Oma talous -laskuri

Tilastokeskuksen logo

Selvitä, millainen koti­taloutesi talou­del­linen tilanne on mui­hin ver­rat­tuna! Voit ver­rata koti­talou­tesi tuloja, kulu­tusta ja varal­lisuutta mui­hin koti­talouk­siin.

Laskuriin syötettyjä tietoja ei tallenneta, eikä niitä käytetä tilastojen tuottamisessa.

Laskuri koostuu 11 ruudusta. Voit siirtyä ruutujen välillä vierittämällä, alas- ja ylös­näppäimillä tai hipaisulla. Täytä ensin kohdat 1–4, jotta vertailu onnistuu. Tämän jälkeen voit täyttää vapaa­valin­taisesti. Alle­viiva­tuista sanoista aukeaa lisä­tietoja.

Sovellus toimii parhaiten uusimmilla versioilla yleisistä selaimista, kuten Google Chrome ja Firefox. Sovelluksen toimintaa vanhoilla selainversioilla ei voida taata.

1
Kuinka monta jäsentä kotitaloudessasi on?
2
Kuinka moni heistä on alle 14-vuotiaita?
3
Kuinka suuret koti­talou­tesi yhteen­las­ketut nettotulot ovat kuukaudessa?
€/kk
4
Mihin tuloryhmään arvelet oman kotitaloutesi kuuluvan (1 - pienituloisin, 10 - suurituloisin)?
5
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa kotitalouttasi parhaiten?
6
Alla näet väestö­ryhmäsi keski­määräiset kulutus­menot kuukau­dessa koti­taloutta tai kulutus­yksikköä kohti.
7
Kuinka paljon kotitaloutesi käyttää rahaa erilaisiin asioihin kuukaudessa?
8
Kuinka paljon koti­talou­del­lasi on arvi­olta seu­raa­via varal­lisuus­lajeja ja vel­koja yhteensä?
Asuntovelat
Kulutus- ja muut velat
Kotitaloutesi varallisuus velkojen vähentämisen jälkeen on XX euroa. Keskimäärin suomalaisilla kotitalouksilla on varallisuutta velkojen jälkeen YY euroa.
9
Mihin varallisuusryhmään arvelet oman kotitaloutesi kuuluvan (1 - vähävaraisin, 10 - varakkain)?
10
Kotitalouksien vel­ko­jen ja varal­li­suu­den mediaanit suuri­tu­loi­sim­man hen­ki­lön iän mukaan.
11
Miten kotitaloutesi saa tulonsa riittämään tavanomaisiin menoihin?
Kiitos mielenkiinnostasi!

Tämän Oma talous -laskurin tavoitteena oli avata sinulle, millainen oman kotitaloutesi taloudellinen tilanne on verrattuna muihin kotitalouksiin.

Kuinka onnistuimme tavoitteessamme? Anna palautetta oheisella lomakkeella: www.stat.fi/palautelomake

Voit myös tutustua laskurin tietolähteenä oleviin tilastoihin Tilastokeskuksen verkkosivuilla:

Jos haluat lisätietoa aiheesta, ota yhteyttä toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi.