Voimavarat

Tilastokeskuksen toiminta rahoitetaan valtion budjetista, maksullisella palvelutoiminnalla sekä muilta valtion viranomaisilta ja EU:lta saatavalla rahoituksella. Vuonna 2020 rahoituksesta 75 prosenttia tuli toimintamenomäärärahana eli valtion budjetista. Maksullisen palvelutoiminnan tulojen osuus oli 11 prosenttia ja ulkopuolisen rahoituksen osuus 5 prosenttia. 9 prosenttia rahoituksesta siirtyi edelliseltä vuodelta.

Tilastokeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2020 lopussa 768 henkilöä. Henkilötyövuosien määrä oli 727, joista tiedonkeruussa toimi haastattelijoita 89 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstöstä 60 prosenttia oli naisia. Noin 72 prosenttia henkilöstöstä oli suorittanut vähintään alemman korkea-asteen tutkinnon.

Tilastokeskuksen tunnuslukuja 2018–2020

  2018
milj. euroa
2019
milj. euroa
2020
milj. euroa
RAHOITUS 69,7 66,8 64,9
Toimintamenomääräraha 48,2 48,8 48,7
Edellisvuosilta siirtyneet määrärahat 11,1 7,2 6,0
Maksullisen toiminnan tuotot 8,0 8,3 7,3
Ulkopuolinen rahoitus 2,5 2,5 2,9
MENOT 62,6 60,8 58,8
Siirto seuraavalle vuodelle 7,2 6,0 5,7
  2018 2019 2020
Istuntoja Tilastokeskus.fi-palvelussa / kk 407 000 448 000 541 000
Tilastojulkistukset, kpl 556 545 604
Julkaisujen levikki, kpl 6 300 1 700 4 300
Henkilöstö, henkilötyövuosia 784 755 727