Meddelanden

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2024

Fr.o.m. början av år 2024 träder inte en enda kommunsammanslagning eller partiell kommunsammanslagning i kraft. Antalet kommuner i Finland är 309, liksom åren 2021–2023.

Det sker inte heller några ändringar beträffande indelningarna i storområden, landskap, ekonomiska regioner, RFV, NTM-centraler, samarbetsområden eller välfärdsområden. Också den språkliga indelningen, indelningen i polisdistrikt och valkretsklassificeringen förblir oförändrade.


1.1.2024 träder den nya NUTS 2024-indelningen i kraft. Den baserar sig på en regionindelning i enlighet med EU:s NUTS-förordning och i indelningen motsvarar nivå 3 de administrativa ändringar i Finlands nuvarande landskapsindelning som trädde i kraft år 2021 och som omfattade överföring av följande kommuner från ett landskap till ett annat:

 • Heinävesi överfördes från landskapet Södra Savolax till landskapet Norra Karelen (NUTS3, FI1D3).
 • Jorois överfördes från Södra Savolax till Norra Savolax (NUTS3, FI1D2).
 • Itis överfördes från Kymmenedalen till Päijänne-Tavastland (NUTS3, FI1C3).
 • Kuhmois överfördes från Mellersta Finland till Birkaland (NUTS3, FI197).
 • Storkyro överfördes från Österbotten till Södra Österbotten (NUTS3, FI194).

I NUTS 2024-indelningen ändras koderna för följande landskap från koderna i NUTS 2021-indelningen:

 • Södra Österbotten FI194 (gammal kod): FI199 (ny kod)
 • Södra Savolax FI1D1: FI1DA
 • Mellersta Finland FI193: FI198
 • Kymmenedalen FI1C4: FI1C7
 • Birkaland FI197: FI19B
 • Österbotten FI195: FI19A
 • Norra Karelen FI1D3: FI1DC
 • Norra Savolax FI1D2: FI1DB
 • Päijänne-Tavastland FI1C3: FI1C6

I NUTS 2024-indelningen ingår inga ändringar jämfört med NUTS 2021 på nivå 2, dvs. i Finlands storområden.


I den statistiska kommungrupperingen sker tre ändringar:

 • Hollola (098) överförs från grupp 1 (urbana kommuner) till grupp 2 (tätortskommuner).
 • Pedersöre (599) överförs från grupp 3 (landsbygdskommuner) till grupp 2 (tätortskommuner).
 • Rusko (704) överförs från grupp 3 (landsbygdskommuner) till grupp 2 (tätortskommuner).

Eventuella ändringar i pendlingsområdena meddelas senare.


De uppdaterade regionala indelningarna inklusive klassificeringsnycklar finns på klassificeringarnas webbsidor.


Mera information om kommunbaserade regionindelningar: Tero Luhtala, tfn 029 551 3327 och Tesmi Laakso, tfn 029 551 3513, e-post: metatietopalvelut@stat.fi.


Ändringar i regionala indelningar 1.1.2023

Fr.o.m. början av år 2023 träder inte en enda kommunsammanslagning i kraft. Antalet kommuner i Finland är 309, liksom åren 2022 och 2021.

Det sker inte heller några ändringar beträffande indelningarna i storområden, landskap, ekonomiska regioner, RFV, NTM-centraler heller välfärdsområden. Också NUTS-indelningen, den språkliga indelningen och valkretsklassificeringen förblir oförändrade.

Fr.o.m. början av år 2023 träder en partiell kommunsammanslagning i kraft:

 • Haapavesi (071): en fastighet (11 personer) övergår till Nivala (535).

Fem ändringar kommer att göras i den statistiska kommungrupperingen:

 • Hollolla (098) överförs från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 1 (urbana kommuner)
 • Idensalmi (140) överförs från grupp 1 (urbana kommuner) till grupp 2 (tätortskommuner)
 • Larsmo (440) överförs från grupp 3 (landsbygdskommuner) till grupp 1 (urbana kommuner)
 • Sibbo (753) överförs från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 1 (urbana kommuner)
 • Sotkamo (765) överförs från grupp 3 (landsbygdskommuner) till grupp 2 (tätortskommuner).

Som ny regional indelning har en samarbetsområdesindelning publicerats. Indelningens fem samarbetsområden har bildats för samordning, utveckling och samarbete på regional nivå inom social- och hälsovården. Varje välfärdsområde hör i början av 2022 till ett samarbetsområde som fastställs genom förordning. Samarbetsområdena ersätter specialupptagningsområdena inom sjukvården (erva).

Eventuella ändringar i pendlingsområdena meddelas senare.

De uppdaterade regionala indelningarna inklusive klassificeringsnycklar finns på klassificeringarnas webbsidor.

Mera information om kommunbaserade regionindelningar: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695 och Tero Luhtala, tfn 029 551 3327, e-post: metatietopalvelut@stat.fi.

Meddelande 17.2.2022

Sektorindelningen har reviderats: den nya indelningen träder i kraft 2023

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2022

Fr.o.m. början av år 2022 träder inte en enda kommunsammanslagning eller partiell kommunsammanslagning i kraft. Antalet kommuner i Finland är 309, liksom år 2021.

Det sker inte heller några ändringar beträffande indelningarna i storområden, landskap, ekonomiska regioner, RFV och NTM-centraler. Också NUTS-indelningen och den språkliga indelningen förblir oförändrade.

Tre ändringar kommer att göras i den statistiska kommungrupperingen:

 • 098 Hollola överfördes från grupp 1 (urbana kommuner) till grupp 2 (tätortskommuner)
 • 320 Kemijärvi överfördes från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 3 (landsbygdskommuner)
 • 765 Sotkamo överfördes från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 3 (landsbygdskommuner).

I november 2021 publicerade vi som en ny regional indelning en välfärdsområdesindelning som har beretts som ett samarbete mellan Statistikcentralen, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden och de baserar sig på landskapsindelningen. Indelningen omfattar förutom välfärdsområdena också Helsingfors stad och Åland. Välfärdsområdena tar över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets tjänster. Uppgifterna överförs från kommunerna och sjukvårdsdistrikten till välfärdsområdena 1.1.2023.

Eventuella ändringar i pendlingsområdena meddelas senare.

De uppdaterade regionala indelningarna inklusive klassificeringsnycklar finns på klassificeringarnas webbsidor.

Mera information om kommunbaserade regionindelningar: Anne Väänänen tfn 029 551 2695 och Miia Huomo tfn 029 551 3256, e-post: metatietopalvelut@stat.fi.

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2021

I början av år 2021 trädde en ny kommunsammanslagning i kraft:

 • Honkajoki (099) sammanslogs med Kankaanpää (214)

Efter sammanslagningen finns det 309 kommuner i Finland. År 2020 var antalet kommuner 310. Den nya kommunen heter Kankaanpää och dess kommunnummer 214 bibehålls.

I början av år 2021 trädde också en partiell kommunsammanslagning i kraft:

 • Masku (481): en fastighet och en del av en registerenhet (inga personer) anslöts till Nousis (538)

Fem kommuner övergick till ett annat landskap och samtidigt till ett annat NTM-område och en annan ekonomisk region:

 • Heinävesi (090) överfördes
  • från landskapet Södra Savolax (10) till Norra Karelen (12)
  • från Södra Savolax NTM-område (07) till Norra Karelens NTM-område (09)
  • från Nyslotts ekonomiska region (103) till Joensuu ekonomiska region (122)
 • Itis (142) överfördes
  • från landskapet Kymmenedalen (08) till landskapet Päijänne-Tavastland (07)
  • från Sydöstra Finlands NTM-område (06) till Tavastlands NTM-område (04)
  • från Kouvola ekonomiska region (081) till Lahtis ekonomiska region (071)
 • Storkyro (152) överfördes
  • från landskapet Österbotten (15) till landskapet Södra Österbotten (14)
  • från Österbottens NTM-område (12) till Södra Österbottens NTM-område (11)
  • från Kyrönmaa ekonomiska region (151) till Seinäjoki ekonomiska region (142)
 • Jorois (171) överfördes
  • från landskapet Södra Savolax (10) till landskapet Norra Savolax (11)
  • från Södra Savolax NTM-område (07) till Norra Savolax NTM-område (08)
  • från Pieksämäki ekonomiska region (105) till Varkaus ekonomiska region (114)
 • Kuhmois (291) överfördes
  • från landskapet Mellersta Finland (13) till landskapet Birkaland (06)
  • från Mellersta Finlands NTM-central (10) till Birkalands NTM-central (05)
  • från Jämsä ekonomiska region (134) till Tammerfors ekonomiska region (064)

Utöver ovan nämnda överföringar skedde följande ändringar i de ekonomiska regionerna:

 • Laihela (399) flyttades från Kyrönmaa ekonomiska region (151) till Vasa ekonomiska region (152)
 • Kyrönmaa ekonomiska region (151) upphörde att existera

I den statistiska kommungrupperingen skedde tre ändringar:

 • Alavo (010) överfördes från grupp 3 (landsbygdskommuner) till grupp 2 (tätortskommuner)
 • Nakkila (531) överfördes från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 3 (landsbygdskommuner)
 • Suomussalmi (777) överfördes från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 3 (landsbygdskommuner)

Inga ändringar skedde i indelningarna i storområden och RFV. Också klassificeringen av språkförhållande var oförändrad.

I november 2020 ändrades 24 kommuners svenskspråkiga namn så att de motsvarar den förteckning över namnen på finskspråkiga och svenskspråkiga kommuner som upprätthålls av Institutet för de inhemska språken (Kotus).

De uppdaterade regionala indelningarna finns tillgängliga på klassificeringarnas webbsidor fr.o.m. januari 2021.

Mera information om kommunbaserade regionindelningar: Miia Huomo, tfn 029 551 3256 och Anne Väänänen 029 551 2695, e-post: luokitukset@tilastokeskus.fi.

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2020 (15.1.2020)

Fr.o.m. början av år 2020 träder en kommunsammanslagning kraft:

 • Valtimo (911) slås samman med Nurmes (541).

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2019 (25.2.2019)

Fr.o.m. början av år 2019 träder inte en enda kommunsammanslagning eller partiell kommunsammanslagning i kraft. Antalet kommuner i Finland är 311.

Fr.o.m. början av år 2019 tar vi ibruk de engelska översättningarna av landskapen som översättnings- och språktjänsterna vid statsrådets kansli rekommenderar.

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2018 (30.11.2017)

Fr.o.m. början av år 2018 träder inte en enda kommunsammanslagning i kraft: Antalet kommuner i Finland är 311.

Fr.o.m. början av år 2018 träder två partiella kommunsammanslagningar i kraft:

 • Uleåborg (564): 483 fastigheter (varav 25 fastigheter till en del) och 19 andra registreringsenheter (totalt 417 personer) övergick till kommunen Ii (139)
 • Sibbo (753): en fastighet (två personer) övergick till Vanda (092).

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2017 (23.1.2017)

Fr.o.m. början av år 2017 trädde två kommunsammanslagningar i kraft:

 • Luvia (442) sammanslogs med Euraåminne (051)
 • Juankoski (174) sammanslogs med Kuopio (297)

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2016 (1.2.2016)

Fr.o.m. början av år 2016 trädde fyra kommunsammanslagningar i kraft.

 • Jalasjärvi (164) sammanslogs med Kurikka (301)
 • Hämeenkoski (283) sammanslogs med Hollola (098)
 • Kjulo (319) sammanslogs med Säkylä (783)
 • Nastola (532) sammanslogs med Lahtis (398)

Efter sammanslagningarna finns det 313 kommuner i Finland. År 2015 var antalet kommuner 317.

Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2015 har utkommit (10.3.2015 )

Handboken för regional statistikföring, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2015, har utkommit. De regionala ändringar som trädde i kraft 1.1.2015 har beaktats i handboken.

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2015 (10.2.2015)

Fr.o.m. början av år 2015 trädde tre kommunsammanslagningar i kraft.