code;level;classificationItemName; "'SSS'";0;"Totalt"; "'D'";1;"D Varaktig konsumtionsvara"; "'SD'";1;"SD Konsumtionsvaror med medellång"; "'ND'";1;"ND Kortvarig konsumtionsvara"; "'S'";1;"S Tjänster"; "'X'";1;"Okänd";