Våra intervjuare

Våra yrkeskunniga intervjuare

Statistikcentralen har omkring 170 statistikintervjuare som gör både telefonintervjuer och besöksintervjuer ansikte mot ansikte. Största delen av statistikintervjuarna är jämnt utspridda i olika delar av Finland. Dessutom finns en telefonintervjucentral med omkring 25 intervjuare på vårt huvudkontor i Helsingfors.

Våra intervjuare har utbildats för uppgiften och är erfarna arbetstagare. Redan vid anställningsförfarandet, som sker i flera etapper, fäster vi särskild vikt vid de arbetssökandes förmåga till samverkan, kundbetjäningsförmåga samt förmåga att utföra krävande intervjuarbete. Nya intervjuare förbereds grundligt för arbetet. För att upprätthålla och utveckla yrkeskunnigheten ordnas regelbundet fortbildning samt undersökningsspecifik utbildning.

Intervjuarnas arbete uppföljs kontinuerligt och systematiskt. På så sätt kan vi garantera att intervjuarnas arbete och de insamlade uppgifterna är högklassiga. Intervjuarna, såsom de andra anställda vid Statistikcentralen, undertecknar ett sekretessavtal. Att värna om datasekretess är en grundförutsättning för hela Statistikcentralens verksamhet.

Statistikcentralen är den enda finländska myndigheten som grundats för statistikföring. Statistikcentralen sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden. Vi gör inte kommersiella undersökningar eller mätningar av partiernas väljarstöd.

Hur vet jag att intervjuaren arbetar för Statistikcentralen?

Statistikcentralen underrättar uppgiftslämnarna om undersökningen på förhand - per brev eller e-post. Statistikcentralens intervjuare presenterar sig alltid då han/hon tar kontakt. Vid besöksintervjuer som görs ansikte mot ansikte har intervjuaren med sig sitt personkort med foto. Kontaktinformation angående undersökningen finns också i brevet eller e-posten du har fått.

Om du vill kan du försäkra dig om saken genom att ringa Statistikcentralens telefonintervjucentral tfn  0800 09191 eller via email haastattelut@tilastokeskus.fi eller genom att kontakta experten vid intervjudatainsamling:

 1. Besöks- och telefonintervjuer (huvudstadsregionen):
  planerare Johanna Kuttila, telefon 029 551 6817
 2. Besöks- och telefonintervjuer (Andra Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Åland):
  planerare Essi Myrsky, telefon 029 516 310
 3. Besöks- och telefonintervjuer (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Karelen):
  planerare Marjaana Nieminen, telefon 029 551 3877
 4. Besöks- och telefonintervjuer (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland):
  planerare Laura Eiden, telefon 029 516 416
 5. Besöks- och telefonintervjuer (Birkaland, Mellersta Finland och Norra Savolax):
  planerare Tytti Valmari, telefon 029 551 3474
 6. Telefonintervjuer:

planerare Veli-Mikko Palovaara, telefon 029 551 3587
telefonintervjucentralen, jour, telefon 029 551 2777