'N7732'";4;"7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner"; "'N77320'";5;"77320 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner"; "'N7733'";4;"7733 Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)"; "'N77330'";5;"77330 Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)"; "'N7734'";4;"7734 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar"; "'N77340'";5;"77340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar"; "'N7735'";4;"7735 Uthyrning och leasing av flygplan"; "'N77350'";5;"77350 Uthyrning och leasing av flygplan"; "'N7739'";4;"7739 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar"; "'N77390'";5;"77390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar"; "'N774'";3;"774 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk"; "'N7740'";4;"7740 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk"; "'N77400'";5;"77400 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk"; "'N78TN82'";9;"78-82 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster; Resetjänster; Andra stödtjänster"; "'N78'";2;"78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster"; "'N781'";3;"781 Arbetsförmedling och rekrytering"; "'N7810'";4;"7810 Arbetsförmedling och rekrytering"; "'N78100'";5;"78100 Arbetsförmedling och rekrytering"; "'N782'";3;"782 Personaluthyrning"; "'N7820'";4;"7820 Personaluthyrning"; "'N78200'";5;"78200 Personaluthyrning"; "'N783'";3;"783 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner"; "'N7830'";4;"7830 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner"; "'N78300'";5;"78300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner"; "'N79'";2;"79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster"; "'N791'";3;"791 Resetjänster"; "'N7911'";4;"7911 Resebyråverksamhet"; "'N79110'";5;"79110 Resebyråverksamhet"; "'N7912'";4;"7912 Researrangemang"; "'N79120'";5;"79120 Researrangemang"; "'N799'";3;"799 Turist- och bokningsservice"; "'N7990'";4;"7990 Turist- och bokningsservice"; "'N79900'";5;"79900 Turist- och bokningsservice"; "'N80TN82'";9;"80-82 Andra stödtjänster"; "'N80'";2;"80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet"; "'N801'";3;"801 Säkerhetsverksamhet"; "'N8010'";4;"8010 Säkerhetsverksamhet"; "'N80100'";5;"80100 Säkerhetsverksamhet"; "'N802'";3;"802 Säkerhetssystemtjänster"; "'N8020'";4;"8020 Säkerhetssystemtjänster"; "'N80200'";5;"80200 Säkerhetssystemtjänster"; "'N803'";3;"803 Spanings- och detektivverksamhet"; "'N8030'";4;"8030 Spanings- och detektivverksamhet"; "'N80300'";5;"80300 Spanings- och detektivverksamhet"; "'N81'";2;"81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor"; "'N811'";3;"811 Fastighetsrelaterade stödtjänster"; "'N8110'";4;"8110 Fastighetsrelaterade stödtjänster"; "'N81100'";5;"81100 Fastighetsrelaterade stödtjänster"; "'N812'";3;"812 Rengöring och lokalvård"; "'N8121'";4;"8121 Lokalvård"; "'N81210'";5;"81210 Lokalvård"; "'N8122'";4;"8122 Rengöring och sotning av byggnader"; "'N81220'";5;"81220 Rengöring och sotning av byggnader"; "'N8129'";4;"8129 Annan rengöring"; "'N81291'";5;"81291 Renhållning av gator och vägar"; "'N81299'";5;"81299 Andra rengöringstjänster"; "'N813'";3;"813 Skötsel och underhåll av grönytor"; "'N8130'";4;"8130 Skötsel och underhåll av grönytor"; "'N81300'";5;"81300 Skötsel och underhåll av grönytor"; "'N82'";2;"82 Kontorstjänster och andra företagstjänster"; "'N821'";3;"821 Kontorstjänster"; "'N8211'";4;"8211 Kombinerade kontorstjänster"; "'N82110'";5;"82110 Kombinerade kontorstjänster"; "'N8219'";4;"8219 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster"; "'N82191'";5;"82191 Sekreterartjänster och övriga kontorstjänster"; "'N82192'";5;"82192 Postningstjänster"; "'N822'";3;"822 Callcenterverksamhet"; "'N8220'";4;"8220 Callcenterverksamhet"; "'N82200'";5;"82200 Callcenterverksamhet"; "'N823'";3;"823 Arrangemang av kongresser och mässor"; "'N8230'";4;"8230 Arrangemang av kongresser och mässor"; "'N82300'";5;"82300 Arrangemang av kongresser och mässor"; "'N829'";3;"829 Andra företagstjänster"; "'N8291'";4;"8291 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet"; "'N82910'";5;"82910 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet"; "'N8292'";4;"8292 Förpackningsverksamhet"; "'N82920'";5;"82920 Förpackningsverksamhet"; "'N8299'";4;"8299 Övriga företagstjänster"; "'N82990'";5;"82990 Övriga företagstjänster"; "'NX'";9;"Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (Ej mer detaljerad nivå)"; "'O_T_U'";9;"O, T, U Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring; förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk; verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'OTQ'";9;"O-Q Offentlig förvaltning, utbildning, vård och omsorg; sociala tjänster (84-88)"; "'OTS'";9;"O-S Välfärdstjänster (84-96)"; "'O'";1;"O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84)"; "'O84'";2;"84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring"; "'O841_O842'";9;"841-842 Offentlig förvaltning"; "'O841'";3;"841 Offentlig förvaltning"; "'O8411'";4;"8411 Övergripande offentlig förvaltning"; "'O84110'";5;"84110 Övergripande offentlig förvaltning"; "'O8412'";4;"8412 Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice"; "'O84121'";5;"84121 Administration av utbildning och kulturärenden"; "'O84122'";5;"84122 Administration av hälsovård och socialskydd"; "'O8413'";4;"8413 Administration av näringslivsprogram"; "'O84130'";5;"84130 Administration av näringslivsprogram"; "'O842'";3;"842 Offentliga tjänster"; "'O8421'";4;"8421 Utrikesförvaltning"; "'O84210'";5;"84210 Utrikesförvaltning"; "'O8422'";4;"8422 Totalförsvar"; "'O84220'";5;"84220 Totalförsvar"; "'O8423'";4;"8423 Rättskipning"; "'O84231'";5;"84231 Rättsvård"; "'O84232'";5;"84232 Fångvård"; "'O8424'";4;"8424 Polisverksamhet"; "'O84241'";5;"84241 Polisverksamhet"; "'O84242'";5;"84242 Gränsbevakning och befolkningsskydd"; "'O8425'";4;"8425 Brand- och räddningsverksamhet"; "'O84250'";5;"84250 Brand- och räddningsverksamhet"; "'O843'";3;"843 Obligatorisk socialförsäkring"; "'O8430'";4;"8430 Obligatorisk socialförsäkring"; "'O84301'";5;"84301 Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet"; "'O84302'";5;"84302 Lagstadgad arbetspensionsförsäkring"; "'O84309'";5;"84309 Övrig obligatorisk socialförsäkring"; "'O844'";9;"844 Försvarsmaterial och beväringar"; "'O845'";9;"845 Järnvägsunderhåll"; "'O846'";9;"846 Vägunderhåll"; "'P'";1;"P Utbildning (85)"; "'PXS13'";9;"P Utbildning, exkl. offentligt samfund"; "'P85'";2;"85 Utbildning"; "'P851'";3;"851 Utbildning på förskolenivå"; "'P8510'";4;"8510 Utbildning på förskolenivå"; "'P85100'";5;"85100 Utbildning på förskolenivå"; "'P852'";3;"852 Utbildning på lägre grundnivå"; "'P8520'";4;"8520 Utbildning på lägre grundnivå"; "'P85200'";5;"85200 Utbildning på lägre grundnivå"; "'P853'";3;"853 Utbildning på högre grundnivå och på mellannivå"; "'P8531'";4;"8531 Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning"; "'P85311'";5;"85311 Utbildning på högre grundnivå"; "'P85312'";5;"85312 Gymnasieutbildning"; "'P8532'";4;"8532 Yrkesutbildning på mellannivå"; "'P85320'";5;"85320 Yrkesutbildning på mellannivå"; "'P854'";3;"854 Utbildning på högre nivå"; "'P8541'";4;"8541 Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning)"; "'P85410'";5;"85410 Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning)"; "'P8542'";4;"8542 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå"; "'P85420'";5;"85420 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå"; "'P855'";3;"855 Vuxenutbildning och övrig utbildning"; "'P8551'";4;"8551 Sport- och motionsutbildning"; "'P85510'";5;"85510 Sport- och motionsutbildning"; "'P8552'";4;"8552 Musik- och dansutbildning"; "'P85520'";5;"85520 Musik- och dansutbildning"; "'P8553'";4;"8553 Trafikskoleverksamhet"; "'P85530'";5;"85530 Trafikskoleverksamhet"; "'P8559'";4;"8559 Övrig utbildning"; "'P85591'";5;"85591 Folkhögskolor, medborgarinstitut o.d."; "'P85592'";5;"85592 Utbildningscentraler"; "'P85593'";5;"85593 Språkskolor och -institut"; "'P85599'";5;"85599 Övriga utbildningsenheter"; "'P856'";3;"856 Stödverksamhet för utbildningsväsendet"; "'P8560'";4;"8560 Stödverksamhet för utbildningsväsendet"; "'P85600'";5;"85600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet"; "'Q'";1;"Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88)"; "'QXS13'";9;"Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. offentligt samfund"; "'Q86TQ88'";9;"86-88 Vård och omsorg; sociala tjänster"; "'Q86'";2;"86 Hälso- och sjukvård"; "'Q861'";3;"861 Sluten sjukvård"; "'Q8610'";4;"8610 Sluten sjukvård"; "'Q86101'";5;"86101 Egentliga sjukhustjänster"; "'Q86102'";5;"86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem"; "'Q862'";3;"862 Öppen hälso- och sjukvård, tandvård"; "'Q8621'";4;"8621 Allmänpraktiserande läkarverksamhet"; "'Q86210'";5;"86210 Allmänpraktiserande läkarverksamhet"; "'Q8622'";4;"8622 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård"; "'Q86220'";5;"86220 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård"; "'Q8623'";4;"8623 Tandläkarverksamhet"; "'Q86230'";5;"86230 Tandläkarverksamhet"; "'Q869'";3;"869 Annan hälso- och sjukvård"; "'Q8690'";4;"8690 Annan hälso- och sjukvård"; "'Q86901'";5;"86901 Fysioterapi"; "'Q86902'";5;"86902 Laboratorieundersökningar"; "'Q86903'";5;"86903 Diagnostisk bildbehandling"; "'Q86904'";5;"86904 Sjuktransporttjänster"; "'Q86909'";5;"86909 Andra hälsovårdstjänster"; "'Q87_Q88'";9;"87, 88 Socialtjänster"; "'Q87'";2;"87 Vård och omsorg med boende"; "'Q871'";3;"871 Boende med sjuksköterskevård"; "'Q8710'";4;"8710 Boende med sjuksköterskevård"; "'Q87101'";5;"87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre"; "'Q87102'";5;"87102 Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning)"; "'Q872'";3;"872 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem"; "'Q8720'";4;"8720 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem"; "'Q87201'";5;"87201 Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning"; "'Q87202'";5;"87202 Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder"; "'Q87203'";5;"87203 Anstalter för personer med missbruksproblem"; "'Q87204'";5;"87204 Boende med särskild service för personer med missbruksproblem"; "'Q873'";3;"873 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer"; "'Q8730'";4;"8730 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer"; "'Q87301'";5;"87301 Boende med särskild service för äldre"; "'Q87302'";5;"87302 Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning)"; "'Q879'";3;"879 Annan vård och omsorg med boende"; "'Q8790'";4;"8790 Annan vård och omsorg med boende"; "'Q87901'";5;"87901 Anstalter för barn och unga och professionell familjevård"; "'Q87902'";5;"87902 Mödra- och skyddshem"; "'Q87909'";5;"87909 Andra anstalter och annat boende med särskild service"; "'Q88'";2;"88 Öppna sociala insatser"; "'Q881'";3;"881 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer"; "'Q8810'";4;"8810 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer"; "'Q88101'";5;"88101 Hemservice för äldre och funktionshindrade personer"; "'Q88102'";5;"88102 Dagverksamhet för äldre"; "'Q88103'";5;"88103 Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer"; "'Q88109'";5;"88109 Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer"; "'Q889'";3;"889 Andra öppna sociala insatser"; "'Q8891'";4;"8891 Barndagvård"; "'Q88911'";5;"88911 Barndaghem"; "'Q88919'";5;"88919 Annan barndagvård"; "'Q8899'";4;"8899 Övriga öppna sociala instanser"; "'Q88991'";5;"88991 Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer"; "'Q88992'";5;"88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer"; "'Q88993'";5;"88993 Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem"; "'Q88999'";5;"88999 Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll"; "'RTU'";9;"R-U Kultur, nöje och fritid; övriga tjänster (90-99)"; "'RTT'";9;"R-T Övriga tjänster (90-98)"; "'R_S'";9;"R, S Övriga tjänster (90-96)"; "'R'";1;"R Kultur, nöje och fritid (90-93)"; "'R90TR92'";9;"90-92 Kulturell, spel- och vadhållningsverksamhet"; "'R90_R91'";9;"90, 91 Kulturell verksamhet"; "'R90'";2;"90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet"; "'R900'";3;"900 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet"; "'R9001'";4;"9001 Artistisk verksamhet"; "'R90010'";5;"90010 Artistisk verksamhet"; "'R9002'";4;"9002 Stödtjänster till artistisk verksamhet"; "'R90020'";5;"90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet"; "'R9003'";4;"9003 Litterärt och konstnärligt skapande"; "'R90030'";5;"90030 Litterärt och konstnärligt skapande"; "'R9004'";4;"9004 Drift av teatrar, konserthus o.d."; "'R90040'";5;"90040 Drift av teatrar, konserthus o.d."; "'R91'";2;"91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m."; "'R910'";3;"910 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m."; "'R9101'";4;"9101 Biblioteks- och arkivverksamhet"; "'R91010'";5;"91010 Biblioteks- och arkivverksamhet"; "'R9102'";4;"9102 Museiverksamhet"; "'R91020'";5;"91020 Museiverksamhet"; "'R9103'";4;"9103 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter"; "'R91030'";5;"91030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter"; "'R9104'";4;"9104 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat"; "'R91040'";5;"91040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat"; "'R92_R93'";9;"92, 93 Spel- och vadhållningsverksamhet; sport-, fritids- och nöjesverksamhet"; "'R92'";2;"92 Spel- och vadhållningsverksamhet"; "'R920'";3;"920 Spel- och vadhållningsverksamhet"; "'R9200'";4;"9200 Spel- och vadhållningsverksamhet"; "'R92000'";5;"92000 Spel- och vadhållningsverksamhet"; "'R93'";2;"93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet"; "'R931'";3;"931 Sportverksamhet"; "'R9311'";4;"9311 Drift av sportanläggningar"; "'R93110'";5;"93110 Drift av sportanläggningar"; "'R9312'";4;"9312 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet"; "'R93120'";5;"93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet"; "'R9313'";4;"9313 Drift av gymanläggningar"; "'R93130'";5;"93130 Drift av gymanläggningar"; "'R9319'";4;"9319 Annan sportverksamhet"; "'R93190'";5;"93190 Annan sportverksamhet"; "'R932'";3;"932 Fritids- och nöjesverksamhet"; "'R9321'";4;"9321 Nöjes- och temaparksverksamhet"; "'R93210'";5;"93210 Nöjes- och temaparksverksamhet"; "'R9329'";4;"9329 Övrig fritids- och nöjesverksamhet"; "'R93291'";5;"93291 Skid- och slalomanläggningar"; "'R93299'";5;"93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet"; "'RX'";9;"RX Kultur, nöje och fritid (Ej mer detaljerad nivå)"; "'STU'";9;"S-U Annan serviceverksamhet o.d. (94-99)"; "'S'";1;"S Annan serviceverksamhet (94-96)"; "'S94'";2;"94 Intressebevakning; religiös verksamhet"; "'S941'";3;"941 Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer"; "'S9411'";4;"9411 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer"; "'S94110'";5;"94110 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer"; "'S9412'";4;"9412 Intressebevakning inom yrkesorganisationer"; "'S94120'";5;"94120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer"; "'S942'";3;"942 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer"; "'S9420'";4;"9420 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer"; "'S94200'";5;"94200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer"; "'S949'";3;"949 Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer"; "'S9491'";4;"9491 Verksamhet i religiösa samfund"; "'S94910'";5;"94910 Verksamhet i religiösa samfund"; "'S9492'";4;"9492 Verksamhet i politiska organisationer"; "'S94920'";5;"94920 Verksamhet i politiska organisationer"; "'S9499'";4;"9499 Verksamhet i andra intresseorganisationer"; "'S94991'";5;"94991 Organisationer som betjänar forskning och kultur"; "'S94999'";5;"94999 Övriga organisationer"; "'S95_S96'";9;"95, 96 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar; andra konsumenttjänster"; "'S95'";2;"95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar"; "'S951'";3;"951 Reparation av datorer och kommunikationsutrustning"; "'S9511'";4;"9511 Reparation av datorer och kringutrustning"; "'S95110'";5;"95110 Reparation av datorer och kringutrustning"; "'S9512'";4;"9512 Reparation av kommunikationsutrustning"; "'S95120'";5;"95120 Reparation av kommunikationsutrustning"; "'S952'";3;"952 Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar"; "'S9521'";4;"9521 Reparation av hemelektronik"; "'S95210'";5;"95210 Reparation av hemelektronik"; "'S9522'";4;"9522 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård"; "'S95220'";5;"95220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård"; "'S9523'";4;"9523 Lagning av skodon och lädervaror"; "'S95230'";5;"95230 Lagning av skodon och lädervaror"; "'S9524'";4;"9524 Reparation av möbler och heminredning"; "'S95240'";5;"95240 Reparation av möbler och heminredning"; "'S9525'";4;"9525 Reparation av ur och guldsmedsvaror"; "'S95250'";5;"95250 Reparation av ur och guldsmedsvaror"; "'S9529'";4;"9529 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar"; "'S95290'";5;"95290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar"; "'S96'";2;"96 Andra konsumenttjänster"; "'S960'";3;"960 Andra konsumenttjänster"; "'S9601'";4;"9601 Tvätteriverksamhet"; "'S96011'";5;"96011 Tvätteriverksamhet för företag"; "'S96012'";5;"96012 Tvätteriverksamhet för hushåll"; "'S9602'";4;"9602 Hår- och skönhetsvård"; "'S96021'";5;"96021 Herr- och damfrisering"; "'S96022'";5;"96022 Skönhetsvård"; "'S9603'";4;"9603 Begravningsverksamhet"; "'S96030'";5;"96030 Begravningsverksamhet"; "'S9604'";4;"9604 Kroppsvård"; "'S96040'";5;"96040 Kroppsvård"; "'S9609'";4;"9609 Diverse övriga konsumenttjänster"; "'S96090'";5;"96090 Diverse övriga konsumenttjänster"; "'T'";1;"T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98)"; "'T97_T98'";9;"97-98 Förvärvsarbete i hushåll"; "'T97'";2;"97 Förvärvsarbete i hushåll"; "'T970'";3;"970 Förvärvsarbete i hushåll"; "'T9700'";4;"9700 Förvärvsarbete i hushåll"; "'T97000'";5;"97000 Förvärvsarbete i hushåll"; "'T98'";2;"98 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk"; "'T981'";3;"981 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk"; "'T9810'";4;"9810 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk"; "'T98100'";5;"98100 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk"; "'T982'";3;"982 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk"; "'T9820'";4;"9820 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk"; "'T98200'";5;"98200 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk"; "'U'";1;"U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (99)"; "'U99'";2;"99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'U990'";3;"990 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'U9900'";4;"9900 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'U99000'";5;"99000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d."; "'A_B_DTF_X'";9;"A, B, D, E, F, X Övriga branscher"; "'MIG_CAG'";9;"MIG Investeringsvaror"; "'MIG_DCOG'";9;"MIG Varaktiga konsumtionsvaror"; "'MIG_ING'";9;"MIG Råmaterial och kapitalvaror"; "'MIG_NDCOG'";9;"MIG Andra konsumtionsvaror"; "'MIG_NRG'";9;"MIG Energi"; "'S1313'";9;"S1313 Lokalförvaltning -sektorn"; "'S13131'";9;"S13131 Kommuner -sektorn"; "'S13132'";9;"S13132 Samkommuner -sektorn"; "'S13133'";9;"S13133 Ålands landskapsregering -sektorn"; "'S13139'";9;"S13139 Övriga enheter hänförliga till lokalförvaltning -sektorn"; "'S14'";9;" S14 Hushåll-sektorn"; "'Other'";9;"Övriga näringssgrenar"; "'X'";1;"Okänd"; "'NO'";9;"Inget FO-nummer";