code;level;classificationItemName; "'A'";1;"Bostads- och fritidsområden"; "'A1'";2;"Bostadsområden"; "'A11'";3;"Flervåningshusområden"; "'A12'";3;"Småhusområden"; "'A2'";2;"Områden för fritid och turism"; "'A21'";3;"Områden för fritidsbostäder"; "'A22'";3;"Områden för turist- och fritidsanläggningar"; "'A3'";2;"Övriga områden för fritidsfunktioner"; "'A31'";3;"Områden för nöjes- och underhållningstjänster"; "'A32'";3;"Områden för idrotts- och rekreationsanläggningar"; "'A33'";3;"Parker"; "'A34'";3;"Rekreations- och strövområden"; "'B'";1;"Områden för affärsverksamhet, förvaltning och industri"; "'B1'";2;"Områden för affärsverksamhet och förvaltning"; "'B11'";3;"Områden för affärs- och kontorsbyggnader"; "'B12'";3;"Områden för allmänna byggnader"; "'B2'";2;"Industri- och lagerområden"; "'C'";1;"Områden för stödfunktioner"; "'C1'";2;"Trafikområden"; "'C11'";3;"Vägtrafikområden"; "'C12'";3;"Järnvägsområden och övriga områden för spårbunden trafik"; "'C13'";3;"Flygtrafik- och luftfartsområden"; "'C14'";3;"Hamnområden"; "'C15'";3;"Övriga trafikområden"; "'C2'";2;"Områden för samhällsteknisk försörjning"; "'C21'";3;"Områden för miljöförsörjning"; "'C22'";3;"Områden för energiförsörjning"; "'C23'";3;"Områden för vattenförsörjning"; "'C24'";3;"Övriga områden för samhällsteknisk försörjning"; "'D'";1;"Täktområden"; "'D1'";2;"Täktområden"; "'D11'";3;"Bergtäktsområden"; "'D12'";3;"Jordtäktsområden"; "'E'";1;"Jordbruksmarker"; "'E1'";2;"Jordbruksmark som är i bruk"; "'E11'";3;"Åkrar"; "'E12'";3;"Flerårliga vallar och ängar"; "'E13'";3;"Trädgårdsodlingar"; "'E2'";2;"Övrig jordbruksmark"; "'E21'";3;"Jordbruksmark som inte är i bruk"; "'E22'";3;"Bebyggd jordbruksmark"; "'F'";1;"Skogsbruksmarker"; "'F1'";2;"Ekonomiskogar"; "'F11'";3;"Skogsmark"; "'F12'";3;"Tvinmark"; "'F2'";2;"Specialskogar"; "'G'";1;"Övriga marker"; "'G1'";2;"Impediment"; "'G2'";2;"Övriga marker"; "'H'";1;"Vattenområden"; "'H1'";2;"Insjövattenområden"; "'H2'";2;"Havsområden"; "'I'";1;"Områden för specialanvändning"; "'I1'";2;"Skyddsområden"; "'I2'";2;"Specialområden";