Windows-1252;;toimiala_1_20080101 code;level;classificationItemName "'SSSSS'";0;"Näringsgrenindelning total" "'A'";1;"Jordbruk, skogsbruk och fiske" "'01'";2;"Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill" "'011'";3;"Odling av ett- och tvååriga växter" "'0111'";4;"Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter" "'01110'";5;"Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter" "'0112'";4;"Odling av ris" "'01120'";5;"Odling av ris" "'0113'";4;"Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar" "'01131'";5;"Odling av grönsaker på friland (exkl. potatis och sockerbeta)" "'01132'";5;"Odling av grönsaker i växthus" "'01133'";5;"Odling av potatis" "'01134'";5;"Odling av sockerbetor" "'0114'";4;"Odling av sockerrör" "'01140'";5;"Odling av sockerrör" "'0115'";4;"Odling av tobak" "'01150'";5;"Odling av tobak" "'0116'";4;"Odling av fiberväxter" "'01160'";5;"Odling av fiberväxter" "'0119'";4;"Odling av andra ett- och tvååriga växter" "'01191'";5;"Odling av prydnadsväxter" "'01199'";5;"Odling av andra ettåriga växter" "'012'";3;"Odling av fleråriga växter" "'0121'";4;"Odling av druvor" "'01210'";5;"Odling av druvor" "'0122'";4;"Odling av tropiska och subtropiska frukter" "'01220'";5;"Odling av tropiska och subtropiska frukter" "'0123'";4;"Odling av citrusfrukter" "'01230'";5;"Odling av citrusfrukter" "'0124'";4;"Odling av kärnfrukter och stenfrukter" "'01240'";5;"Odling av kärnfrukter och stenfrukter" "'0125'";4;"Odling av andra frukter, bär samt nötter" "'01250'";5;"Odling av andra frukter, bär samt nötter" "'0126'";4;"Odling av oljehaltiga frukter" "'01260'";5;"Odling av oljehaltiga frukter" "'0127'";4;"Odling av växter för dryckesframställning" "'01270'";5;"Odling av växter för dryckesframställning" "'0128'";4;"Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter" "'01280'";5;"Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter" "'0129'";4;"Odling av andra fleråriga växter" "'01290'";5;"Odling av andra fleråriga växter" "'013'";3;"Odling av plantskoleväxter" "'0130'";4;"Odling av plantskoleväxter" "'01300'";5;"Odling av plantskoleväxter" "'014'";3;"Husdjursskötsel" "'0141'";4;"Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras" "'01410'";5;"Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras" "'0142'";4;"Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar" "'01420'";5;"Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar" "'0143'";4;"Uppfödning av hästar och andra hästdjur" "'01430'";5;"Uppfödning av hästar och andra hästdjur" "'0144'";4;"Uppfödning av kameler och kameldjur" "'01440'";5;"Uppfödning av kameler och kameldjur" "'0145'";4;"Uppfödning av får och getter" "'01450'";5;"Uppfödning av får och getter" "'0146'";4;"Uppfödning av svin" "'01461'";5;"Grisproduktion" "'01462'";5;"Uppfödning av svin som snart skall slaktas" "'0147'";4;"Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä" "'01471'";5;"Äggproduktion" "'01472'";5;"Kycklingproduktion" "'01479'";5;"Annan fjäderfäskötsel" "'0149'";4;"Uppfödning av andra djur" "'01491'";5;"Pälsnäring" "'01492'";5;"Renskötsel" "'01499'";5;"Annan djurskötsel" "'015'";3;"Blandat jordbruk" "'0150'";4;"Blandat jordbruk" "'01500'";5;"Blandat jordbruk" "'016'";3;"Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter" "'0161'";4;"Service till växtodling" "'01611'";5;"Stödtjänster till växtodling" "'01612'";5;"Att hålla odlingsmark odlingsbar" "'0162'";4;"Service till husdjursskötsel" "'01620'";5;"Service till husdjursskötsel" "'0163'";4;"Bearbetning av skördade växter" "'01630'";5;"Bearbetning av skördade växter" "'0164'";4;"Bearbetning av utsäde" "'01640'";5;"Bearbetning av utsäde" "'017'";3;"Jakt och service i anslutning härtill" "'0170'";4;"Jakt och service i anslutning härtill" "'01700'";5;"Jakt och service i anslutning härtill" "'02'";2;"Skogsbruk" "'021'";3;"Skogshushållning och skogsskötsel" "'0210'";4;"Skogshushållning och skogsskötsel" "'02100'";5;"Skogshushållning och skogsskötsel" "'022'";3;"Drivning" "'0220'";4;"Drivning" "'02200'";5;"Drivning" "'023'";3;"Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä" "'0230'";4;"Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä" "'02300'";5;"Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä" "'024'";3;"Service till skogsbruk" "'0240'";4;"Service till skogsbruk" "'02400'";5;"Service till skogsbruk" "'03'";2;"Fiske och vattenbruk" "'031'";3;"Fiske" "'0311'";4;"Saltvattensfiske" "'03110'";5;"Saltvattensfiske" "'0312'";4;"Sötvattensfiske" "'03120'";5;"Sötvattensfiske" "'032'";3;"Vattenbruk" "'0321'";4;"Fiskodling i saltvatten" "'03210'";5;"Fiskodling i saltvatten" "'0322'";4;"Fiskodling i sötvatten" "'03220'";5;"Fiskodling i sötvatten" "'B'";1;"Utvinning av mineral" "'05'";2;"Kolutvinning" "'051'";3;"Stenkolsutvinning" "'0510'";4;"Stenkolsutvinning" "'05100'";5;"Stenkolsutvinning" "'052'";3;"Brunkolsutvinning" "'0520'";4;"Brunkolsutvinning" "'05200'";5;"Brunkolsutvinning" "'06'";2;"Utvinning av råpetroleum och naturgas" "'061'";3;"Utvinning av råpetroleum" "'0610'";4;"Utvinning av råpetroleum" "'06100'";5;"Utvinning av råpetroleum" "'062'";3;"Utvinning av naturgas" "'0620'";4;"Utvinning av naturgas" "'06200'";5;"Utvinning av naturgas" "'07'";2;"Utvinning av metallmalmer" "'071'";3;"Järnmalmsutvinning" "'0710'";4;"Järnmalmsutvinning" "'07100'";5;"Järnmalmsutvinning" "'072'";3;"Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm" "'0721'";4;"Utvinning av uran- och toriummalm" "'07210'";5;"Utvinning av uran- och toriummalm" "'0729'";4;"Utvinning av annan malm" "'07290'";5;"Utvinning av annan malm" "'08'";2;"Annan utvinning av mineral" "'081'";3;"Utvinning av sand, grus, sten och lera" "'0811'";4;"Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer" "'08111'";5;"Brytning av natursten" "'08112'";5;"Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit" "'08113'";5;"Brytning av skiffer" "'0812'";4;"Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin" "'08120'";5;"Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin" "'089'";3;"Diverse övrig utvinning av mineral" "'0891'";4;"Brytning av kemiska mineral" "'08910'";5;"Brytning av kemiska mineral" "'0892'";4;"Torvutvinning" "'08920'";5;"Torvutvinning" "'0893'";4;"Saltutvinning" "'08930'";5;"Saltutvinning" "'0899'";4;"Övrig utvinning av mineral" "'08990'";5;"Övrig utvinning av mineral" "'09'";2;"Service till utvinning" "'091'";3;"Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning" "'0910'";4;"Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning" "'09100'";5;"Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning" "'099'";3;"Stödtjänster till annan utvinning" "'0990'";4;"Stödtjänster till annan utvinning" "'09900'";5;"Stödtjänster till annan utvinning" "'C'";1;"Tillverkning" "'10'";2;"Livsmedelsframställning" "'101'";3;"Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror" "'1011'";4;"Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött" "'10110'";5;"Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött" "'1012'";4;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött" "'10120'";5;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött" "'1013'";4;"Charkuteri- och annan köttvarutillverkning" "'10130'";5;"Charkuteri- och annan köttvarutillverkning" "'102'";3;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur" "'1020'";4;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur" "'10200'";5;"Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur" "'103'";3;"Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker" "'1031'";4;"Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis" "'10310'";5;"Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis" "'1032'";4;"Juice- och safttillverkning" "'10320'";5;"Juice- och safttillverkning" "'1039'";4;"Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker" "'10390'";5;"Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker" "'104'";3;"Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter" "'1041'";4;"Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter" "'10410'";5;"Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter" "'1042'";4;"Matfettstillverkning" "'10420'";5;"Matfettstillverkning" "'105'";3;"Mejerivaru- och glasstillverkning" "'1051'";4;"Mejerivarutillverkning" "'10510'";5;"Mejerivarutillverkning" "'1052'";4;"Glasstillverkning" "'10520'";5;"Glasstillverkning" "'106'";3;"Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse" "'1061'";4;"Tillverkning av kvarnprodukter" "'10610'";5;"Tillverkning av kvarnprodukter" "'1062'";4;"Stärkelsetillverkning" "'10620'";5;"Stärkelsetillverkning" "'107'";3;"Tillverkning av bageri- och mjölprodukter" "'1071'";4;"Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk" "'10710'";5;"Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk" "'1072'";4;"Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk" "'10720'";5;"Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk" "'1073'";4;"Tillverkning av pastaprodukter" "'10730'";5;"Tillverkning av pastaprodukter" "'108'";3;"Annan livsmedelsframställning" "'1081'";4;"Sockertillverkning" "'10810'";5;"Sockertillverkning" "'1082'";4;"Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer" "'10820'";5;"Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer" "'1083'";4;"Framställning av te och kaffe" "'10830'";5;"Framställning av te och kaffe" "'1084'";4;"Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel" "'10840'";5;"Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel" "'1085'";4;"Tillverkning av lagad mat och färdigrätter" "'10850'";5;"Tillverkning av lagad mat och färdigrätter" "'1086'";4;"Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat" "'10860'";5;"Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat" "'1089'";4;"Framställning av andra livsmedel" "'10890'";5;"Framställning av andra livsmedel" "'109'";3;"Framställning av beredda djurfoder" "'1091'";4;"Framställning av beredda fodermedel" "'10910'";5;"Framställning av beredda fodermedel" "'1092'";4;"Framställning av mat till sällskapsdjur" "'10920'";5;"Framställning av mat till sällskapsdjur" "'11'";2;"Framställning av drycker" "'110'";3;"Framställning av drycker" "'1101'";4;"Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker" "'11010'";5;"Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker" "'1102'";4;"Framställning av vin från druvor" "'11020'";5;"Framställning av vin från druvor" "'1103'";4;"Framställning av cider och andra fruktviner" "'11030'";5;"Framställning av cider och andra fruktviner" "'1104'";4;"Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker" "'11040'";5;"Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker" "'1105'";4;"Framställning av öl" "'11050'";5;"Framställning av öl" "'1106'";4;"Framställning av malt" "'11060'";5;"Framställning av malt" "'1107'";4;"Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska" "'11070'";5;"Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska" "'12'";2;"Tobaksvarutillverkning" "'120'";3;"Tobaksvarutillverkning" "'1200'";4;"Tobaksvarutillverkning" "'12000'";5;"Tobaksvarutillverkning" "'13'";2;"Textilvarutillverkning" "'131'";3;"Garntillverkning" "'1310'";4;"Garntillverkning" "'13100'";5;"Garntillverkning" "'132'";3;"Vävnadstillverkning" "'1320'";4;"Vävnadstillverkning" "'13200'";5;"Vävnadstillverkning" "'133'";3;"Blekning, färgning och annan textilberedning" "'1330'";4;"Blekning, färgning och annan textilberedning" "'13300'";5;"Blekning, färgning och annan textilberedning" "'139'";3;"Annan textilietillverkning" "'1391'";4;"Tillverkning av trikåväv" "'13910'";5;"Tillverkning av trikåväv" "'1392'";4;"Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror" "'13921'";5;"Tillverkning av inredningstextilier" "'13922'";5;"Tillverkning av presenningar, segel och andra sydda textilprodukter" "'1393'";4;"Tillverkning av mattor" "'13930'";5;"Tillverkning av mattor" "'1394'";4;"Tågvirkes- och bindgarnstillverkning" "'13940'";5;"Tågvirkes- och bindgarnstillverkning" "'1395'";4;"Tillverkning av bondad duk" "'13950'";5;"Tillverkning av bondad duk" "'1396'";4;"Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier" "'13960'";5;"Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier" "'1399'";4;"Övrig textilietillverkning" "'13990'";5;"Övrig textilietillverkning" "'14'";2;"Tillverkning av kläder" "'141'";3;"Tillverkning av kläder, utom pälsvaror" "'1411'";4;"Tillverkning av läder- och skinnkläder" "'14110'";5;"Tillverkning av läder- och skinnkläder" "'1412'";4;"Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder" "'14120'";5;"Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder" "'1413'";4;"Tillverkning av andra gång- och ytterkläder" "'14130'";5;"Tillverkning av andra gång- och ytterkläder" "'1414'";4;"Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar" "'14140'";5;"Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar" "'1419'";4;"Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör" "'14190'";5;"Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör" "'142'";3;"Tillverkning av pälsvaror" "'1420'";4;"Tillverkning av pälsvaror" "'14200'";5;"Tillverkning av pälsvaror" "'143'";3;"Tillverkning av trikåvaror" "'1431'";4;"Tillverkning av strumpor" "'14310'";5;"Tillverkning av strumpor" "'1439'";4;"Tillverkning av andra trikåvaror" "'14390'";5;"Tillverkning av andra trikåvaror" "'15'";2;"Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m." "'151'";3;"Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning" "'1511'";4;"Garvning och annan läderberedning; pälsberedning" "'15110'";5;"Garvning och annan läderberedning; pälsberedning" "'1512'";4;"Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m." "'15120'";5;"Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m." "'152'";3;"Tillverkning av skodon" "'1520'";4;"Tillverkning av skodon" "'15200'";5;"Tillverkning av skodon" "'16'";2;"Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler" "'161'";3;"Sågning och hyvling av trä" "'1610'";4;"Sågning och hyvling av trä" "'16100'";5;"Sågning och hyvling av trä" "'162'";3;"Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d." "'1621'";4;"Tillverkning av faner och träbaserade skivor" "'16211'";5;"Tillverkning av plywood och faner" "'16212'";5;"Tillverkning av spånskivor" "'16213'";5;"Tillverkning av fiberskivor" "'1622'";4;"Tillverkning av sammansatta parkettstavar" "'16220'";5;"Tillverkning av sammansatta parkettstavar" "'1623'";4;"Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier" "'16231'";5;"Tillverkning av trähus" "'16239'";5;"Annan tillverkning av byggnadssnickerier" "'1624'";4;"Träförpackningstillverkning" "'16240'";5;"Träförpackningstillverkning" "'1629'";4;"Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d." "'16290'";5;"Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d." "'17'";2;"Pappers- och pappersvarutillverkning" "'171'";3;"Massa-, pappers- och papptillverkning" "'1711'";4;"Massatillverkning" "'17110'";5;"Massatillverkning" "'1712'";4;"Pappers- och papptillverkning" "'17120'";5;"Pappers- och papptillverkning" "'172'";3;"Tillverkning av pappers- och pappvaror" "'1721'";4;"Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar" "'17211'";5;"Tillverkning av papperssäckar och -påsar" "'17212'";5;"Tillverkning av wellpapp samt pappers- och kartongförpackningar" "'1722'";4;"Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper" "'17220'";5;"Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper" "'1723'";4;"Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d." "'17230'";5;"Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d." "'1724'";4;"Tapettillverkning" "'17240'";5;"Tapettillverkning" "'1729'";4;"Tillverkning av andra pappers- och pappvaror" "'17290'";5;"Tillverkning av andra pappers- och pappvaror" "'18'";2;"Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar" "'181'";3;"Grafisk produktion" "'1811'";4;"Tryckning av dagstidningar" "'18110'";5;"Tryckning av dagstidningar" "'1812'";4;"Annan tryckning" "'18120'";5;"Annan tryckning" "'1813'";4;"Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)" "'18130'";5;"Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)" "'1814'";4;"Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning" "'18140'";5;"Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning" "'182'";3;"Reproduktion av inspelningar" "'1820'";4;"Reproduktion av inspelningar" "'18200'";5;"Reproduktion av inspelningar" "'19'";2;"Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter" "'191'";3;"Tillverkning av stenkolsprodukter" "'1910'";4;"Tillverkning av stenkolsprodukter" "'19100'";5;"Tillverkning av stenkolsprodukter" "'192'";3;"Petroleumraffinering" "'1920'";4;"Petroleumraffinering" "'19200'";5;"Petroleumraffinering" "'20'";2;"Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter" "'201'";3;"Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form" "'2011'";4;"Industrigasframställning" "'20110'";5;"Industrigasframställning" "'2012'";4;"Tillverkning av färgämnen" "'20120'";5;"Tillverkning av färgämnen" "'2013'";4;"Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier" "'20130'";5;"Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier" "'2014'";4;"Tillverkning av andra organiska baskemikalier" "'20140'";5;"Tillverkning av andra organiska baskemikalier" "'2015'";4;"Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter" "'20150'";5;"Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter" "'2016'";4;"Basplastframställning" "'20160'";5;"Basplastframställning" "'2017'";4;"Tillverkning av syntetiskt basgummi" "'20170'";5;"Tillverkning av syntetiskt basgummi" "'202'";3;"Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter" "'2020'";4;"Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter" "'20200'";5;"Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter" "'203'";3;"Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m." "'2030'";4;"Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m." "'20300'";5;"Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m." "'204'";3;"Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar" "'2041'";4;"Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel" "'20410'";5;"Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel" "'2042'";4;"Tillverkning av parfymer och toalettartiklar" "'20420'";5;"Tillverkning av parfymer och toalettartiklar" "'205'";3;"Tillverkning av andra kemiska produkter" "'2051'";4;"Sprängämnestillverkning" "'20510'";5;"Sprängämnestillverkning" "'2052'";4;"Tillverkning av lim och gelatin" "'20520'";5;"Tillverkning av lim och gelatin" "'2053'";4;"Tillverkning av eteriska oljor" "'20530'";5;"Tillverkning av eteriska oljor" "'2059'";4;"Tillverkning av övriga kemiska produkter" "'20590'";5;"Tillverkning av övriga kemiska produkter" "'206'";3;"Konstfibertillverkning" "'2060'";4;"Konstfibertillverkning" "'20600'";5;"Konstfibertillverkning" "'21'";2;"Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel" "'211'";3;"Tillverkning av farmaceutiska basprodukter" "'2110'";4;"Tillverkning av farmaceutiska basprodukter" "'21100'";5;"Tillverkning av farmaceutiska basprodukter" "'212'";3;"Tillverkning av läkemedel" "'2120'";4;"Tillverkning av läkemedel" "'21200'";5;"Tillverkning av läkemedel" "'22'";2;"Tillverkning av gummi- och plastvaror" "'221'";3;"Tillverkning av gummivaror" "'2211'";4;"Tillverkning av däck och slangar; regummering" "'22110'";5;"Tillverkning av däck och slangar; regummering" "'2219'";4;"Annan gummivarutillverkning" "'22190'";5;"Annan gummivarutillverkning" "'222'";3;"Plastvarutillverkning" "'2221'";4;"Tillverkning av plasthalvfabrikat" "'22210'";5;"Tillverkning av plasthalvfabrikat" "'2222'";4;"Plastförpackningstillverkning" "'22220'";5;"Plastförpackningstillverkning" "'2223'";4;"Byggplastvarutillverkning" "'22230'";5;"Byggplastvarutillverkning" "'2229'";4;"Annan plastvarutillverkning" "'22290'";5;"Annan plastvarutillverkning" "'23'";2;"Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter" "'231'";3;"Glas- och glasvarutillverkning" "'2311'";4;"Framställning av planglas" "'23110'";5;"Framställning av planglas" "'2312'";4;"Bearbetning av planglas" "'23120'";5;"Bearbetning av planglas" "'2313'";4;"Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas" "'23130'";5;"Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas" "'2314'";4;"Tillverkning av glasfiber" "'23140'";5;"Tillverkning av glasfiber" "'2319'";4;"Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror" "'23190'";5;"Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror" "'232'";3;"Tillverkning av eldfasta produkter" "'2320'";4;"Tillverkning av eldfasta produkter" "'23200'";5;"Tillverkning av eldfasta produkter" "'233'";3;"Tillverkning av byggmaterial av lergods" "'2331'";4;"Tillverkning av keramiska tegel och plattor" "'23310'";5;"Tillverkning av keramiska tegel och plattor" "'2332'";4;"Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel" "'23320'";5;"Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel" "'234'";3;"Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter" "'2341'";4;"Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar" "'23410'";5;"Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar" "'2342'";4;"Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar" "'23420'";5;"Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar" "'2343'";4;"Tillverkning av keramiska isolatorer o.d." "'23430'";5;"Tillverkning av keramiska isolatorer o.d." "'2344'";4;"Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter" "'23440'";5;"Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter" "'2349'";4;"Framställning av andra keramiska produkter" "'23490'";5;"Framställning av andra keramiska produkter" "'235'";3;"Tillverkning av cement, kalk och gips" "'2351'";4;"Tillverkning av cement" "'23510'";5;"Tillverkning av cement" "'2352'";4;"Tillverkning av kalk och gips" "'23520'";5;"Tillverkning av kalk och gips" "'236'";3;"Tillverkning av varor av betong, cement och gips" "'2361'";4;"Tillverkning av betongvaror för byggändamål" "'23610'";5;"Tillverkning av betongvaror för byggändamål" "'2362'";4;"Tillverkning av gipsvaror för byggändamål" "'23620'";5;"Tillverkning av gipsvaror för byggändamål" "'2363'";4;"Tillverkning av fabriksblandad betong" "'23630'";5;"Tillverkning av fabriksblandad betong" "'2364'";4;"Tillverkning av murbruk" "'23640'";5;"Tillverkning av murbruk" "'2365'";4;"Tillverkning av fibercementvaror" "'23650'";5;"Tillverkning av fibercementvaror" "'2369'";4;"Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips" "'23690'";5;"Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips" "'237'";3;"Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten" "'2370'";4;"Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten" "'23700'";5;"Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten" "'239'";3;"Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter" "'2391'";4;"Slipmedelstillverkning" "'23910'";5;"Slipmedelstillverkning" "'2399'";4;"Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter" "'23990'";5;"Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter" "'24'";2;"Stål- och metallframställning" "'241'";3;"Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar" "'2410'";4;"Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar" "'24100'";5;"Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar" "'242'";3;"Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål" "'2420'";4;"Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål" "'24200'";5;"Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål" "'243'";3;"Annan primärbearbetning av stål" "'2431'";4;"Tillverkning av kalldragen stålstång" "'24310'";5;"Tillverkning av kalldragen stålstång" "'2432'";4;"Tillverkning av kallvalsade stålband" "'24320'";5;"Tillverkning av kallvalsade stålband" "'2433'";4;"Tillverkning av andra kallformade produkter av stål" "'24330'";5;"Tillverkning av andra kallformade produkter av stål" "'2434'";4;"Tillverkning av kalldragen ståltråd" "'24340'";5;"Tillverkning av kalldragen ståltråd" "'244'";3;"Framställning av andra metaller än järn" "'2441'";4;"Framställning av ädla metaller" "'24410'";5;"Framställning av ädla metaller" "'2442'";4;"Framställning av aluminium" "'24420'";5;"Framställning av aluminium" "'2443'";4;"Framställning av bly, zink och tenn" "'24430'";5;"Framställning av bly, zink och tenn" "'2444'";4;"Framställning av koppar" "'24440'";5;"Framställning av koppar" "'2445'";4;"Framställning av andra metaller" "'24450'";5;"Framställning av andra metaller" "'2446'";4;"Tillverkning av kärnbränsle" "'24460'";5;"Tillverkning av kärnbränsle" "'245'";3;"Gjutning av metall" "'2451'";4;"Gjutning av järn" "'24510'";5;"Gjutning av järn" "'2452'";4;"Gjutning av stål" "'24520'";5;"Gjutning av stål" "'2453'";4;"Gjutning av lättmetall" "'24530'";5;"Gjutning av lättmetall" "'2454'";4;"Gjutning av andra metaller" "'24540'";5;"Gjutning av andra metaller" "'25'";2;"Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater" "'251'";3;"Byggnadsmetallvarutillverkning" "'2511'";4;"Tillverkning av metallstommar och delar därav" "'25110'";5;"Tillverkning av metallstommar och delar därav" "'2512'";4;"Tillverkning av dörrar och fönster av metall" "'25120'";5;"Tillverkning av dörrar och fönster av metall" "'252'";3;"Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall" "'2521'";4;"Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning" "'25210'";5;"Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning" "'2529'";4;"Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall" "'25290'";5;"Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall" "'253'";3;"Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning" "'2530'";4;"Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning" "'25300'";5;"Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning" "'254'";3;"Tillverkning av vapen och ammunition" "'2540'";4;"Tillverkning av vapen och ammunition" "'25400'";5;"Tillverkning av vapen och ammunition" "'255'";3;"Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi" "'2550'";4;"Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi" "'25500'";5;"Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi" "'256'";3;"Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten" "'2561'";4;"Beläggning och överdragning av metall" "'25610'";5;"Beläggning och överdragning av metall" "'2562'";4;"Metallegoarbeten" "'25620'";5;"Metallegoarbeten" "'257'";3;"Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror" "'2571'";4;"Tillverkning av bestick" "'25710'";5;"Tillverkning av bestick" "'2572'";4;"Tillverkning av lås och gångjärn" "'25720'";5;"Tillverkning av lås och gångjärn" "'2573'";4;"Tillverkning av verktyg och redskap" "'25730'";5;"Tillverkning av verktyg och redskap" "'259'";3;"Annan metallvarutillverkning" "'2591'";4;"Tillverkning av stålfat o.d. behållare" "'25910'";5;"Tillverkning av stålfat o.d. behållare" "'2592'";4;"Tillverkning av lättmetallförpackningar" "'25920'";5;"Tillverkning av lättmetallförpackningar" "'2593'";4;"Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar" "'25930'";5;"Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar" "'2594'";4;"Tillverkning av nitar och skruvar" "'25940'";5;"Tillverkning av nitar och skruvar" "'2599'";4;"Övrig metallvarutillverkning" "'25990'";5;"Övrig metallvarutillverkning" "'26'";2;"Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik" "'261'";3;"Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort" "'2611'";4;"Tillverkning av elektroniska komponenter" "'26110'";5;"Tillverkning av elektroniska komponenter" "'2612'";4;"Tillverkning av kretskort" "'26120'";5;"Tillverkning av kretskort" "'262'";3;"Tillverkning av datorer och kringutrustning" "'2620'";4;"Tillverkning av datorer och kringutrustning" "'26200'";5;"Tillverkning av datorer och kringutrustning" "'263'";3;"Tillverkning av kommunikationsutrustning" "'2630'";4;"Tillverkning av kommunikationsutrustning" "'26300'";5;"Tillverkning av kommunikationsutrustning" "'264'";3;"Tillverkning av hemelektronik" "'2640'";4;"Tillverkning av hemelektronik" "'26400'";5;"Tillverkning av hemelektronik" "'265'";3;"Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur" "'2651'";4;"Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering" "'26510'";5;"Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering" "'2652'";4;"Urtillverkning" "'26520'";5;"Urtillverkning" "'266'";3;"Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning" "'2660'";4;"Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning" "'26600'";5;"Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning" "'267'";3;"Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning" "'2670'";4;"Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning" "'26700'";5;"Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning" "'268'";3;"Tillverkning av magnetiska och optiska medier" "'2680'";4;"Tillverkning av magnetiska och optiska medier" "'26800'";5;"Tillverkning av magnetiska och optiska medier" "'27'";2;"Tillverkning av elapparatur" "'271'";3;"Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater" "'2711'";4;"Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer" "'27110'";5;"Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer" "'2712'";4;"Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater" "'27120'";5;"Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater" "'272'";3;"Batteri- och ackumulatortillverkning" "'2720'";4;"Batteri- och ackumulatortillverkning" "'27200'";5;"Batteri- och ackumulatortillverkning" "'273'";3;"Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör" "'2731'";4;"Tillverkning av optiska fiberkablar" "'27310'";5;"Tillverkning av optiska fiberkablar" "'2732'";4;"Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar" "'27320'";5;"Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar" "'2733'";4;"Tillverkning av kabeltillbehör" "'27330'";5;"Tillverkning av kabeltillbehör" "'274'";3;"Tillverkning av belysningsarmatur" "'2740'";4;"Tillverkning av belysningsarmatur" "'27400'";5;"Tillverkning av belysningsarmatur" "'275'";3;"Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater" "'2751'";4;"Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater" "'27510'";5;"Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater" "'2752'";4;"Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater" "'27520'";5;"Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater" "'279'";3;"Tillverkning av annan elapparatur" "'2790'";4;"Tillverkning av annan elapparatur" "'27900'";5;"Tillverkning av annan elapparatur" "'28'";2;"Tillverkning av övriga maskiner" "'281'";3;"Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål" "'2811'";4;"Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon" "'28110'";5;"Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon" "'2812'";4;"Tillverkning av fluidteknisk utrustning" "'28120'";5;"Tillverkning av fluidteknisk utrustning" "'2813'";4;"Tillverkning av andra pumpar och kompressorer" "'28130'";5;"Tillverkning av andra pumpar och kompressorer" "'2814'";4;"Tillverkning av andra kranar och ventiler" "'28140'";5;"Tillverkning av andra kranar och ventiler" "'2815'";4;"Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring" "'28150'";5;"Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring" "'282'";3;"Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål" "'2821'";4;"Tillverkning av ugnar och brännare" "'28210'";5;"Tillverkning av ugnar och brännare" "'2822'";4;"Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar" "'28220'";5;"Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar" "'2823'";4;"Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)" "'28230'";5;"Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)" "'2824'";4;"Tillverkning av motordrivna handverktyg" "'28240'";5;"Tillverkning av motordrivna handverktyg" "'2825'";4;"Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll" "'28250'";5;"Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll" "'2829'";4;"Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål" "'28290'";5;"Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål" "'283'";3;"Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner" "'2830'";4;"Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner" "'28300'";5;"Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner" "'284'";3;"Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner" "'2841'";4;"Tillverkning av maskiner för metallbearbetning" "'28410'";5;"Tillverkning av maskiner för metallbearbetning" "'2849'";4;"Tillverkning av övriga verktygsmaskiner" "'28490'";5;"Tillverkning av övriga verktygsmaskiner" "'289'";3;"Tillverkning av andra specialmaskiner" "'2891'";4;"Tillverkning av maskiner för metallurgi" "'28910'";5;"Tillverkning av maskiner för metallurgi" "'2892'";4;"Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner" "'28920'";5;"Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner" "'2893'";4;"Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror" "'28930'";5;"Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror" "'2894'";4;"Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror" "'28940'";5;"Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror" "'2895'";4;"Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp" "'28950'";5;"Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp" "'2896'";4;"Tillverkning av maskiner för gummi och plast" "'28960'";5;"Tillverkning av maskiner för gummi och plast" "'2899'";4;"Tillverkning av övriga specialmaskiner" "'28990'";5;"Tillverkning av övriga specialmaskiner" "'29'";2;"Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar" "'291'";3;"Motorfordonstillverkning" "'2910'";4;"Motorfordonstillverkning" "'29100'";5;"Motorfordonstillverkning" "'292'";3;"Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar" "'2920'";4;"Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar" "'29200'";5;"Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar" "'293'";3;"Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer" "'2931'";4;"Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer" "'29310'";5;"Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer" "'2932'";4;"Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer" "'29320'";5;"Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer" "'30'";2;"Tillverkning av andra transportmedel" "'301'";3;"Skepps- och båtbyggeri" "'3011'";4;"Byggande av fartyg och flytande materiel" "'30110'";5;"Byggande av fartyg och flytande materiel" "'3012'";4;"Byggande av fritidsbåtar" "'30120'";5;"Byggande av fritidsbåtar" "'302'";3;"Tillverkning av rälsfordon" "'3020'";4;"Tillverkning av rälsfordon" "'30200'";5;"Tillverkning av rälsfordon" "'303'";3;"Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d." "'3030'";4;"Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d." "'30300'";5;"Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d." "'304'";3;"Tillverkning av militära stridsfordon" "'3040'";4;"Tillverkning av militära stridsfordon" "'30400'";5;"Tillverkning av militära stridsfordon" "'309'";3;"Övrig tillverkning av transportmedel" "'3091'";4;"Tillverkning av motorcyklar" "'30910'";5;"Tillverkning av motorcyklar" "'3092'";4;"Tillverkning av cyklar och invalidfordon" "'30920'";5;"Tillverkning av cyklar och invalidfordon" "'3099'";4;"Övrig transportmedelstillverkning" "'30990'";5;"Övrig transportmedelstillverkning" "'31'";2;"Tillverkning av möbler" "'310'";3;"Tillverkning av möbler" "'3101'";4;"Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar" "'31010'";5;"Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar" "'3102'";4;"Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar" "'31020'";5;"Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar" "'3103'";4;"Tillverkning av madrasser" "'31030'";5;"Tillverkning av madrasser" "'3109'";4;"Tillverkning av andra möbler" "'31090'";5;"Tillverkning av andra möbler" "'32'";2;"Annan tillverkning" "'321'";3;"Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier" "'3211'";4;"Prägling av mynt" "'32110'";5;"Prägling av mynt" "'3212'";4;"Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror" "'32120'";5;"Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror" "'3213'";4;"Tillverkning av bijouterier o.d." "'32130'";5;"Tillverkning av bijouterier o.d." "'322'";3;"Tillverkning av musikinstrument" "'3220'";4;"Tillverkning av musikinstrument" "'32200'";5;"Tillverkning av musikinstrument" "'323'";3;"Tillverkning av sportartiklar" "'3230'";4;"Tillverkning av sportartiklar" "'32300'";5;"Tillverkning av sportartiklar" "'324'";3;"Tillverkning av spel och leksaker" "'3240'";4;"Tillverkning av spel och leksaker" "'32400'";5;"Tillverkning av spel och leksaker" "'325'";3;"Tillverkning av medicinsk och dental utrustning" "'3250'";4;"Tillverkning av medicinsk och dental utrustning" "'32501'";5;"Tillverkning av medicinsk och dental utrustning (exkl. tandproteser)" "'32502'";5;"Tillverkning av tandproteser, implantat o.d." "'329'";3;"Övrig tillverkning" "'3291'";4;"Tillverkning av borstbinderiarbeten" "'32910'";5;"Tillverkning av borstbinderiarbeten" "'3299'";4;"Diverse övrig tillverkning" "'32991'";5;"Tillverkning av skyddsutrustning" "'32999'";5;"Tillverkning av övriga produkter" "'33'";2;"Reparation och installation av maskiner och apparater" "'331'";3;"Reparation av metallvaror, maskiner och apparater" "'3311'";4;"Reparation av metallvaror" "'33110'";5;"Reparation av metallvaror" "'3312'";4;"Reparation av maskiner" "'33121'";5;"Reparation av maskiner för allmänt bruk" "'33122'";5;"Reparation av jord- och skogsbruksmaskiner" "'33123'";5;"Reparation och underhåll av metallverktygsmaskiner och andra verktygsmaskiner" "'33129'";5;"Reparation av andra specialmaskiner" "'3313'";4;"Reparation av elektronisk och optisk utrustning" "'33130'";5;"Reparation av elektronisk och optisk utrustning" "'3314'";4;"Reparation av elapparatur" "'33140'";5;"Reparation av elapparatur" "'3315'";4;"Reparation och underhåll av fartyg och båtar" "'33150'";5;"Reparation och underhåll av fartyg och båtar" "'3316'";4;"Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster" "'33160'";5;"Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster" "'3317'";4;"Reparation och underhåll av andra transportmedel" "'33170'";5;"Reparation och underhåll av andra transportmedel" "'3319'";4;"Reparation av annan utrustning" "'33190'";5;"Reparation av annan utrustning" "'332'";3;"Installation av industrimaskiner och -utrustning" "'3320'";4;"Installation av industrimaskiner och -utrustning" "'33200'";5;"Installation av industrimaskiner och -utrustning" "'D'";1;"Försörjning av el, gas, värme och kyla" "'35'";2;"Försörjning av el, gas, värme och kyla" "'351'";3;"Generering, överföring och distribution av elkraft" "'3511'";4;"Generering av elektricitet" "'35111'";5;"Generering av elektricitet med vatten- och vindkraft" "'35112'";5;"Särproduktion av elektricitet med värmekraft" "'35113'";5;"Samproduktion av elektricitet och fjärrvärme" "'35114'";5;"Produktion av elektricitet med kärnkraft" "'35115'";5;"Industrins el- och värmeproduktion för eget bruk" "'3512'";4;"Överföring av elektricitet" "'35120'";5;"Överföring av elektricitet" "'3513'";4;"Distribution av elektricitet" "'35130'";5;"Distribution av elektricitet" "'3514'";4;"Handel med elektricitet" "'35140'";5;"Handel med elektricitet" "'352'";3;"Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät" "'3521'";4;"Framställning av gas" "'35210'";5;"Framställning av gas" "'3522'";4;"Distribution av gasformiga bränslen via rörnät" "'35220'";5;"Distribution av gasformiga bränslen via rörnät" "'3523'";4;"Handel med gas via rörnät" "'35230'";5;"Handel med gas via rörnät" "'353'";3;"Försörjning av värme och kyla" "'3530'";4;"Försörjning av värme och kyla" "'35301'";5;"Särproduktion och distribution av fjärrvärme och -kyla" "'35302'";5;"Särproduktion av industrins elektricitet och kyla" "'E'";1;"Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering" "'36'";2;"Vattenförsörjning" "'360'";3;"Vattenförsörjning" "'3600'";4;"Vattenförsörjning" "'36000'";5;"Vattenförsörjning" "'37'";2;"Avloppsrening" "'370'";3;"Avloppsrening" "'3700'";4;"Avloppsrening" "'37000'";5;"Avloppsrening" "'38'";2;"Avfallshantering; återvinning" "'381'";3;"Insamling av avfall" "'3811'";4;"Insamling av icke-farligt avfall" "'38110'";5;"Insamling av icke-farligt avfall" "'3812'";4;"Insamling av farligt avfall" "'38120'";5;"Insamling av farligt avfall" "'382'";3;"Behandling och bortskaffande av avfall" "'3821'";4;"Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall" "'38210'";5;"Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall" "'3822'";4;"Behandling och bortskaffande av farligt avfall" "'38220'";5;"Behandling och bortskaffande av farligt avfall" "'383'";3;"Återvinning" "'3831'";4;"Demontering av uttjänta fordon och maskiner" "'38310'";5;"Demontering av uttjänta fordon och maskiner" "'3832'";4;"Återvinning av källsorterat material" "'38320'";5;"Återvinning av källsorterat material" "'39'";2;"Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning" "'390'";3;"Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning" "'3900'";4;"Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning" "'39000'";5;"Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning" "'F'";1;"Byggverksamhet" "'41'";2;"Byggande av hus" "'411'";3;"Utformning av byggprojekt" "'4110'";4;"Utformning av byggprojekt" "'41100'";5;"Utformning av byggprojekt" "'412'";3;"Byggande av bostadshus och andra byggnader" "'4120'";4;"Byggande av bostadshus och andra byggnader" "'41200'";5;"Byggande av bostadshus och andra byggnader" "'42'";2;"Anläggningsarbeten" "'421'";3;"Anläggning av vägar och järnvägar" "'4211'";4;"Anläggning av vägar och motorvägar" "'42110'";5;"Anläggning av vägar och motorvägar" "'4212'";4;"Anläggning av järnvägar och tunnelbanor" "'42120'";5;"Anläggning av järnvägar och tunnelbanor" "'4213'";4;"Anläggning av broar och tunnlar" "'42130'";5;"Anläggning av broar och tunnlar" "'422'";3;"Allmännyttiga anläggningsarbeten" "'4221'";4;"Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp" "'42210'";5;"Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp" "'4222'";4;"Anläggningsarbeten för el och telekommunikation" "'42220'";5;"Anläggningsarbeten för el och telekommunikation" "'429'";3;"Andra anläggningsarbeten" "'4291'";4;"Vattenbyggnad" "'42910'";5;"Vattenbyggnad" "'4299'";4;"Övriga anläggningsarbeten" "'42991'";5;"Utveckling av och byggherreverksamhet inom anläggningsprojekt" "'42999'";5;"Övrig anläggningsverksamhet" "'43'";2;"Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet" "'431'";3;"Rivning av hus samt mark- och grundarbeten" "'4311'";4;"Rivning av hus och byggnader" "'43110'";5;"Rivning av hus och byggnader" "'4312'";4;"Mark- och grundarbeten" "'43120'";5;"Mark- och grundarbeten" "'4313'";4;"Markundersökning" "'43130'";5;"Markundersökning" "'432'";3;"Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer" "'4321'";4;"Elinstallationer" "'43210'";5;"Elinstallationer" "'4322'";4;"VVS-arbeten" "'43220'";5;"VVS-arbeten" "'4329'";4;"Andra bygginstallationer" "'43291'";5;"Installation av isolering mot värme, ljud och vibrationer" "'43292'";5;"Installation av hissar och rulltrappor" "'43299'";5;"Övriga bygginstallationer" "'433'";3;"Slutbehandling av byggnader" "'4331'";4;"Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten" "'43310'";5;"Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten" "'4332'";4;"Byggnadssnickeriarbeten" "'43320'";5;"Byggnadssnickeriarbeten" "'4333'";4;"Golv- och väggbeläggningsarbeten" "'43330'";5;"Golv- och väggbeläggningsarbeten" "'4334'";4;"Måleri- och glasmästeriarbeten" "'43341'";5;"Måleriarbeten" "'43342'";5;"Glasmästeriarbeten" "'4339'";4;"Annan slutbehandling av byggnader" "'43390'";5;"Annan slutbehandling av byggnader" "'439'";3;"Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet" "'4391'";4;"Takarbeten" "'43910'";5;"Takarbeten" "'4399'";4;"Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet" "'43991'";5;"Uthyrning av byggmaskiner med förare" "'43999'";5;"Annan diverse specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet" "'G'";1;"Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar" "'45'";2;"Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar" "'451'";3;"Handel med motorfordon utom motorcyklar" "'4511'";4;"Handel med personbilar och lätta motorfordon" "'45111'";5;"Partihandel med personbilar och lätta motorfordon" "'45112'";5;"Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon" "'4519'";4;"Handel med övriga motorfordon utom motorcyklar" "'45191'";5;"Partihandel med lastbilar och andra tunga motorfordon" "'45192'";5;"Detaljhandel med husvagnar och övriga motorfordon" "'452'";3;"Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar" "'4520'";4;"Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar" "'45201'";5;"Underhåll och reparation av motorfordon (exkl. däck)" "'45202'";5;"Reparation av däck" "'453'";3;"Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar" "'4531'";4;"Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar" "'45311'";5;"Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon (exkl. däck)" "'45312'";5;"Partihandel med däck" "'4532'";4;"Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar" "'45321'";5;"Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar (exkl. däck)" "'45322'";5;"Detaljhandel med däck" "'454'";3;"Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör" "'4540'";4;"Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör" "'45401'";5;"Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör" "'45402'";5;"Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör" "'45403'";5;"Underhåll och reparation av motorcyklar" "'46'";2;"Parti- och provisionshandel utom med motorfordon" "'461'";3;"Provisionshandel utom med motorfordon" "'4611'";4;"Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat" "'46110'";5;"Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat" "'4612'";4;"Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier" "'46120'";5;"Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier" "'4613'";4;"Provisionshandel med virke och byggmaterial" "'46130'";5;"Provisionshandel med virke och byggmaterial" "'4614'";4;"Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg" "'46140'";5;"Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg" "'4615'";4;"Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror" "'46150'";5;"Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror" "'4616'";4;"Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror" "'46160'";5;"Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror" "'4617'";4;"Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak" "'46170'";5;"Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak" "'4618'";4;"Provisionshandel med annat specialsortiment" "'46181'";5;"Provisionshandel inom pappersbranschen" "'46189'";5;"Övrig provisionshandel med annat specialsortiment" "'4619'";4;"Provisionshandel med blandat sortiment" "'46190'";5;"Provisionshandel med blandat sortiment" "'462'";3;"Partihandel med jordbruksvaror och levande djur" "'4621'";4;"Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder" "'46210'";5;"Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder" "'4622'";4;"Partihandel med blommor och växter" "'46220'";5;"Partihandel med blommor och växter" "'4623'";4;"Partihandel med levande djur" "'46230'";5;"Partihandel med levande djur" "'4624'";4;"Partihandel med hudar, skinn och läder" "'46240'";5;"Partihandel med hudar, skinn och läder" "'463'";3;"Partihandel med livsmedel, drycker och tobak" "'4631'";4;"Partihandel med frukt och grönsaker" "'46310'";5;"Partihandel med frukt och grönsaker" "'4632'";4;"Partihandel med kött och köttvaror" "'46320'";5;"Partihandel med kött och köttvaror" "'4633'";4;"Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett" "'46331'";5;"Partihandel med mejeriprodukter, matolja och matfett" "'46332'";5;"Partihandel med ägg" "'4634'";4;"Partihandel med drycker" "'46340'";5;"Partihandel med drycker" "'4635'";4;"Partihandel med tobak" "'46350'";5;"Partihandel med tobak" "'4636'";4;"Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer" "'46360'";5;"Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer" "'4637'";4;"Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor" "'46370'";5;"Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor" "'4638'";4;"Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur" "'46381'";5;"Partihandel med fisk" "'46382'";5;"Partihandel med naturprodukter" "'46383'";5;"Partihandel med mat för sällskapsdjur" "'46389'";5;"Övrig partihandel med andra livsmedel" "'4639'";4;"Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak" "'46390'";5;"Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak" "'464'";3;"Partihandel med hushållsvaror" "'4641'";4;"Partihandel med textilier" "'46411'";5;"Partihandel med tyger och garn" "'46412'";5;"Partihandel med textilvaror" "'4642'";4;"Partihandel med kläder och skodon" "'46421'";5;"Partihandel med kläder" "'46422'";5;"Partihandel med skodon" "'4643'";4;"Partihandel med hushållsapparater" "'46431'";5;"Partihandel med hushållsapparater samt elartiklar" "'46432'";5;"Partihandel med hemelektronik" "'46433'";5;"Partihandel med fotoutrustning och -tillbehör" "'46434'";5;"Partihandel inom den optiska branschen" "'4644'";4;"Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel" "'46441'";5;"Partihandel med hushållsartiklar och -tillbehör" "'46442'";5;"Partihandel med rengöringsmedel" "'4645'";4;"Partihandel med parfym och kosmetika" "'46450'";5;"Partihandel med parfym och kosmetika" "'4646'";4;"Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror" "'46461'";5;"Partihandel med läkemedel" "'46462'";5;"Partihandel med laboratorie- och sjukvårdsapparater" "'4647'";4;"Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar" "'46470'";5;"Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar" "'4648'";4;"Partihandel med ur och guldsmedsvaror" "'46480'";5;"Partihandel med ur och guldsmedsvaror" "'4649'";4;"Partihandel med andra hushållsvaror" "'46491'";5;"Partihandel med pappers- och kontorsartiklar" "'46492'";5;"Partihandel med böcker" "'46493'";5;"Partihandel med sportartiklar" "'46494'";5;"Partihandel med musikartiklar" "'46495'";5;"Partihandel med båtar och båtlivsartiklar" "'46496'";5;"Partihandel med leksaker och spel" "'46499'";5;"Övrig partihandel med hushållsvaror" "'465'";3;"Partihandel med IT-utrustning" "'4651'";4;"Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara" "'46510'";5;"Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara" "'4652'";4;"Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning" "'46521'";5;"Partihandel med telekommunikationsutrustning" "'46522'";5;"Partihandel med elektroniska komponenter" "'466'";3;"Partihandel med övriga maskiner och utrustning" "'4661'";4;"Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer" "'46610'";5;"Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer" "'4662'";4;"Partihandel med verktygsmaskiner" "'46620'";5;"Partihandel med verktygsmaskiner" "'4663'";4;"Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner" "'46630'";5;"Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner" "'4664'";4;"Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner" "'46640'";5;"Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner" "'4665'";4;"Partihandel med kontorsmöbler" "'46650'";5;"Partihandel med kontorsmöbler" "'4666'";4;"Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning" "'46660'";5;"Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning" "'4669'";4;"Partihandel med andra maskiner och annan utrustning" "'46691'";5;"Partihandel med elartiklar" "'46692'";5;"Partihandel med andra maskiner inom industrin" "'46699'";5;"Partihandel med maskiner och apparater som inte klassificerats på annat håll" "'467'";3;"Annan specialiserad partihandel" "'4671'";4;"Partihandel med bränslen" "'46711'";5;"Partihandel med flytande och gasformiga bränslen" "'46719'";5;"Partihandel med övriga bränslen" "'4672'";4;"Partihandel med metaller och metallmalmer" "'46720'";5;"Partihandel med metaller och metallmalmer" "'4673'";4;"Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods" "'46731'";5;"Partihandel med virkesråvara" "'46732'";5;"Partihandel med virkesprodukter" "'46733'";5;"Partihandel med metall- och mineralprodukter" "'46734'";5;"Partihandel med badrumsmöbler och -tillbehör" "'46735'";5;"Partihandel med golvbeläggningar och tapeter" "'46739'";5;"Allmän partihandel med byggmaterial" "'4674'";4;"Partihandel med järnhandels- och VVS-varor" "'46741'";5;"Partihandel med verktyg och tillbehör" "'46742'";5;"Partihandel med värme-, vatten- och ventilationsanläggningar och -tillbehör" "'4675'";4;"Partihandel med kemiska produkter" "'46750'";5;"Partihandel med kemiska produkter" "'4676'";4;"Partihandel med andra insatsvaror" "'46760'";5;"Partihandel med andra insatsvaror" "'4677'";4;"Partihandel med avfallsprodukter och skrot" "'46770'";5;"Partihandel med avfallsprodukter och skrot" "'469'";3;"Övrig partihandel" "'4690'";4;"Övrig partihandel" "'46901'";5;"Allmän partihandel" "'46909'";5;"Annan diverse partihandel" "'47'";2;"Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar" "'471'";3;"Detaljhandel med brett sortiment" "'4711'";4;"Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak" "'47111'";5;"Stora stormarknader (över 1 000 m²)" "'47112'";5;"Små stormarknader (över 400 m², högst 1 000 m²)" "'47113'";5;"Självbetjäningsaffärer (över 100 m², högst 400 m²)" "'47114'";5;"Livsmedels-, karamellkiosker o.d. (högst 100 m²)" "'4719'";4;"Annan detaljhandel med brett sortiment" "'47191'";5;"Självbetjäningsvaruhus (över 2 500 m²)" "'47192'";5;"Varuhus (över 2 500 m²)" "'47199'";5;"Mindre varuhus och andra icke specialiserade butiker (högst 2 500 m²)" "'472'";3;"Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak" "'4721'";4;"Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker" "'47210'";5;"Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker" "'4722'";4;"Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier" "'47220'";5;"Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier" "'4723'";4;"Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur" "'47230'";5;"Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur" "'4724'";4;"Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer" "'47241'";5;"Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror" "'47242'";5;"Specialiserad butikshandel med sötsaker" "'4725'";4;"Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker" "'47250'";5;"Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker" "'4726'";4;"Specialiserad butikshandel med tobaksvaror" "'47260'";5;"Specialiserad butikshandel med tobaksvaror" "'4729'";4;"Annan specialiserad butikshandel med livsmedel" "'47291'";5;"Glasskiosker" "'47292'";5;"Specialiserad butikshandel med naturprodukter" "'47299'";5;"Annan specialiserad butikshandel med dagligvaror" "'473'";3;"Specialiserad detaljhandel med drivmedel" "'4730'";4;"Specialiserad detaljhandel med drivmedel" "'47301'";5;"Servicestationsverksamhet" "'47302'";5;"Specialiserad detaljhandel med bränslen från automater" "'474'";3;"Specialiserad butikshandel med datorer, ljud-, bild- och telekommunikationsutrustning" "'4741'";4;"Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel" "'47410'";5;"Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel" "'4742'";4;"Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning" "'47420'";5;"Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning" "'4743'";4;"Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning" "'47430'";5;"Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning" "'475'";3;"Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd" "'4751'";4;"Specialiserad butikshandel med textilier" "'47511'";5;"Specialiserad butikshandel med tyger" "'47512'";5;"Specialiserad butikshandel med garner och handarbetstillbehör" "'4752'";4;"Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas" "'47521'";5;"Allmän detaljhandel med järn- och byggmaterial" "'47522'";5;"Specialiserad butikshandel med målarfärger" "'47523'";5;"Specialiserad butikshandel med möbler för köks- och sanitetsutrymmen" "'47529'";5;"Annan specialiserad butikshandel inom järn- och byggbranschen" "'4753'";4;"Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier" "'47531'";5;"Specialiserad butikshandel med mattor och gardiner" "'47532'";5;"Specialiserad butikshandel med tapeter och golvbeläggningar" "'4754'";4;"Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater" "'47540'";5;"Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater" "'4759'";4;"Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar" "'47591'";5;"Specialiserad butikshandel med möbler" "'47592'";5;"Specialiserad butikshandel med elartiklar och belysningsarmaturer" "'47593'";5;"Specialiserad butikshandel med gummi- och plastvaror" "'47594'";5;"Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar" "'47595'";5;"Specialiserad butikshandel med musikinstrument och musikartiklar" "'47596'";5;"Låssmeds- och nyckelaffärer" "'47599'";5;"Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar som inte klassificerats på annat håll" "'476'";3;"Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar" "'4761'";4;"Specialiserad butikshandel med böcker" "'47610'";5;"Specialiserad butikshandel med böcker" "'4762'";4;"Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror" "'47621'";5;"Specialiserad butikshandel med pappers- och kontorsmaterial" "'47622'";5;"Specialiserad butikshandel med tidskrifter och tidningar" "'4763'";4;"Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild" "'47630'";5;"Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild" "'4764'";4;"Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar" "'47641'";5;"Specialiserad butikshandel med sportartiklar och cyklar" "'47642'";5;"Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör" "'4765'";4;"Specialiserad butikshandel med spel och leksaker" "'47650'";5;"Specialiserad butikshandel med spel och leksaker" "'477'";3;"Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror" "'4771'";4;"Specialiserad butikshandel med kläder" "'47711'";5;"Specialiserad butikshandel med damkläder" "'47712'";5;"Specialiserad butikshandel med herrkläder" "'47713'";5;"Specialiserad butikshandel med barnkläder" "'47714'";5;"Specialiserad butikshandel med pälsvaror och läderkläder" "'47715'";5;"Specialiserad butikshandel med mössor och hattar" "'47719'";5;"Allmän detaljhandel med kläder" "'4772'";4;"Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror" "'47721'";5;"Specialiserad butikshandel med skodon" "'47722'";5;"Specialiserad butikshandel med väskor" "'4773'";4;"Apotekshandel" "'47730'";5;"Apotekshandel" "'4774'";4;"Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar" "'47740'";5;"Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar" "'4775'";4;"Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar" "'47750'";5;"Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar" "'4776'";4;"Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön, gödselmedel, sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur" "'47761'";5;"Detaljhandel med blommor" "'47762'";5;"Blomsterkiosker" "'47763'";5;"Specialiserad butikshandel med trädgårdsartiklar" "'47764'";5;"Specialiserad butikshandel med sällskapsdjur, mat och tillbehör till dem" "'4777'";4;"Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken" "'47770'";5;"Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken" "'4778'";4;"Annan specialiserad butikshandel" "'47781'";5;"Konstaffärer" "'47782'";5;"Specialiserad butikshandel med fotoartiklar" "'47783'";5;"Specialiserad butikshandel med optiska artiklar" "'47784'";5;"Specialiserad butikshandel med barnvagnar och -tillbehör" "'47785'";5;"Specialiserad butikshandel med presentartiklar och hobbyartiklar" "'47789'";5;"Annan specialiserad butikshandel med nya varor" "'4779'";4;"Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor" "'47791'";5;"Antikvitetsaffärer" "'47792'";5;"Antikvariat" "'47793'";5;"Auktionskammare" "'47799'";5;"Specialiserad butikshandel med andra begagnade varor" "'478'";3;"Torg- och marknadshandel" "'4781'";4;"Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak" "'47810'";5;"Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak" "'4782'";4;"Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon" "'47820'";5;"Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon" "'4789'";4;"Torg- och marknadshandel med övriga varor" "'47890'";5;"Torg- och marknadshandel med övriga varor" "'479'";3;"Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad" "'4791'";4;"Postorderhandel och detaljhandel på Internet" "'47911'";5;"Postorderhandel och näthandel av böcker, musik- och videoband" "'47912'";5;"Postorderhandel och näthandel av kläder" "'47913'";5;"Postorderhandel och näthandel med brett sortiment" "'47919'";5;"Annan postorderhandel och näthandel" "'4799'";4;"Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad" "'47990'";5;"Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad" "'H'";1;"Transport och magasinering" "'49'";2;"Landtransport; transport i rörsystem" "'491'";3;"Järnvägstransport, passagerartrafik" "'4910'";4;"Järnvägstransport, passagerartrafik" "'49100'";5;"Järnvägstransport, passagerartrafik" "'492'";3;"Järnvägstransport, godstrafik" "'4920'";4;"Järnvägstransport, godstrafik" "'49200'";5;"Järnvägstransport, godstrafik" "'493'";3;"Annan landtransport, passagerartrafik" "'4931'";4;"Kollektivtrafik" "'49310'";5;"Kollektivtrafik" "'4932'";4;"Taxitrafik" "'49320'";5;"Taxitrafik" "'4939'";4;"Annan landtransport av passagerare" "'49391'";5;"Reguljär fjärrtrafik med buss" "'49392'";5;"Chartertrafik med buss" "'49399'";5;"Övrig landtransport, passagerartrafik" "'494'";3;"Vägtransport, godstrafik och flyttjänster" "'4941'";4;"Vägtransport, godstrafik" "'49410'";5;"Vägtransport, godstrafik" "'4942'";4;"Flyttjänster" "'49420'";5;"Flyttjänster" "'495'";3;"Transporter i rörsystem" "'4950'";4;"Transporter i rörsystem" "'49500'";5;"Transporter i rörsystem" "'50'";2;"Sjötransport" "'501'";3;"Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik" "'5010'";4;"Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik" "'50101'";5;"Havssjöfart, passagerartrafik" "'50102'";5;"Kustsjöfart, passagerartrafik" "'502'";3;"Havs- och kustsjöfart, godstrafik" "'5020'";4;"Havs- och kustsjöfart, godstrafik" "'50201'";5;"Havssjöfart, godstrafik" "'50202'";5;"Kustsjöfart, godstrafik" "'503'";3;"Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik" "'5030'";4;"Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik" "'50300'";5;"Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik" "'504'";3;"Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik" "'5040'";4;"Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik" "'50400'";5;"Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik" "'51'";2;"Lufttransport" "'511'";3;"Lufttransport, passagerartrafik" "'5110'";4;"Lufttransport, passagerartrafik" "'51101'";5;"Reguljär lufttransport" "'51102'";5;"Icke-reguljär lufttransport" "'512'";3;"Lufttransport, godstrafik och rymdfart" "'5121'";4;"Lufttransport, godstrafik" "'51210'";5;"Lufttransport, godstrafik" "'5122'";4;"Rymdfart" "'51220'";5;"Rymdfart" "'52'";2;"Magasinering och stödtjänster till transport" "'521'";3;"Magasinering och varulagring" "'5210'";4;"Magasinering och varulagring" "'52100'";5;"Magasinering och varulagring" "'522'";3;"Stödtjänster till transport" "'5221'";4;"Stödtjänster till landtransport" "'52211'";5;"Busstationer" "'52212'";5;"Terminalverksamhet för vägtrafik" "'52213'";5;"Avgiftsbelagd parkering" "'52219'";5;"Övriga stödtjänster till landtransport" "'5222'";4;"Stödtjänster till sjötransport" "'52221'";5;"Hamnar" "'52229'";5;"Övriga stödtjänster till sjötransport" "'5223'";4;"Stödtjänster till lufttransport" "'52230'";5;"Stödtjänster till lufttransport" "'5224'";4;"Godshantering" "'52240'";5;"Godshantering" "'5229'";4;"Övriga stödtjänster till transport" "'52291'";5;"Spedition och befraktning" "'52299'";5;"Annan transportförmedling" "'53'";2;"Post- och kurirverksamhet" "'531'";3;"Postbefordran via nationella posten" "'5310'";4;"Postbefordran via nationella posten" "'53100'";5;"Postbefordran via nationella posten" "'532'";3;"Annan postbefordran samt kurirverksamhet" "'5320'";4;"Annan postbefordran samt kurirverksamhet" "'53200'";5;"Annan postbefordran samt kurirverksamhet" "'I'";1;"Hotell- och restaurangverksamhet" "'55'";2;"Hotell- och logiverksamhet" "'551'";3;"Hotellverksamhet" "'5510'";4;"Hotellverksamhet" "'55101'";5;"Hotell" "'55109'";5;"Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar" "'552'";3;"Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering" "'5520'";4;"Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering" "'55201'";5;"Vandrarhem" "'55209'";5;"Semesterbyar och liknande inkvartering" "'553'";3;"Campingplatsverksamhet" "'5530'";4;"Campingplatsverksamhet" "'55300'";5;"Campingplatsverksamhet" "'559'";3;"Annan logiverksamhet" "'5590'";4;"Annan logiverksamhet" "'55901'";5;"Internat och pensionat" "'55902'";5;"Gårdsturism, bed & breakfast" "'55903'";5;"Uthyrning av semesterstugor" "'55909'";5;"Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll" "'56'";2;"Restaurang-, catering och barverksamhet" "'561'";3;"Restaurangverksamhet" "'5610'";4;"Restaurangverksamhet" "'56101'";5;"Restauranger" "'56102'";5;"Café-restauranger" "'56103'";5;"Matkiosker" "'562'";3;"Cateringverksamhet" "'5621'";4;"Cateringverksamhet vid enskilda evenemang" "'56210'";5;"Cateringverksamhet vid enskilda evenemang" "'5629'";4;"Övrig catering- och centralköksverksamhet" "'56290'";5;"Övrig catering- och centralköksverksamhet" "'563'";3;"Barverksamhet" "'5630'";4;"Barverksamhet" "'56301'";5;"Öl- och drinkbarer" "'56302'";5;"Caféer och kaffebarer" "'J'";1;"Informations- och kommunikationsverksamhet" "'58'";2;"Förlagsverksamhet" "'581'";3;"Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet" "'5811'";4;"Bokutgivning" "'58110'";5;"Bokutgivning" "'5812'";4;"Publicering av kataloger och sändlistor" "'58120'";5;"Publicering av kataloger och sändlistor" "'5813'";4;"Tidningsutgivning" "'58130'";5;"Tidningsutgivning" "'5814'";4;"Utgivning av tidskrifter" "'58141'";5;"Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan" "'58142'";5;"Utgivning av tidskrifter" "'5819'";4;"Annan förlagsverksamhet" "'58190'";5;"Annan förlagsverksamhet" "'582'";3;"Utgivning av programvara" "'5821'";4;"Utgivning av dataspel" "'58210'";5;"Utgivning av dataspel" "'5829'";4;"Utgivning av annan programvara" "'58290'";5;"Utgivning av annan programvara" "'59'";2;"Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning" "'591'";3;"Film-, video- och TV-programverksamhet" "'5911'";4;"Produktion av film, video och TV-program" "'59110'";5;"Produktion av film, video och TV-program" "'5912'";4;"Efterproduktion av film, video och TV-program" "'59120'";5;"Efterproduktion av film, video och TV-program" "'5913'";4;"Film-, video- och TV-programdistribution" "'59130'";5;"Film-, video- och TV-programdistribution" "'5914'";4;"Filmvisning" "'59140'";5;"Filmvisning" "'592'";3;"Ljudinspelning och fonogramutgivning" "'5920'";4;"Ljudinspelning och fonogramutgivning" "'59200'";5;"Ljudinspelning och fonogramutgivning" "'60'";2;"Planering och sändning av program" "'601'";3;"Sändning av radioprogram" "'6010'";4;"Sändning av radioprogram" "'60100'";5;"Sändning av radioprogram" "'602'";3;"Planering av TV-program och sändningsverksamhet" "'6020'";4;"Planering av TV-program och sändningsverksamhet" "'60201'";5;"Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler)" "'60202'";5;"Avgiftsbelagda TV-kanaler" "'61'";2;"Telekommunikation" "'611'";3;"Trådbunden telekommunikation" "'6110'";4;"Trådbunden telekommunikation" "'61100'";5;"Trådbunden telekommunikation" "'612'";3;"Trådlös telekommunikation" "'6120'";4;"Trådlös telekommunikation" "'61200'";5;"Trådlös telekommunikation" "'613'";3;"Telekommunikation via satellit" "'6130'";4;"Telekommunikation via satellit" "'61300'";5;"Telekommunikation via satellit" "'619'";3;"Annan telekommunikation" "'6190'";4;"Annan telekommunikation" "'61900'";5;"Annan telekommunikation" "'62'";2;"IT-tjänster" "'620'";3;"IT-tjänster" "'6201'";4;"Dataprogrammering" "'62010'";5;"Dataprogrammering" "'6202'";4;"IT-konsultverksamhet" "'62020'";5;"IT-konsultverksamhet" "'6203'";4;"Datordrifttjänster" "'62030'";5;"Datordrifttjänster" "'6209'";4;"Andra IT-tjänster" "'62090'";5;"Andra IT-tjänster" "'63'";2;"Informationstjänster" "'631'";3;"Databehandling, hosting o.d.; webbportaler" "'6311'";4;"Databehandling, hosting o.d." "'63110'";5;"Databehandling, hosting o.d." "'6312'";4;"Webbportaler" "'63120'";5;"Webbportaler" "'639'";3;"Andra informationstjänster" "'6391'";4;"Nyhetsservice" "'63910'";5;"Nyhetsservice" "'6399'";4;"Övriga informationstjänster" "'63990'";5;"Övriga informationstjänster" "'K'";1;"Finans- och försäkringsverksamhet" "'64'";2;"Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet" "'641'";3;"Monetär finansförmedling" "'6411'";4;"Centralbanksverksamhet" "'64110'";5;"Centralbanksverksamhet" "'6419'";4;"Annan monetär finansförmedling" "'64190'";5;"Annan monetär finansförmedling" "'642'";3;"Holdingverksamhet" "'6420'";4;"Holdingverksamhet" "'64200'";5;"Holdingverksamhet" "'643'";3;"Fonder och liknande finansiella institut" "'6430'";4;"Fonder och liknande finansiella institut" "'64300'";5;"Fonder och liknande finansiella institut" "'649'";3;"Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet" "'6491'";4;"Finansiell leasing" "'64910'";5;"Finansiell leasing" "'6492'";4;"Annan kreditgivning" "'64920'";5;"Annan kreditgivning" "'6499'";4;"Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet" "'64990'";5;"Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet" "'65'";2;"Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring" "'651'";3;"Försäkring" "'6511'";4;"Livförsäkring" "'65110'";5;"Livförsäkring" "'6512'";4;"Annan försäkring" "'65121'";5;"Skadeförsäkringsbolagens verksamhet" "'65122'";5;"Skadeförsäkringsföreningars verksamhet" "'65129'";5;"Annan skadeförsäkring" "'652'";3;"Återförsäkring" "'6520'";4;"Återförsäkring" "'65200'";5;"Återförsäkring" "'653'";3;"Pensionsfondsverksamhet" "'6530'";4;"Pensionsfondsverksamhet" "'65300'";5;"Pensionsfondsverksamhet" "'66'";2;"Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring" "'661'";3;"Stödtjänster till finansförmedling utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet" "'6611'";4;"Administrativa stödtjänster till finansiella marknader" "'66110'";5;"Administrativa stödtjänster till finansiella marknader" "'6612'";4;"Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare" "'66120'";5;"Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare" "'6619'";4;"Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet" "'66190'";5;"Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet" "'662'";3;"Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet" "'6621'";4;"Risk- och skadebedömning" "'66210'";5;"Risk- och skadebedömning" "'6622'";4;"Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare" "'66220'";5;"Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare" "'6629'";4;"Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet" "'66290'";5;"Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet" "'663'";3;"Fondförvaltning" "'6630'";4;"Fondförvaltning" "'66300'";5;"Fondförvaltning" "'L'";1;"Fastighetsverksamhet" "'68'";2;"Fastighetsverksamhet" "'681'";3;"Handel med egna fastigheter" "'6810'";4;"Handel med egna fastigheter" "'68100'";5;"Handel med egna fastigheter" "'682'";3;"Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter" "'6820'";4;"Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter" "'68201'";5;"Uthyrning av bostäder" "'68202'";5;"Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter" "'68209'";5;"Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter" "'683'";3;"Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag" "'6831'";4;"Fastighetsförmedling" "'68310'";5;"Fastighetsförmedling" "'6832'";4;"Fastighetsförvaltning på uppdrag" "'68320'";5;"Fastighetsförvaltning på uppdrag" "'M'";1;"Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik" "'69'";2;"Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet" "'691'";3;"Juridisk verksamhet" "'6910'";4;"Juridisk verksamhet" "'69101'";5;"Advokatbyråer" "'69102'";5;"Juridiska byråer" "'69103'";5;"Patentbyråer" "'69109'";5;"Övrig juridisk verksamhet" "'692'";3;"Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning" "'6920'";4;"Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning" "'69201'";5;"Bokförings- och bokslutstjänster" "'69202'";5;"Revisionstjänster" "'69209'";5;"Övriga redovisningstjänster" "'70'";2;"Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag" "'701'";3;"Verksamheter som utövas av huvudkontor" "'7010'";4;"Verksamheter som utövas av huvudkontor" "'70100'";5;"Verksamheter som utövas av huvudkontor" "'702'";3;"Konsulttjänster till företag" "'7021'";4;"PR och kommunikation" "'70210'";5;"PR och kommunikation" "'7022'";4;"Konsultverksamhet avseende företags organisation" "'70220'";5;"Konsultverksamhet avseende företags organisation" "'71'";2;"Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys" "'711'";3;"Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d." "'7111'";4;"Arkitektverksamhet" "'71110'";5;"Arkitektverksamhet" "'7112'";4;"Teknisk konsultverksamhet o.d." "'71121'";5;"Samhällsplanering" "'71122'";5;"Tekniska tjänster för anläggningsverksamhet" "'71123'";5;"Konstruktionstekniska tjänster" "'71124'";5;"VVS-teknisk planering" "'71125'";5;"Elteknisk planering" "'71126'";5;"Övriga byggtekniska tjänster" "'71127'";5;"Maskin- och processplanering" "'71129'";5;"Övriga tekniska tjänster" "'712'";3;"Teknisk provning och analys" "'7120'";4;"Teknisk provning och analys" "'71201'";5;"Bilbesiktning" "'71202'";5;"Övrig teknisk provning och analys" "'72'";2;"Vetenskaplig forskning och utveckling" "'721'";3;"Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling" "'7211'";4;"Bioteknisk forskning och utveckling" "'72110'";5;"Bioteknisk forskning och utveckling" "'7219'";4;"Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling" "'72191'";5;"Medicinsk forskning och utveckling" "'72192'";5;"Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling" "'72193'";5;"Teknisk forskning och utveckling" "'722'";3;"Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling" "'7220'";4;"Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling" "'72200'";5;"Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling" "'73'";2;"Reklam och marknadsundersökning" "'731'";3;"Reklamverksamhet" "'7311'";4;"Reklambyråverksamhet o.d." "'73111'";5;"Reklambyråer" "'73112'";5;"Direkt- och utomhusreklam" "'73119'";5;"Andra reklamtjänster" "'7312'";4;"Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning" "'73120'";5;"Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning" "'732'";3;"Marknads- och opinionsundersökning" "'7320'";4;"Marknads- och opinionsundersökning" "'73200'";5;"Marknads- och opinionsundersökning" "'74'";2;"Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik" "'741'";3;"Specialiserad designverksamhet" "'7410'";4;"Specialiserad designverksamhet" "'74101'";5;"Grafisk design" "'74102'";5;"Inredningsplanering" "'74109'";5;"Industriell design o.d." "'742'";3;"Fotoverksamhet" "'7420'";4;"Fotoverksamhet" "'74201'";5;"Fotografiateljéer" "'74202'";5;"Fotoframkallning" "'743'";3;"Översättning och tolkning" "'7430'";4;"Översättning och tolkning" "'74300'";5;"Översättning och tolkning" "'749'";3;"Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik" "'7490'";4;"Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik" "'74901'";5;"Programbyråer och managertjänster" "'74909'";5;"Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik" "'75'";2;"Veterinärverksamhet" "'750'";3;"Veterinärverksamhet" "'7500'";4;"Veterinärverksamhet" "'75000'";5;"Veterinärverksamhet" "'N'";1;"Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster" "'77'";2;"Uthyrning och leasing" "'771'";3;"Uthyrning och leasing av motorfordon" "'7711'";4;"Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon" "'77110'";5;"Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon" "'7712'";4;"Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon" "'77120'";5;"Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon" "'772'";3;"Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk" "'7721'";4;"Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning" "'77210'";5;"Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning" "'7722'";4;"Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor" "'77220'";5;"Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor" "'7729'";4;"Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk" "'77290'";5;"Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk" "'773'";3;"Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar" "'7731'";4;"Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap" "'77310'";5;"Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap" "'7732'";4;"Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner" "'77320'";5;"Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner" "'7733'";4;"Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)" "'77330'";5;"Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)" "'7734'";4;"Uthyrning och leasing av fartyg och båtar" "'77340'";5;"Uthyrning och leasing av fartyg och båtar" "'7735'";4;"Uthyrning och leasing av flygplan" "'77350'";5;"Uthyrning och leasing av flygplan" "'7739'";4;"Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar" "'77390'";5;"Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar" "'774'";3;"Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk" "'7740'";4;"Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk" "'77400'";5;"Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk" "'78'";2;"Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster" "'781'";3;"Arbetsförmedling och rekrytering" "'7810'";4;"Arbetsförmedling och rekrytering" "'78100'";5;"Arbetsförmedling och rekrytering" "'782'";3;"Personaluthyrning" "'7820'";4;"Personaluthyrning" "'78200'";5;"Personaluthyrning" "'783'";3;"Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner" "'7830'";4;"Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner" "'78300'";5;"Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner" "'79'";2;"Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster" "'791'";3;"Resetjänster" "'7911'";4;"Resebyråverksamhet" "'79110'";5;"Resebyråverksamhet" "'7912'";4;"Researrangemang" "'79120'";5;"Researrangemang" "'799'";3;"Turist- och bokningsservice" "'7990'";4;"Turist- och bokningsservice" "'79900'";5;"Turist- och bokningsservice" "'80'";2;"Säkerhets- och bevakningsverksamhet" "'801'";3;"Säkerhetsverksamhet" "'8010'";4;"Säkerhetsverksamhet" "'80100'";5;"Säkerhetsverksamhet" "'802'";3;"Säkerhetssystemtjänster" "'8020'";4;"Säkerhetssystemtjänster" "'80200'";5;"Säkerhetssystemtjänster" "'803'";3;"Spanings- och detektivverksamhet" "'8030'";4;"Spanings- och detektivverksamhet" "'80300'";5;"Spanings- och detektivverksamhet" "'81'";2;"Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor" "'811'";3;"Fastighetsrelaterade stödtjänster" "'8110'";4;"Fastighetsrelaterade stödtjänster" "'81100'";5;"Fastighetsrelaterade stödtjänster" "'812'";3;"Rengöring och lokalvård" "'8121'";4;"Lokalvård" "'81210'";5;"Lokalvård" "'8122'";4;"Rengöring och sotning av byggnader" "'81220'";5;"Rengöring och sotning av byggnader" "'8129'";4;"Annan rengöring" "'81291'";5;"Renhållning av gator och vägar" "'81299'";5;"Andra rengöringstjänster" "'813'";3;"Skötsel och underhåll av grönytor" "'8130'";4;"Skötsel och underhåll av grönytor" "'81300'";5;"Skötsel och underhåll av grönytor" "'82'";2;"Kontorstjänster och andra företagstjänster" "'821'";3;"Kontorstjänster" "'8211'";4;"Kombinerade kontorstjänster" "'82110'";5;"Kombinerade kontorstjänster" "'8219'";4;"Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster" "'82191'";5;"Sekreterartjänster och övriga kontorstjänster" "'82192'";5;"Postningstjänster" "'822'";3;"Callcenterverksamhet" "'8220'";4;"Callcenterverksamhet" "'82200'";5;"Callcenterverksamhet" "'823'";3;"Arrangemang av kongresser och mässor" "'8230'";4;"Arrangemang av kongresser och mässor" "'82300'";5;"Arrangemang av kongresser och mässor" "'829'";3;"Andra företagstjänster" "'8291'";4;"Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet" "'82910'";5;"Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet" "'8292'";4;"Förpackningsverksamhet" "'82920'";5;"Förpackningsverksamhet" "'8299'";4;"Övriga företagstjänster" "'82990'";5;"Övriga företagstjänster" "'O'";1;"Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring" "'84'";2;"Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring" "'841'";3;"Offentlig förvaltning" "'8411'";4;"Övergripande offentlig förvaltning" "'84110'";5;"Övergripande offentlig förvaltning" "'8412'";4;"Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice" "'84121'";5;"Administration av utbildning och kulturärenden" "'84122'";5;"Administration av hälsovård och socialskydd" "'8413'";4;"Administration av näringslivsprogram" "'84130'";5;"Administration av näringslivsprogram" "'842'";3;"Offentliga tjänster" "'8421'";4;"Utrikesförvaltning" "'84210'";5;"Utrikesförvaltning" "'8422'";4;"Totalförsvar" "'84220'";5;"Totalförsvar" "'8423'";4;"Rättskipning" "'84231'";5;"Rättsvård" "'84232'";5;"Fångvård" "'8424'";4;"Polisverksamhet" "'84241'";5;"Polisverksamhet" "'84242'";5;"Gränsbevakning och befolkningsskydd" "'8425'";4;"Brand- och räddningsverksamhet" "'84250'";5;"Brand- och räddningsverksamhet" "'843'";3;"Obligatorisk socialförsäkring" "'8430'";4;"Obligatorisk socialförsäkring" "'84301'";5;"Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet" "'84302'";5;"Lagstadgad arbetspensionsförsäkring" "'84309'";5;"Övrig obligatorisk socialförsäkring" "'P'";1;"Utbildning" "'85'";2;"Utbildning" "'851'";3;"Utbildning på förskolenivå" "'8510'";4;"Utbildning på förskolenivå" "'85100'";5;"Utbildning på förskolenivå" "'852'";3;"Utbildning på lägre grundnivå" "'8520'";4;"Utbildning på lägre grundnivå" "'85200'";5;"Utbildning på lägre grundnivå" "'853'";3;"Utbildning på högre grundnivå och på mellannivå" "'8531'";4;"Utbildning på högre grundnivå och gymnasieutbildning" "'85311'";5;"Utbildning på högre grundnivå" "'85312'";5;"Gymnasieutbildning" "'8532'";4;"Yrkesutbildning på mellannivå" "'85320'";5;"Yrkesutbildning på mellannivå" "'854'";3;"Utbildning på högre nivå" "'8541'";4;"Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning)" "'85410'";5;"Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning)" "'8542'";4;"Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå" "'85420'";5;"Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå" "'855'";3;"Vuxenutbildning och övrig utbildning" "'8551'";4;"Sport- och motionsutbildning" "'85510'";5;"Sport- och motionsutbildning" "'8552'";4;"Musik- och dansutbildning" "'85520'";5;"Musik- och dansutbildning" "'8553'";4;"Trafikskoleverksamhet" "'85530'";5;"Trafikskoleverksamhet" "'8559'";4;"Övrig utbildning" "'85591'";5;"Folkhögskolor, medborgarinstitut o.d." "'85592'";5;"Utbildningscentraler" "'85593'";5;"Språkskolor och -institut" "'85599'";5;"Övriga utbildningsenheter" "'856'";3;"Stödverksamhet för utbildningsväsendet" "'8560'";4;"Stödverksamhet för utbildningsväsendet" "'85600'";5;"Stödverksamhet för utbildningsväsendet" "'Q'";1;"Vård och omsorg; sociala tjänster" "'86'";2;"Hälso- och sjukvård" "'861'";3;"Sluten sjukvård" "'8610'";4;"Sluten sjukvård" "'86101'";5;"Egentliga sjukhustjänster" "'86102'";5;"Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem" "'862'";3;"Öppen hälso- och sjukvård, tandvård" "'8621'";4;"Allmänpraktiserande läkarverksamhet" "'86210'";5;"Allmänpraktiserande läkarverksamhet" "'8622'";4;"Specialistläkarverksamhet inom öppenvård" "'86220'";5;"Specialistläkarverksamhet inom öppenvård" "'8623'";4;"Tandläkarverksamhet" "'86230'";5;"Tandläkarverksamhet" "'869'";3;"Annan hälso- och sjukvård" "'8690'";4;"Annan hälso- och sjukvård" "'86901'";5;"Fysioterapi" "'86902'";5;"Laboratorieundersökningar" "'86903'";5;"Diagnostisk bildbehandling" "'86904'";5;"Sjuktransporttjänster" "'86909'";5;"Andra hälsovårdstjänster" "'87'";2;"Vård och omsorg med boende" "'871'";3;"Boende med sjuksköterskevård" "'8710'";4;"Boende med sjuksköterskevård" "'87101'";5;"Boende med sjuksköterskevård för äldre" "'87102'";5;"Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning)" "'872'";3;"Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem" "'8720'";4;"Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem" "'87201'";5;"Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning" "'87202'";5;"Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder" "'87203'";5;"Anstalter för personer med missbruksproblem" "'87204'";5;"Boende med särskild service för personer med missbruksproblem" "'873'";3;"Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer" "'8730'";4;"Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer" "'87301'";5;"Boende med särskild service för äldre" "'87302'";5;"Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning)" "'879'";3;"Annan vård och omsorg med boende" "'8790'";4;"Annan vård och omsorg med boende" "'87901'";5;"Anstalter för barn och unga och professionell familjevård" "'87902'";5;"Mödra- och skyddshem" "'87909'";5;"Andra anstalter och annat boende med särskild service" "'88'";2;"Öppna sociala insatser" "'881'";3;"Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer" "'8810'";4;"Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer" "'88101'";5;"Hemservice för äldre och funktionshindrade personer" "'88102'";5;"Dagverksamhet för äldre" "'88103'";5;"Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer" "'88109'";5;"Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer" "'889'";3;"Andra öppna sociala insatser" "'8891'";4;"Barndagvård" "'88911'";5;"Barndaghem" "'88919'";5;"Annan barndagvård" "'8899'";4;"Övriga öppna sociala instanser" "'88991'";5;"Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer" "'88992'";5;"Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer" "'88993'";5;"Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem" "'88999'";5;"Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll" "'R'";1;"Kultur, nöje och fritid" "'90'";2;"Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet" "'900'";3;"Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet" "'9001'";4;"Artistisk verksamhet" "'90010'";5;"Artistisk verksamhet" "'9002'";4;"Stödtjänster till artistisk verksamhet" "'90020'";5;"Stödtjänster till artistisk verksamhet" "'9003'";4;"Litterärt och konstnärligt skapande" "'90030'";5;"Litterärt och konstnärligt skapande" "'9004'";4;"Drift av teatrar, konserthus o.d." "'90040'";5;"Drift av teatrar, konserthus o.d." "'91'";2;"Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m." "'910'";3;"Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m." "'9101'";4;"Biblioteks- och arkivverksamhet" "'91010'";5;"Biblioteks- och arkivverksamhet" "'9102'";4;"Museiverksamhet" "'91020'";5;"Museiverksamhet" "'9103'";4;"Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter" "'91030'";5;"Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter" "'9104'";4;"Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat" "'91040'";5;"Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat" "'92'";2;"Spel- och vadhållningsverksamhet" "'920'";3;"Spel- och vadhållningsverksamhet" "'9200'";4;"Spel- och vadhållningsverksamhet" "'92000'";5;"Spel- och vadhållningsverksamhet" "'93'";2;"Sport-, fritids- och nöjesverksamhet" "'931'";3;"Sportverksamhet" "'9311'";4;"Drift av sportanläggningar" "'93110'";5;"Drift av sportanläggningar" "'9312'";4;"Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet" "'93120'";5;"Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet" "'9313'";4;"Drift av gymanläggningar" "'93130'";5;"Drift av gymanläggningar" "'9319'";4;"Annan sportverksamhet" "'93190'";5;"Annan sportverksamhet" "'932'";3;"Fritids- och nöjesverksamhet" "'9321'";4;"Nöjes- och temaparksverksamhet" "'93210'";5;"Nöjes- och temaparksverksamhet" "'9329'";4;"Övrig fritids- och nöjesverksamhet" "'93291'";5;"Skid- och slalomanläggningar" "'93299'";5;"Annan fritids- och nöjesverksamhet" "'S'";1;"Annan serviceverksamhet" "'94'";2;"Intressebevakning; religiös verksamhet" "'941'";3;"Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer" "'9411'";4;"Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer" "'94110'";5;"Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer" "'9412'";4;"Intressebevakning inom yrkesorganisationer" "'94120'";5;"Intressebevakning inom yrkesorganisationer" "'942'";3;"Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer" "'9420'";4;"Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer" "'94200'";5;"Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer" "'949'";3;"Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer" "'9491'";4;"Verksamhet i religiösa samfund" "'94910'";5;"Verksamhet i religiösa samfund" "'9492'";4;"Verksamhet i politiska organisationer" "'94920'";5;"Verksamhet i politiska organisationer" "'9499'";4;"Verksamhet i andra intresseorganisationer" "'94991'";5;"Organisationer som betjänar forskning och kultur" "'94999'";5;"Övriga organisationer" "'95'";2;"Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar" "'951'";3;"Reparation av datorer och kommunikationsutrustning" "'9511'";4;"Reparation av datorer och kringutrustning" "'95110'";5;"Reparation av datorer och kringutrustning" "'9512'";4;"Reparation av kommunikationsutrustning" "'95120'";5;"Reparation av kommunikationsutrustning" "'952'";3;"Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar" "'9521'";4;"Reparation av hemelektronik" "'95210'";5;"Reparation av hemelektronik" "'9522'";4;"Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård" "'95220'";5;"Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård" "'9523'";4;"Lagning av skodon och lädervaror" "'95230'";5;"Lagning av skodon och lädervaror" "'9524'";4;"Reparation av möbler och heminredning" "'95240'";5;"Reparation av möbler och heminredning" "'9525'";4;"Reparation av ur och guldsmedsvaror" "'95250'";5;"Reparation av ur och guldsmedsvaror" "'9529'";4;"Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar" "'95290'";5;"Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar" "'96'";2;"Andra konsumenttjänster" "'960'";3;"Andra konsumenttjänster" "'9601'";4;"Tvätteriverksamhet" "'96011'";5;"Tvätteriverksamhet för företag" "'96012'";5;"Tvätteriverksamhet för hushåll" "'9602'";4;"Hår- och skönhetsvård" "'96021'";5;"Herr- och damfrisering" "'96022'";5;"Skönhetsvård" "'9603'";4;"Begravningsverksamhet" "'96030'";5;"Begravningsverksamhet" "'9604'";4;"Kroppsvård" "'96040'";5;"Kroppsvård" "'9609'";4;"Diverse övriga konsumenttjänster" "'96090'";5;"Diverse övriga konsumenttjänster" "'T'";1;"Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk" "'97'";2;"Förvärvsarbete i hushåll" "'970'";3;"Förvärvsarbete i hushåll" "'9700'";4;"Förvärvsarbete i hushåll" "'97000'";5;"Förvärvsarbete i hushåll" "'98'";2;"Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk" "'981'";3;"Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk" "'9810'";4;"Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk" "'98100'";5;"Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk" "'982'";3;"Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk" "'9820'";4;"Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk" "'98200'";5;"Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk" "'U'";1;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d." "'99'";2;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d." "'990'";3;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d." "'9900'";4;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d." "'99000'";5;"Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d." "'X'";1;"Näringsgrenen okänd" "'00'";2;"Näringsgrenen okänd" "'000'";3;"Näringsgrenen okänd" "'0000'";4;"Näringsgrenen okänd" "'00000'";5;"Näringsgrenen okänd"