code;level;classificationItemName; "'SSS'";0;"HELA LANDET"; "'ksu'";1;"Hela landet"; "'pks'";3;"Huvudstadsregionen"; "'msu'";1;"Hela landet utan Huvudstadsregionen"; "'kas'";3;"Stora städerna (totalt)"; "'muu'";1;"Hela landet utan stora städerna"; "'MK01'";2;"Nyland"; "'M01'";2;"Nyland, utan huvudstadsregionen och ramkommuner"; "'M01-0'";2;"Nyland, utan huvudstadsregionen"; "'M01-1'";2;"Nyland, utan huvudstadsregionen, inre stadsområde"; "'M01-2'";2;"Nyland, utan huvudstadsregionen, övriga område"; "'091'";4;"Helsingfors"; "'091-1'";5;"Helsingfors 1"; "'091-2'";5;"Helsingfors 2"; "'091-3'";5;"Helsingfors 3"; "'091-4'";5;"Helsingfors 4"; "'0911'";5;"Helsingfors-1"; "'0912'";5;"Helsingfors-2"; "'049'";4;"Esbo-Grankulla"; "'049-1'";5;"Esbo-Grankulla 1"; "'049-2'";5;"Esbo-Grankulla 2"; "'049-3'";5;"Esbo-Grankulla 3"; "'0491'";5;"Esbo-Grankulla-1"; "'0492'";5;"Esbo-Grankulla-2"; "'092'";4;"Vanda"; "'092-1'";5;"Vanda 1"; "'092-2'";5;"Vanda 2"; "'092-3'";5;"Vanda 3"; "'0921'";5;"Vanda-1"; "'0922'";5;"Vanda-2"; "'sat'";3;"Ramkommuner"; "'753'";4;"Sibbo"; "'638'";4;"Borgå"; "'106'";4;"Hyvinge"; "'186'";4;"Träskända"; "'245'";4;"Kervo"; "'kih'";3;"Kranskommuner (utanför Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki)"; "'MK02'";2;"Egentliga Finland"; "'M02'";2;"Egentliga Finland, utan Turku"; "'853'";4;"Åbo"; "'853-1'";5;"Åbo 1"; "'853-2'";5;"Åbo 2"; "'853-3'";5;"Åbo 3"; "'8531'";5;"Åbo-1"; "'8532'";5;"Åbo-2"; "'MK04'";2;"Satakunta"; "'M04'";2;"Satakunta, utan Björneborg och Raumo"; "'609'";4;"Björneborg"; "'609-1'";5;"Björneborg 1"; "'609-2'";5;"Björneborg 2"; "'684'";4;"Raumo"; "'MK05'";2;"Egentliga Tavastland"; "'M05'";2;"Egentliga Tavastland, utan Tavastehus and Riihimäki"; "'109'";4;"Tavastehus"; "'109-1'";5;"Tavastehus 1"; "'109-2'";5;"Tavastehus 2"; "'694'";4;"Riihimäki"; "'MK06'";2;"Birkaland"; "'M06'";2;"Birkaland, utan Tammerfors"; "'837'";4;"Tammerfors"; "'837-1'";5;"Tammerfors 1"; "'837-2'";5;"Tammerfors 2"; "'837-3'";5;"Tammerfors 3"; "'8371'";5;"Tammerfors-1"; "'8372'";5;"Tammerfors-2"; "'MK07'";2;"Päijänne-Tavastland"; "'M07'";2;"Päijänne-Tavastland, utan Lahtis"; "'398'";4;"Lahtis"; "'398-1'";5;"Lahtis 1"; "'398-2'";5;"Lahtis 2"; "'MK08'";2;"Kymmenedalen"; "'M08'";2;"Kymmenedalen, utan Kouvola och Kotka"; "'285'";4;"Kotka"; "'285-1'";5;"Kotka 1"; "'285-2'";5;"Kotka 2"; "'286'";4;"Kouvola"; "'MK09'";2;"Södra Karelen"; "'M09'";2;"Södra Karelen, utan Villmanstrand"; "'405'";4;"Villmanstrand"; "'405-1'";5;"Villmanstrand 1"; "'405-2'";5;"Villmanstrand 2"; "'MK10'";2;"Södra Savolax"; "'M10'";2;"Södra Savolax, utan St. Michel"; "'491'";4;"S:t Michel"; "'MK11'";2;"Norra Savolax"; "'M11'";2;"Norra Savolax, utan Kuopio"; "'297'";4;"Kuopio"; "'297-1'";5;"Kuopio 1"; "'297-2'";5;"Kuopio 2"; "'MK12'";2;"Norra Karelen"; "'M12'";2;"Norra Karelen, utan Joensuu"; "'167'";4;"Joensuu"; "'167-1'";5;"Joensuu 1"; "'167-2'";5;"Joensuu 2"; "'MK13'";2;"Mellersta Finland"; "'M13'";2;"Mellersta Finland, utan Jyväskylä"; "'179'";4;"Jyväskylä"; "'179-1'";5;"Jyväskylä 1"; "'179-2'";5;"Jyväskylä 2"; "'1791'";5;"Jyväskylä-1"; "'1792'";5;"Jyväskylä-2"; "'MK14'";2;"Södra Österbotten"; "'M14'";2;"Södra Österbotten, utan Seinäjoki"; "'743'";4;"Seinäjoki"; "'MK15'";2;"Österbotten"; "'M15'";2;"Österbotten, utan Vasa"; "'905'";4;"Vasa"; "'905-1'";5;"Vasa 1"; "'905-2'";5;"Vasa 2"; "'MK16'";2;"Mellersta Österbotten"; "'M16'";2;"Mellersta Österbotten, utan Karleby"; "'272'";4;"Karleby"; "'MK17'";2;"Norra Österbotten"; "'M17'";2;"Norra Österbotten, utan Uleåborg"; "'564'";4;"Uleåborg"; "'564-1'";5;"Uleåborg 1"; "'564-2'";5;"Uleåborg 2"; "'5641'";5;"Uleåborg-1"; "'5642'";5;"Uleåborg-2"; "'MK18'";2;"Kajanaland"; "'M18'";2;"Kajanaland, utan Kajana"; "'205'";4;"Kajana"; "'MK19'";2;"Lappland"; "'M19'";2;"Lappland, Rovaniemi"; "'698'";4;"Rovaniemi"; "'NU1'";1;"Södra Finland, utan Huvudstadsregionen och Åbo"; "'NU1-1'";1;"Södra Finland, utan Nyland och Åbo, inre stadsområde"; "'NU1-2'";1;"Södra Finland, utan Nyland och Åbo, övriga område"; "'NU2'";1;"Västra Finland, utan Tammerfors"; "'NU2-1'";1;"Västra Finland, utan Tammerforso, inre stadsområde"; "'NU2-2'";1;"Västra Finland, utan Tammerfors, övriga område"; "'NU3'";1;"Östra Finland, utan Jyväskylä"; "'NU3-1'";1;"Östra Finland, utan Jyväskylä, inre stadsområde"; "'NU3-2'";1;"Östra Finland, utan Jyväskylä, övriga område"; "'NU4'";1;"Norra Finland, utan Uleåborg"; "'NU4-1'";1;"Norra Finland, utan Uleåborgo, inre stadsområde"; "'NU4-2'";1;"Norra Finland, utan Uleåborg, övriga område"; "'1'";1;"Södra Finland"; "'2'";1;"Västra Finland"; "'3'";1;"Östra Finland"; "'4'";1;"Norra Finland";