Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Regional indelning för bostadspriser

 •  
  • Regional indelning för bostäder år 2020.

Klasser (141)


 • muu Hela landet utan stora städerna ...
 • MK02 Egentliga Finland ...
 • M02 Egentliga Finland, utan Turku ...
 • MK04 Satakunta ...
 • M04 Satakunta, utan Björneborg och Raumo ...
 • MK05 Egentliga Tavastland ...
 • M05 Egentliga Tavastland, utan Tavastehus and Riihimäki ...
 • MK06 Birkaland ...
 • M06 Birkaland, utan Tammerfors ...
 • MK07 Päijänne-Tavastland ...
 • M07 Päijänne-Tavastland, utan Lahtis ...
 • MK08 Kymmenedalen ...
 • M08 Kymmenedalen, utan Kouvola och Kotka ...
 • MK09 Södra Karelen ...
 • M09 Södra Karelen, utan Villmanstrand ...
 • MK10 Södra Savolax ...
 • M10 Södra Savolax, utan St. Michel ...
  • 491 S:t Michel ...
 • MK11 Norra Savolax ...
 • M11 Norra Savolax, utan Kuopio ...
 • MK12 Norra Karelen ...
 • M12 Norra Karelen, utan Joensuu ...
 • MK13 Mellersta Finland ...
 • M13 Mellersta Finland, utan Jyväskylä ...
 • MK14 Södra Österbotten ...
 • M14 Södra Österbotten, utan Seinäjoki ...
  • 743 Seinäjoki ...
 • MK15 Österbotten ...
 • M15 Österbotten, utan Vasa ...
 • MK16 Mellersta Österbotten ...
 • M16 Mellersta Österbotten, utan Karleby ...
  • 272 Karleby ...
 • MK17 Norra Österbotten ...
 • M17 Norra Österbotten, utan Uleåborg ...
 • MK18 Kajanaland ...
 • M18 Kajanaland, utan Kajana ...
  • 205 Kajana ...
 • MK19 Lappland ...
 • M19 Lappland, Rovaniemi ...
  • 698 Rovaniemi ...
 • NU1 Södra Finland, utan Huvudstadsregionen och Åbo ...
 • NU1-1 Södra Finland, utan Nyland och Åbo, inre stadsområde ...
 • NU1-2 Södra Finland, utan Nyland och Åbo, övriga område ...
 • NU2 Västra Finland, utan Tammerfors ...
 • NU2-1 Västra Finland, utan Tammerforso, inre stadsområde ...
 • NU2-2 Västra Finland, utan Tammerfors, övriga område ...
 • NU3 Östra Finland, utan Jyväskylä ...
 • NU3-1 Östra Finland, utan Jyväskylä, inre stadsområde ...
 • NU3-2 Östra Finland, utan Jyväskylä, övriga område ...
 • NU4 Norra Finland, utan Uleåborg ...
 • NU4-1 Norra Finland, utan Uleåborgo, inre stadsområde ...
 • NU4-2 Norra Finland, utan Uleåborg, övriga område ...
 • 1 Södra Finland ...
 • 2 Västra Finland ...
 • 3 Östra Finland ...
 • 4 Norra Finland ...