Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Specialupptagningsområden inom sjukvården

  •  
    • Specialupptagningsområden inom sjukvården består av
      sjukvårdsdistrikten.

      Specialupptagningsområden inom sjukvården avskaffades den 31 december 2022.