XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Webbskrapning av järnhandlar

Beskrivning av datainsamlingen

Webbskrapning är en datainsamlingsmetod där man med ett särskilt program hämtar webbplatsens källkod och tar ut behövliga uppgifter ur den. Från nätbutiker skrapas månatligen olika uppgifter om egenskaper och pris hos de produkter som finns till salu.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifter samlas in från järnhandlar på nätet

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används vid beräkningen av Byggnadskostnadsindexet fr.o.m. uppgifterna för år 2022.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Om de produkter som finns till salu insamlas bl.a. produktens individuella produktnummer, namn, hierarkiska produktgruppsstruktur och pris. När det gäller identiska produkter får man prispar när man jämför priserna med föregående månad. Utifrån prisparen beräknas den genomsnittliga prisförändringen för produktgruppen.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen