Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Px-kodlistan för näringsgrensindelningen (TOL 2008)

 •  
  • Px-koderna används för presentation av statistiska uppgifter i tabellform. De bygger i allmänhet på standardklassificeringar. Koderna har kompletterats med enhetliga summaklasser och okända klasser samt med egna summaklasser eller kombinationsklasser som statistikgrenarna använder i sina tabeller.

Klasser (1954)


 • A A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) ...
 • A011 011 Odling av ett- och tvååriga växter ...
 • A012 012 Odling av fleråriga växter ...
  • A0121 0121 Odling av druvor ...
   • A01210 01210 Odling av druvor ...
  • A0122 0122 Odling av tropiska och subtropiska frukter ...
   • A01220 01220 Odling av tropiska och subtropiska frukter ...
  • A0123 0123 Odling av citrusfrukter ...
   • A01230 01230 Odling av citrusfrukter ...
  • A0124 0124 Odling av kärnfrukter och stenfrukter ...
   • A01240 01240 Odling av kärnfrukter och stenfrukter ...
  • A0125 0125 Odling av andra frukter, bär samt nötter ...
   • A01250 01250 Odling av andra frukter, bär samt nötter ...
  • A0126 0126 Odling av oljehaltiga frukter ...
   • A01260 01260 Odling av oljehaltiga frukter ...
  • A0127 0127 Odling av växter för dryckesframställning ...
   • A01270 01270 Odling av växter för dryckesframställning ...
  • A0128 0128 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter ...
   • A01280 01280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter ...
  • A0129 0129 Odling av andra fleråriga växter ...
   • A01290 01290 Odling av andra fleråriga växter ...
 • A013 013 Odling av plantskoleväxter ...
 • A014 014 Husdjursskötsel ...
  • A0141 0141 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras ...
   • A01410 01410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras ...
  • A0142 0142 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar ...
   • A01420 01420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar ...
  • A0143 0143 Uppfödning av hästar och andra hästdjur ...
   • A01430 01430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur ...
  • A0144 0144 Uppfödning av kameler och kameldjur ...
   • A01440 01440 Uppfödning av kameler och kameldjur ...
  • A0145 0145 Uppfödning av får och getter ...
   • A01450 01450 Uppfödning av får och getter ...
  • A0146 0146 Uppfödning av svin ...
   • A01461 01461 Grisproduktion ...
   • A01462 01462 Uppfödning av svin som snart skall slaktas ...
  • A0147 0147 Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä ...
   • A01471 01471 Äggproduktion ...
   • A01472 01472 Kycklingproduktion ...
   • A01479 01479 Annan fjäderfäskötsel ...
  • A0149 0149 Uppfödning av andra djur ...
   • A01491 01491 Pälsnäring ...
   • A01492 01492 Renskötsel ...
   • A01499 01499 Annan djurskötsel ...
 • A015 015 Blandat jordbruk ...
 • A016 016 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter ...
 • A017 017 Jakt och service i anslutning härtill ...
  • A0170 0170 Jakt och service i anslutning härtill ...
   • A01700 01700 Jakt och service i anslutning härtill ...
    • A02_A03 02, 03 Skogsbruk; Fiske ...
 • A02 02 Skogsbruk ...
 • A03 03 Fiske och vattenbruk ...
  • A031 031 Fiske ...
   • A0311 0311 Saltvattensfiske ...
    • A03110 03110 Saltvattensfiske ...
   • A0312 0312 Sötvattensfiske ...
    • A03120 03120 Sötvattensfiske ...
  • A032 032 Vattenbruk ...
   • A0321 0321 Fiskodling i saltvatten ...
    • A03210 03210 Fiskodling i saltvatten ...
   • A0322 0322 Fiskodling i sötvatten ...
    • A03220 03220 Fiskodling i sötvatten ...
     • BTSXK B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66) ...
     • BTF B-F Förädling (05-43) ...
     • BTE B-E Hela industrin (05-39) ...
     • BTE_G46_H_JTK_M71TM73 B-E, 46, H, J-K, 71-73 ...
     • BTD_G B-D, G Industri och handel (05-35, 45-47) ...
     • BTD B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (05-35) ...
     • B_C B, C Utvinning av mineral och tillverkning (05-33) ...
     • BTU B-U Brancher ...
 • B B Utvinning av mineral (05-09) ...
  • B05_B06 05, 06 Kolutvinning, utvinning av råpetroleum och naturgas ...
  • B05TB09 05-09 Utvinning av mineral ...
 • B05 05 Kolutvinning ...
  • B051 051 Stenkolsutvinning ...
   • B0510 0510 Stenkolsutvinning ...
    • B05100 05100 Stenkolsutvinning ...
  • B052 052 Brunkolsutvinning ...
   • B0520 0520 Brunkolsutvinning ...
    • B05200 05200 Brunkolsutvinning ...
     • B06TB09 06-09 Utvinning av mineral exkl. kolutvinning ...
     • B06_B09 06, 09 Utvinning av råpetroleum och naturgas; service till utvinning ...
 • B06 06 Utvinning av råpetroleum och naturgas ...
  • B061 061 Utvinning av råpetroleum ...
   • B0610 0610 Utvinning av råpetroleum ...
    • B06100 06100 Utvinning av råpetroleum ...
  • B062 062 Utvinning av naturgas ...
   • B0620 0620 Utvinning av naturgas ...
    • B06200 06200 Utvinning av naturgas ...
 • B07 07 Utvinning av metallmalmer ...
 • B08 08 Annan utvinning av mineral ...
  • B081 081 Utvinning av sand, grus, sten och lera ...
   • B0811 0811 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer ...
    • B08111 08111 Brytning av natursten ...
    • B08112 08112 Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit ...
    • B08113 08113 Brytning av skiffer ...
   • B0812 0812 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin ...
    • B08120 08120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin ...
  • B089 089 Diverse övrig utvinning av mineral ...
   • B0891 0891 Brytning av kemiska mineral ...
    • B08910 08910 Brytning av kemiska mineral ...
   • B0892 0892 Torvutvinning ...
    • B08920 08920 Torvutvinning ...
   • B0893 0893 Saltutvinning ...
    • B08930 08930 Saltutvinning ...
   • B0899 0899 Övrig utvinning av mineral ...
    • B08990 08990 Övrig utvinning av mineral ...
 • B09 09 Service till utvinning ...
  • B091 091 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning ...
   • B0910 0910 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning ...
    • B09100 09100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning ...
  • B099 099 Stödtjänster till annan utvinning ...
   • B0990 0990 Stödtjänster till annan utvinning ...
    • B09900 09900 Stödtjänster till annan utvinning ...
     • CTE C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39) ...
 • C C Tillverkning (10-33) ...
  • C10TC15_C18TC23_C31_C32 10-15, 18-23, 31-32 Övrig industri ...
  • C10TC15_C18_C23_C31TC33 10-15, 18, 23, 31-33 Övrig industri ...
  • C10TC15 10-15 Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder ...
  • C10TC12 10-12 Livsmedelsframställning tillverkning Etc. ...
  • C10_C11 10-11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl ...
 • C10 10 Livsmedelsframställning ...
  • C101 101 Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror ...
  • C102 102 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur ...
   • C1020 1020 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur ...
    • C10200 10200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur ...
  • C103 103 Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker ...
   • C1031 1031 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis ...
    • C10310 10310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis ...
   • C1032 1032 Juice- och safttillverkning ...
    • C10320 10320 Juice- och safttillverkning ...
   • C1039 1039 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker ...
    • C10390 10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker ...
  • C104 104 Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter ...
   • C1041 1041 Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter ...
    • C10410 10410 Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter ...
   • C1042 1042 Matfettstillverkning ...
    • C10420 10420 Matfettstillverkning ...
  • C105 105 Mejerivaru- och glasstillverkning ...
  • C106 106 Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse ...
   • C1061 1061 Tillverkning av kvarnprodukter ...
    • C10610 10610 Tillverkning av kvarnprodukter ...
   • C1062 1062 Stärkelsetillverkning ...
    • C10620 10620 Stärkelsetillverkning ...
  • C107 107 Tillverkning av bageri- och mjölprodukter ...
   • C1071 1071 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk ...
    • C10710 10710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk ...
   • C1072 1072 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk ...
    • C10720 10720 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk ...
   • C1073 1073 Tillverkning av pastaprodukter ...
    • C10730 10730 Tillverkning av pastaprodukter ...
  • C108 108 Annan livsmedelsframställning ...
   • C1081 1081 Sockertillverkning ...
    • C10810 10810 Sockertillverkning ...
   • C1082 1082 Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer ...
    • C10820 10820 Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer ...
   • C1083 1083 Framställning av te och kaffe ...
    • C10830 10830 Framställning av te och kaffe ...
   • C1084 1084 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel ...
    • C10840 10840 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel ...
   • C1085 1085 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter ...
   • C1086 1086 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat ...
    • C10860 10860 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat ...
   • C1089 1089 Framställning av andra livsmedel ...
    • C10890 10890 Framställning av andra livsmedel ...
  • C109 109 Framställning av beredda djurfoder ...
   • C1091 1091 Framställning av beredda fodermedel ...
    • C10910 10910 Framställning av beredda fodermedel ...
   • C1092 1092 Framställning av mat till sällskapsdjur ...
    • C10920 10920 Framställning av mat till sällskapsdjur ...
 • C11 11 Framställning av drycker ...
  • C110 110 Framställning av drycker ...
   • C1101 1101 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker ...
    • C11010 11010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker ...
   • C1102 1102 Framställning av vin från druvor ...
    • C11020 11020 Framställning av vin från druvor ...
   • C1103 1103 Framställning av cider och andra fruktviner ...
    • C11030 11030 Framställning av cider och andra fruktviner ...
   • C1104 1104 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker ...
    • C11040 11040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker ...
   • C1105 1105 Framställning av öl ...
    • C11050 11050 Framställning av öl ...
   • C1106 1106 Framställning av malt ...
    • C11060 11060 Framställning av malt ...
   • C1107 1107 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska ...
    • C11070 11070 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska ...
 • C12 12 Tobaksvarutillverkning ...
  • C120 120 Tobaksvarutillverkning ...
   • C1200 1200 Tobaksvarutillverkning ...
    • C12000 12000 Tobaksvarutillverkning ...
     • C13_C14 13, 14 Textilvaru- och klädertillverkning ...
     • C13_C14_C17_C20_C21_C24TC30 13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) ...
     • C13TC15 13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri ...
     • C13_C14_C16TC18 13, 14, 16-18 Textilvaru- och klädertillverkning; sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion ...
 • C13 13 Textilvarutillverkning ...
 • C14 14 Tillverkning av kläder ...
  • C141 141 Tillverkning av kläder, utom pälsvaror ...
   • C1411 1411 Tillverkning av läder- och skinnkläder ...
    • C14110 14110 Tillverkning av läder- och skinnkläder ...
   • C1412 1412 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder ...
    • C14120 14120 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder ...
   • C1413 1413 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder ...
    • C14130 14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder ...
   • C1414 1414 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar ...
    • C14140 14140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar ...
   • C1419 1419 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör ...
    • C14190 14190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör ...
  • C142 142 Tillverkning av pälsvaror ...
   • C1420 1420 Tillverkning av pälsvaror ...
    • C14200 14200 Tillverkning av pälsvaror ...
  • C143 143 Tillverkning av trikåvaror ...
   • C1431 1431 Tillverkning av strumpor ...
    • C14310 14310 Tillverkning av strumpor ...
   • C1439 1439 Tillverkning av andra trikåvaror ...
    • C14390 14390 Tillverkning av andra trikåvaror ...
     • C15_C23_C27_C31TC33 15, 23, 27, 31-33 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror; tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter; tillverkning av elapparatur; tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater ...
 • C15 15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. ...
  • C151 151 Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning ...
  • C152 152 Tillverkning av skodon ...
   • C1520 1520 Tillverkning av skodon ...
    • C15200 15200 Tillverkning av skodon ...
     • C16TC18 16-18 Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion ...
     • C16_C17 16-17 Skogindustri ...
 • C16 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler ...
 • C17 17 Pappers- och pappersvarutillverkning ...
  • C171 171 Massa-, pappers- och papptillverkning ...
   • C1711 1711 Massatillverkning ...
    • C17110 17110 Massatillverkning ...
   • C1712 1712 Pappers- och papptillverkning ...
    • C17120 17120 Pappers- och papptillverkning ...
  • C172 172 Tillverkning av pappers- och pappvaror ...
 • C18 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar ...
  • C181 181 Grafisk produktion ...
   • C1811 1811 Tryckning av dagstidningar ...
    • C18110 18110 Tryckning av dagstidningar ...
   • C1812 1812 Annan tryckning ...
   • C1813 1813 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) ...
    • C18130 18130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) ...
   • C1814 1814 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning ...
    • C18140 18140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning ...
  • C182 182 Reproduktion av inspelningar ...
   • C1820 1820 Reproduktion av inspelningar ...
    • C18200 18200 Reproduktion av inspelningar ...
     • C19TC23 19-23 Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. ...
     • C19TC22 19-22 Kemisk industri ...
 • C19 19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ...
 • C20 20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter ...
  • C201 201 Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form ...
  • C202 202 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter ...
   • C2020 2020 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter ...
    • C20200 20200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter ...
  • C203 203 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. ...
   • C2030 2030 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. ...
    • C20300 20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. ...
  • C204 204 Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar ...
   • C2041 2041 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel ...
    • C20410 20410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel ...
   • C2042 2042 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar ...
    • C20420 20420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar ...
  • C205 205 Tillverkning av andra kemiska produkter ...
   • C2051 2051 Sprängämnestillverkning ...
    • C20510 20510 Sprängämnestillverkning ...
   • C2052 2052 Tillverkning av lim och gelatin ...
    • C20520 20520 Tillverkning av lim och gelatin ...
   • C2053 2053 Tillverkning av eteriska oljor ...
    • C20530 20530 Tillverkning av eteriska oljor ...
   • C2059 2059 Tillverkning av övriga kemiska produkter ...
    • C20590 20590 Tillverkning av övriga kemiska produkter ...
  • C206 206 Konstfibertillverkning ...
   • C2060 2060 Konstfibertillverkning ...
    • C20600 20600 Konstfibertillverkning ...
 • C21 21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel ...
  • C211 211 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter ...
   • C2110 2110 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter ...
    • C21100 21100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter ...
  • C212 212 Tillverkning av läkemedel ...
   • C2120 2120 Tillverkning av läkemedel ...
    • C21200 21200 Tillverkning av läkemedel ...
     • C22_C23 22, 23 Tillverkning av gummi- och plastvaror samt tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter ...
 • C22 22 Tillverkning av gummi- och plastvaror ...
  • C221 221 Tillverkning av gummivaror ...
   • C2211 2211 Tillverkning av däck och slangar; regummering ...
    • C22110 22110 Tillverkning av däck och slangar; regummering ...
   • C2219 2219 Annan gummivarutillverkning ...
    • C22190 22190 Annan gummivarutillverkning ...
  • C222 222 Plastvarutillverkning ...
   • C2221 2221 Tillverkning av plasthalvfabrikat ...
    • C22210 22210 Tillverkning av plasthalvfabrikat ...
   • C2222 2222 Plastförpackningstillverkning ...
    • C22220 22220 Plastförpackningstillverkning ...
   • C2223 2223 Byggplastvarutillverkning ...
    • C22230 22230 Byggplastvarutillverkning ...
   • C2229 2229 Annan plastvarutillverkning ...
    • C22290 22290 Annan plastvarutillverkning ...
     • C23_C31TC33 23, 31-33 Övrig industri ...
 • C23 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter ...
  • C231 231 Glas- och glasvarutillverkning ...
   • C2311 2311 Framställning av planglas ...
    • C23110 23110 Framställning av planglas ...
   • C2312 2312 Bearbetning av planglas ...
    • C23120 23120 Bearbetning av planglas ...
   • C2313 2313 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas ...
   • C2314 2314 Tillverkning av glasfiber ...
    • C23140 23140 Tillverkning av glasfiber ...
   • C2319 2319 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror ...
    • C23190 23190 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror ...
  • C232 232 Tillverkning av eldfasta produkter ...
  • C233 233 Tillverkning av byggmaterial av lergods ...
   • C2331 2331 Tillverkning av keramiska tegel och plattor ...
    • C23310 23310 Tillverkning av keramiska tegel och plattor ...
   • C2332 2332 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel ...
    • C23320 23320 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel ...
  • C234 234 Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter ...
   • C2341 2341 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar ...
    • C23410 23410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar ...
   • C2342 2342 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar ...
    • C23420 23420 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar ...
   • C2343 2343 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. ...
    • C23430 23430 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. ...
   • C2344 2344 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter ...
    • C23440 23440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter ...
   • C2349 2349 Framställning av andra keramiska produkter ...
    • C23490 23490 Framställning av andra keramiska produkter ...
  • C235 235 Tillverkning av cement, kalk och gips ...
   • C2351 2351 Tillverkning av cement ...
    • C23510 23510 Tillverkning av cement ...
   • C2352 2352 Tillverkning av kalk och gips ...
    • C23520 23520 Tillverkning av kalk och gips ...
  • C236 236 Tillverkning av varor av betong, cement och gips ...
   • C2361 2361 Tillverkning av betongvaror för byggändamål ...
    • C23610 23610 Tillverkning av betongvaror för byggändamål ...
   • C2362 2362 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål ...
   • C2363 2363 Tillverkning av fabriksblandad betong ...
    • C23630 23630 Tillverkning av fabriksblandad betong ...
   • C2364 2364 Tillverkning av murbruk ...
    • C23640 23640 Tillverkning av murbruk ...
   • C2365 2365 Tillverkning av fibercementvaror ...
    • C23650 23650 Tillverkning av fibercementvaror ...
   • C2369 2369 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips ...
    • C23690 23690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips ...
  • C237 237 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten ...
   • C2370 2370 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten ...
    • C23700 23700 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten ...
  • C239 239 Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter ...
   • C2391 2391 Slipmedelstillverkning ...
    • C23910 23910 Slipmedelstillverkning ...
   • C2399 2399 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter ...
    • C23990 23990 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter ...
     • C24TC26_C28 24-26, 28 Metallindustri exkl. tillverkning av elapparatur och transportmedel ...
     • C24TC30_C33 24-30, 33 Metallindustri ...
     • C24TC30 24-30 Metallindustri ...
     • C24_C25_C28TC30_C33 24, 25, 28-30, 33 Metallindustri utom tillverkn. av elapparatur och elektroniska produkter ...
     • C24_C25 24-25 Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater ...
 • C24 24 Stål- och metallframställning ...
  • C241 241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar ...
   • C2410 2410 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar ...
    • C24100 24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar ...
  • C242 242 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål ...
   • C2420 2420 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål ...
    • C24200 24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål ...
  • C243 243 Annan primärbearbetning av stål ...
   • C2431 2431 Tillverkning av kalldragen stålstång ...
    • C24310 24310 Tillverkning av kalldragen stålstång ...
   • C2432 2432 Tillverkning av kallvalsade stålband ...
    • C24320 24320 Tillverkning av kallvalsade stålband ...
   • C2433 2433 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål ...
    • C24330 24330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål ...
   • C2434 2434 Tillverkning av kalldragen ståltråd ...
    • C24340 24340 Tillverkning av kalldragen ståltråd ...
  • C244 244 Framställning av andra metaller än järn ...
   • C2441 2441 Framställning av ädla metaller ...
    • C24410 24410 Framställning av ädla metaller ...
   • C2442 2442 Framställning av aluminium ...
    • C24420 24420 Framställning av aluminium ...
   • C2443 2443 Framställning av bly, zink och tenn ...
    • C24430 24430 Framställning av bly, zink och tenn ...
   • C2444 2444 Framställning av koppar ...
    • C24440 24440 Framställning av koppar ...
   • C2445 2445 Framställning av andra metaller ...
    • C24450 24450 Framställning av andra metaller ...
   • C2446 2446 Tillverkning av kärnbränsle ...
    • C24460 24460 Tillverkning av kärnbränsle ...
  • C245 245 Gjutning av metall ...