Lisäpalvelut kunnille

Kuntien raportoimat tiedot tietokantapalvelussa

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat talous- ja toimintatiedot on koottu omaan tietokantaansa. Tiedot on kerätty kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tiedonkeruiden yhteydessä.