Korrigering i arbetskraftsundersökningens meddelande 22.11.2022

Trenden för det relativa arbetslöshetstalet har korrigerats i ingressen och huvudpunkterna. Den rätta siffran är 6,9 procent.

Mera information

Pertti Taskinen
överaktuarie
029 551 2690