Datainsamling

Statistikcentralen producerar statistik över nästan 160 olika statistikgrenar. Merparten av datamaterialet för statistiken erhålls ur den offentliga förvaltningens befintliga register. Statistikcentralen samlar också in uppgifter med enkäter och intervjuer i sådana fall då det inte är möjligt att erhålla de uppgifter som behövs på annat sätt.

Med tanke på statistikens tillförlitlighet är det viktigt att så många som möjligt som valts med i undersökningen deltar i datainsamlingen. Genom att delta hjälper du oss att producera högkvalitativ statistik till stöd för beslutsfattande, forskning och samhällsdiskussion. 

Statistikcentralen behandlar alla erhållna uppgifter konfidentiellt. Grunden för behandlingen av personuppgifter är allmänt intresse vid direkt insamling av personuppgifter som anknyter till Statistikcentralens statistikproduktion. Mera information om dataskyddet.

Uppgifterna publiceras i form av statistik och undersökningar, och ingen enskild persons eller enskilt företags svar kan urskiljas ur materialet.

Uppgifternas väg från insamling till statistik

 
Du kan klicka på bilderna för att förstora eller ladda ner en serietidning i

pdf-format. Kai Vainiomäki har tecknad serietidningen.

Sidan 1

Sidan 1

Sidan 2

Sidan 2

Sidan 3

Sidan 3

Sivu 4

Sidan 4