Anvisningar till uppgiftslämnare i företag och sammanslutningar samt offentlig sektor under coronavirusepidemin

Statistikcentralens datainsamlingar fortgår också under coronavirusepidemin.

Följebrev och koder till enkäterna

Vi sänder en stor del av följebreven till datainsamlingarna som vanligt per post. Vi hoppas att företagen kan läsa posten också i det här exceptionella läget. Om er personal har börjat distansarbeta och ni inte har insamlingsspecifika användningsidentifikationer eller lösenord till ert förfogande, kan ni kontakta Statistikcentralen för att få nya. Det gör ni enklast genom att skicka e-post till oss, se kontaktinformation.

Ifråga om en del av datainsamlingarna kontaktar vi uppgiftslämnarna per e-post. Då skickas användaridentifikationerna och lösenorden av datasäkerhetsskäl separat från meddelandet om datainsamlingen.

Kontaktinformation

Insamlingsspecifik kontaktinformation finns i vänstermenyn på varje enskild datainsamlingssida. Läs mer på datainsamlingssidorna.

Vi betjänar uppgiftslämnarna i allmänna frågor om datainsamlingarna för företag och sammanslutningar på adressen vastaajatuki@stat.fi. Om saken gäller någon viss datainsamling, behöver vi företagets namn och FO-nummer samt namnet på datainsamlingen ifråga. Vi betjänar också på numret 029 551 2222 vardagar kl. 9-15.

Datainsamlingarnas förfallodagar och tilläggstid

Ni kan kontrollera datainsamlingarnas förfallodagar i förfallodagskalendern. Vid behov kan ni be om tilläggstid med svarsblanketten på resp. datainsamlingssida eller genom att vara i kontakt med Statistikcentralen (se kontaktinformation ovan). Tilläggstid kan inte beviljas för månatliga datainsamlingar.

Mera information om besvarande

Om det känns svårt att besvara frågor i det här läget och ni behöver mera information för det, hittar ni det på våra tjänster för företagsuppgiftslämnare.